Hoe maak je bezwaar tegen jouw woz waarde?

Omdat de WOZ waarde uitgaat van algemene informatie over jouw huis en vergelijkbare woningen, zal het opgegeven bedrag niet altijd overeenkomen met de werkelijke waarde bij verkoop. Denk aan de staat van onderhoud, verbouwingen etc. Het geeft de eigenaar wel een indicatie van de verkoopwaarde, een uitgangspunt om de daadwerkelijke berekening te maken.

Je kunt ook de historie terugkijken, en zien hoe hoog de woz waarden in voorgaande jaren is geweest. Dit geeft je snel een overzicht van de huizenmarkt in het algemeen en jouw woningtype in het bijzonder. Maar wat doe je als de opgegeven waarde niet klopt (te hoog) is?

WOZ waarde versus verkoopwaarde

In praktijk is woz waarde vaak lager dan de verkoopwaarde. Dit heeft te maken met verschillende factoren waaronder de staat van onderhoud, verbouwingen en/of verbeteringen aan de woning maar ook zeker de vraag naar een type woning. Als jij een huis hebt waar potentiële kopers om vechten, dan kan de prijs behoorlijk oplopen en is de verkoopwaarde hoger dan de huidige WOZ waarde.

Een makelaar kan vaak een gratis waardebepaling voor je uitvoeren, en alle mogelijke factoren meetellen die bepalend zijn voor de vraagprijs. Deze prijs biedt nog wat ruimte voor onderhandelingen, hoewel het zeker mogelijk is dat een koper dit bedrag daadwerkelijk zal betalen.

Waarom zou je de WOZ waarde willen weten?

De Waardering Onroerende Zaken komt vanuit een wet waar een aantal belastingen zoals de inkomstenbelasting, gemeentelijke onroerendezaakbelasting en waterschapsomslag dezelfde waarde van onroerende zaken wordt toegepast. De regering beheert de database, de informatie wordt aangeleverd door de betreffende gemeente waar het pand staat.

Je kunt de actuele waarde opvragen bij de gemeente, via MijnOverheid of het WOZ-waardeloket. Het loket is zonder registratie of login te raadplegen. Het is mogelijk dat de gemeente nog geen waardebepaling heeft uitgevoerd, dan is het niet mogelijk om een bedrag op te zoeken.

Termijn bezwaar maken WOZ waarde

Als je bezwaar wil maken tegen een te hoge WOZ waarde dan heb je 6 weken de tijd om dit te doen. Deze zes weken gaan in na het ontvangst van de WOZ-beschikking. Let op: De dagtekening op de WOZ-beschikking is de startdatum. Mocht je niet voldoende tijd hebben dan kun je vragen voor een uitstel bij de gemeente. De gemeente zal je daarna informeren hoeveel tijd je extra krijgt. Ga na eerlijke woz om bezwaar te maken

Tips als je bezwaar wilt maken

Het is mogelijk dat de opgegeven waarde niet juist is, het is namelijk niet zo dat er iemand jaarlijks langskomt voor een waardebepaling voor ieder huis in Nederland. Met name een te hoge WOZ-waarde kan negatief uitpakken, omdat je in dat geval meer belasting moet betalen. Hier zijn vijf WOZ bezwaar maken tips als je van mening bent dat de opgegeven waarde niet klopt:

  1. Wanneer je een woning rond 1 januari hebt gekocht (de peildatum) en in dat jaar geen veranderingen aanbrengt aan de woning, dan zal de WOZ waarde (ongeveer) gelijk moeten zijn aan de prijs van aankoop.
  2. De waarde kan hoger uitvallen bij erfpacht, verhuur bij aankoop of aankoop via bijzondere omstandigheden.
  3. Als de woning nog niet voltooid is bij peiling zal de gemeente dit zien als een woning in aanbouw, de waardebepaling zal in dit geval lager uitvallen.
  4. Je kunt contact opnemen met een lokale makelaar en de prijzen voor vergelijkbare woningen bekijken. Dit geeft je objectieve informatie die je bij een mogelijk bezwaar kunt overleggen.
  5. Een officiële taxatie weegt ook zwaar bij bezwaar maken. Hoewel hier kosten aan verbonden zijn, kun je wel een beroep doen op een proceskostenvergoeding mits jouw zaak (deels) gegrond wordt verklaard.

Bij bezwaar maken over de WOZ waarde zul je argumenten moeten overleggen, zorg dat deze argumenten juist en toetsbaar zijn.

Voorbeeldbrief WOZ bezwaar maken

Er zijn meerdere voorbeeldbrieven te vinden online om bezwaar te maken tegen een te hoge woz waarde. Hieronder een aantal links naar websites waar je deze brieven kunt vinden.

Bron: Eigenhuis.nl

Voorbeeldbrief Pro Forma WOZ bezwaarschrift
Voorbeeldbrief bezwaarschrift WOZ
Machtiging WOZ
Voorbeeldbrief bezwaar ozb
Voorbeeldbrief WOZ-referentierapport

Woz bezwaar uitbesteden

Om het bezwaarproces van je WOZ-waarde uit te besteden via eerlijkewoz.nl, start je door de website te bezoeken en de aangeboden tool te gebruiken voor een gratis controle van de WOZ-waarde van je woning. Deze eerste stap helpt om inzicht te krijgen in of bezwaar maken zinvol kan zijn, gebaseerd op een vergelijking met vergelijkbare woningen in je omgeving.

Wanneer de indicatie positief is en je besluit om het proces uit te besteden, voorzie je eerlijkewoz.nl van alle benodigde informatie en documentatie over je woning. Eerlijkewoz.nl neemt vervolgens de volledige verantwoordelijkheid voor het opstellen en indienen van een professioneel bezwaarschrift bij de gemeente.

Gedurende het gehele proces houden ze je op de hoogte van de voortgang en werken ze nauw met je samen tot er een resultaat bereikt is.

Veel gestelde vragen woz bezwaar maken

  1. Wat is WOZ en waarom is het belangrijk om bezwaar te maken? WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde de basis vormt voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, en de waterschapsbelasting. Door bezwaar te maken, kun je ervoor zorgen dat deze belastingen gebaseerd zijn op een correcte waarde van je woning.
  2. Hoe weet ik of mijn WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Je kunt dit beoordelen door de WOZ-waarde van je woning te vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in je omgeving. Veel gemeenten bieden ook online inzage in de taxatieverslagen, waarin je kunt zien op basis van welke vergelijkingsobjecten de waarde is vastgesteld.
  3. Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde? Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking worden ingediend bij de gemeente. Deze beschikking ontvang je meestal in de eerste maanden van het kalenderjaar.
  4. Wat moet ik meesturen met mijn bezwaarschrift? In je bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Voeg bewijsstukken toe, zoals foto’s van je woning, taxatierapporten of verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, om je bezwaar te ondersteunen.
  5. Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt? Na ontvangst van je bezwaarschrift zal de gemeente dit beoordelen. Soms wordt er een hertaxatie van je woning uitgevoerd. De gemeente moet binnen een wettelijk vastgestelde termijn (meestal binnen een jaar na de datum van het maken van bezwaar) een beslissing nemen. Je ontvangt een uitspraak waarin staat of je bezwaar gegrond is verklaard en of de WOZ-waarde wordt aangepast.