Hoe maak je bezwaar tegen jouw woz waarde?

Omdat de WOZ waarde uitgaat van algemene informatie over jouw huis en vergelijkbare woningen, zal het opgegeven bedrag niet altijd overeenkomen met de werkelijke waarde bij verkoop. Denk aan de staat van onderhoud, verbouwingen etc. Het geeft de eigenaar wel een indicatie van de verkoopwaarde, een uitgangspunt om de daadwerkelijke berekening te maken. Je kunt ook de historie terugkijken, en zien hoe hoog de woz waarden in voorgaande jaren is geweest. Dit geeft je snel een overzicht van de huizenmarkt in het algemeen en jouw woningtype in het bijzonder. Waar wat doe als de opgegeven waarde niet klopt (te hoog) is?

WOZ waarde versus verkoopwaarde

In praktijk zal de verkoopwaarde vaak hoger uitvallen, soms lager. Dit heeft te maken met verschillende factoren waaronder de staat van onderhoud, verbouwingen en/of verbeteringen aan de woning maar ook zeker de vraag naar een type woning. Als jij een huis hebt waar potentiële kopers om vechten, dan kan de prijs behoorlijk oplopen. Een makelaar kan vaak een gratis waardebepaling voor je uitvoeren, en alle mogelijke factoren meetellen die bepalend zijn voor de vraagprijs. Deze prijs biedt nog wat ruimte voor onderhandelingen, hoewel het zeker mogelijk is dat een koper dit bedrag daadwerkelijk zal betalen.

Waarom zou je de WOZ waarde willen weten?

De Waardering Onroerende Zaken komt vanuit een wet waar een aantal belastingen zoals de inkomstenbelasting, gemeentelijke onroerendezaakbelasting en waterschapsomslag dezelfde waarde van onroerende zaken wordt toegepast. De regering beheert de database, de informatie wordt aangeleverd door de betreffende gemeente waar het pand staat. Je kunt de actuele waarde opvragen bij de gemeente, via MijnOverheid of het WOZ-waardeloket. Het loket is zonder registratie of login te raadplegen. Het is mogelijk dat de gemeente nog geen waardebepaling heeft uitgevoerd, dan is het niet mogelijk om een bedrag op te zoeken.

Termijn bezwaar maken WOZ waarde

Als je bezwaar wil maken tegen een te hoge WOZ waarde dan heb je 6 weken de tijd om dit te doen. Deze zes weken gaan in na het ontvangst van de WOZ-beschikking. Let op: De dagtekening op de WOZ-beschikking is de startdatum. Mocht je niet voldoende tijd hebben dan kun je vragen voor een uitstel bij de gemeente. De gemeente zal je daarna informeren hoeveel tijd je extra krijgt.

Tips als je bezwaar wilt maken

Het is mogelijk dat de opgegeven waarde niet juist is, het is namelijk niet zo dat er iemand jaarlijks langskomt voor een waardebepaling voor ieder huis in Nederland. Met name een te hoge WOZ-waarde kan negatief uitpakken, omdat je in dat geval meer belasting moet betalen. Hier zijn vijf WOZ bezwaar maken tips als je van mening bent dat de opgegeven waarde niet klopt:

  1. Wanneer je een woning rond 1 januari hebt gekocht (de peildatum) en in dat jaar geen veranderingen aanbrengt aan de woning, dan zal de WOZ waarde gelijk moeten zijn aan de prijs van aankoop.
  2. De waarde kan hoger uitvallen bij erfpacht, verhuur bij aankoop of aankoop via bijzondere omstandigheden.
  3. Als de woning nog niet voltooid is bij peiling zal de gemeente dit zien als een woning in aanbouw, de waardebepaling zal in dit geval lager uitvallen.
  4. Je kunt contact opnemen met een lokale makelaar en de prijzen voor vergelijkbare woningen bekijken. Dit geeft je objectieve informatie die je bij een mogelijk bezwaar kunt overleggen.
  5. Een officiële taxatie weegt ook zwaar bij bezwaar maken. Hoewel hier kosten aan verbonden zijn, kun je wel een beroep doen op een proceskostenvergoeding mits jouw zaak (deels) gegrond wordt verklaard.

Bij bezwaar maken over de WOZ waarde zul je argumenten moeten overleggen, zorg dat deze argumenten juist en toetsbaar zijn.

Voorbeeldbrief WOZ bezwaar

Er zijn meerdere voorbeeldbrieven te vinden online om bezwaar te maken tegen een te hoge woz waarde. Hieronder een aantal links naar websites waar je deze brieven kunt vinden.

Bron: Eigenhuis.nl

Voorbeeldbrief Pro Forma WOZ bezwaarschrift
Voorbeeldbrief bezwaarschrift WOZ
Machtiging WOZ
Voorbeeldbrief bezwaar ozb
Voorbeeldbrief WOZ-referentierapport

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.