Woz waarde Check

WOZ bezwaar maken? Dit moet je weten. Het is belangrijk om te weten dat een te hoge WOZ-waarde van jouw woning kan leiden tot te hoge belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting en heffingen van het Waterschap. Omdat de WOZ-waarde de grondslag vormt voor deze belastingen, is het verstandig om bezwaar te maken tegen een waarde die je te hoog acht.

Woz bezwaar maken

Sinds 1 oktober 2015 kan ook bezwaar worden gemaakt tegen een te lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld om hogere hypotheeklasten te voorkomen. Hypotheekverstrekkers gebruiken de WOZ-waarde om de hypotheekrente te bepalen, dus als de waarde te laag is, kan dit leiden tot een hogere rente-opslag.

Veel woningbezitters twijfelen of het maken van bezwaar zin heeft, maar onderzoek heeft aangetoond dat van de bezwaarschriften die worden ingediend, maar liefst de helft gegrond wordt verklaard. Dit kan leiden tot een besparing van honderden euro’s per jaar.

Om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, is het belangrijk om het taxatieverslag van de uitspraak gemeente te bestuderen. Dit verslag geeft aan hoe de waarde tot stand is gekomen en of er eventuele fouten zijn gemaakt bij de waardebepaling. Je kunt dit verslag opvragen bij jouw gemeente.

Woz beschikking

Om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, moet je eerst het taxatieverslag bestuderen en eventuele fouten of onjuistheden opmerken. Hierna kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de waarde en met ondersteunend bewijs zoals foto’s, taxatierapporten of andere relevante informatie.

Het is belangrijk om te weten dat er een deadline, bezwaartermijn is voor het indienen van een bezwaarschrift. Dit is meestal binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag van de WOZ-waarde. Als je het bezwaarschrift op tijd indient, blijft de aanslag geldig totdat er een beslissing is genomen over jouw bezwaar.

Klik hier en maak direct online bezwaar

Eerlijke woz

Het is ook verstandig om een professioneel waardespecialist of een makelaar in te schakelen om jouw bezwaar te ondersteunen. Deze professional kan jou helpen met het opstellen van het bezwaarschrift en kan jouw argumenten met harde bewijzen ondersteunen.

Als jouw bezwaar gegrond wordt verklaard, zal de gemeente de WOZ-waarde aanpassen en zullen de belastingen en heffingen die daarop gebaseerd zijn, omlaag gaan. Als het bezwaar niet gegrond wordt verklaard, kun je nog een verzoek indienen bij de bezwaarschriftencommissie of in beroep gaan bij de rechtbank.

woz bezwaar maken 2022

Heeft WOZ waarde bezwaar maken zin?

Het is belangrijk om te weten dat het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde de moeite waard kan zijn, aangezien een derde van de Nederlandse woningbezitters vinden dat hun woning te hoog gewaardeerd wordt en maar liefst de helft van de bezwaarschriften worden gegrond verklaard. Hierdoor kan een besparing van honderden euro’s per jaar worden behaald.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde geen negatieve gevolgen heeft voor de verkoop van jouw woning. De WOZ-waarde is slechts een indicatie van de waarde van een woning voor belastingdoeleinden voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting het heeft geen invloed op de verkoopwaarde van jouw woning.

Online woz bezwaar maken

Het is daarom aan te raden om regelmatig de WOZ-waarde van jouw woning te controleren en bezwaar te maken als de waarde te hoog of te laag is. Dit kan leiden tot een besparing van belastingen en hypotheeklasten, en het maakt ook geen verschil voor de verkoopwaarde van jouw woning.

Klik hier en maak direct online bezwaar

In sommige gevallen kan het ook verstandig zijn om preventief bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je weet dat er bijvoorbeeld veranderingen zijn in de buurt die de waarde van jouw woning zouden kunnen beïnvloeden, zoals een nieuwe snelweg of een nieuwe wijk.

gratis woz bezwaar maken

In samenvatting, het is belangrijk om regelmatig de WOZ-waarde van jouw woning te controleren en bezwaar te maken als de waarde te hoog of te laag is. Dit kan leiden tot een besparing van belastingen en hypotheeklasten, en het maakt geen verschil voor de verkoopwaarde van jouw woning. Een professioneel waardespecialist of een makelaar kan jou helpen bij het indienen van

Voorbeeld van wat je kunt besparen

Watismijnhuiswaard.com werkt samen met Bezwaarmaker.nl. Zij maken vooraf een inschatting of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft. Van hun ingediende bezwaren wordt ongeveer 70% gegrond verklaard. Een te hoge WOZ-waarde kost tussen de € 63 en € 2.538 per jaar. Over de looptijd van je hypotheek (30 jaar) betaal je wellicht dus tot wel € 76.140 te veel aan belasting. Bezwaar maken kan je veel geld schelen.

Klik hier en maak direct online bezwaar