Wat betekent de afkorting WOZ?

De letters WOZ staan voor de waardering onroerende zaken. Iedere gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle panden binnen de gemeente. Deze waarden noemt men ook wel de WOZ waarde. Deze waarde kun je terug vinden op je aanlagbiljet van de gemeente. De waarde wordt opgemaakt door te kijken naar de huidige marktwaarde.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier