De wet Waardering Onroerende Zaken of afgekort WOZ is een wet die in 1994 van kracht werd. Voor alle onroerende zaken in Nederland wordt een waarde bepaald wat toegepast kan worden in het woningwaarderingsstelsel en de belastingheffing.

Met de gratis WOZ checker kun je de waarde van je eigen of een ander gebouw opzoeken. Dit is niet per definitie de verkoopwaarde, het geeft wel een indicatie van de waarde die het pand vertegenwoordigt.

WOZ waardeloket

Het WOZ waardeloket is een gratis dienst van de overheid waar je naast de waardebepaling ook andere zaken over een pand kunt opzoeken zoals het bouwjaar en het verloop van de WOZ waarde in de loop der jaren. De informatie in deze database is afkomstig van de gemeenten die ieder verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de juiste informatie.

Doe de woz waarde check

Je kunt via www.wozwaardeloket.nl zoeken op adres, plaats of postcode voor een gratis woz check. Je ziet dan een kaart waar je kunt in- en uitzoomen. Hoewel deze dienst gratis te gebruiken is voor het opzoeken van individuele panden, is het niet bedoeld voor andere (commerciële) diensten die massaal gegevens opvragen.

Kadaster data WOZ waarde

De peildatum van de waardering is 1 januari van het voorafgaande jaar waarin je de WOZ beschikking ontvangt. Een gemeentelijke taxateur zal de woningwaarde bepalen en deze naast vergelijkbare woningen leggen. De voornaamste belasting waar deze waard voor gebruikt wordt is de Onroerend Zaak Belasting die je ieder jaar moet betalen.

Als in de Kadaster data de WOZ waarde hoger uitvalt dan de werkelijke situatie zul je meer OZB moeten betalen. De geschatte waarde in het Kadaster zal in veel gevallen lager uitvallen dan de verkoopwaarde. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen aan het pand of renovatiewerken.

Ook een gebrek aan woningen op de huizenmarkt kan de prijzen omhoog drijven, de toetsing van gemeenten houdt hier wel rekening mee maar is niet altijd geheel nauwkeurig.

woz checker

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

BAG Viewer

De BAG viewer is ook een gratis te gebruiken website die wordt beheerd door het Kadaster. Daar kun je informatie op woningen en andere gebouwen opzoeken zoals bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel. In tegenstelling tot het WOZ waardeloket zijn er geen beperkingen op het gebruik en het verzamelen van data.

Er zijn aanbieders van verwante diensten die deze informatie gebruiken om specifieke diensten aan te bieden tegen betaling, de basisinformatie in de BAG Viewer is openbaar en altijd gratis beschikbaar.

Bezwaar indienen tegen de waardebepaling

Mijn woz waarde klopt niet en ik wil mijn woz waarde vergelijken. De gemeenten bepalen ieder jaar wat de huidige WOZ waarde van een pand is. Dit is een grotendeels geautomatiseerd proces wat niet altijd overeenkomt met de werkelijke woz waarde.

Dit kan in sommige gevallen een probleem zijn. Denk aan een woning waarvan de eigenaar komt te overlijden. De erfgenamen zullen in dat geval erfbelasting moeten betalen over de officiële woz waarde van het pand.

Als deze te hoog is ingeschat moet er ook meer belasting afgedragen worden. In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken, dit moet overigens wel onderbouwd worden door bijvoorbeeld een taxatierapport op te laten stellen door een onafhankelijk taxateur. Voor de OZB heeft een te hoge inschatting direct impact op de huiseigenaar, let dus op de woz beschikking die je als huiseigenaar ieder jaar in de bus krijgt.