Een taxateur is een onafhankelijk persoon die de waarde van een woning bepaalt op basis van vaste criteria. Bij een hypotheekaanvraag zal de geldverstrekker om een taxatierapport vragen, dit is ook een vereiste om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Kun je een woning hoger laten taxeren, en waarom zou je dit doen?

Verschillen tussen WOZ, waardebepaling en woningtaxatie

Er zijn in basis drie mogelijkheden om de waarde van een woning te bepalen:

  1. WOZ waarde: Dit is de waarde op basis van bouwjaar, oppervlakte en enkele andere factoren die door de gemeente wordt bepaald. Deze waarde wordt vervolgens opgenomen in het Kadaster, een openbaar register van het Rijk.
  2. Waardebepaling: Dit is een methode om de subjectieve waarde van een woning te bepalen door de makelaar. Hierbij worden meer criteria gebruikt dan bij de WOZ waarde het geval is, waardoor een meer realistische verkoopwaarde te berekenen valt. Makelaars zullen tegen lage kosten of zelfs gratis een waardebepaling uitvoeren.
  3. Woningtaxatie: Een beëdigt taxateur zal de waarde van de woning bepalen op basis van diverse toetsbare criteria. Daarbij ligt de nadruk op objectieve waarneming en toetsing. Er zijn kosten verbonden aan een taxatierapport. Hypotheekverstrekkers zullen doorgaans vragen om dit rapport.

Voor de verkopende partij is een woningtaxatie niet altijd nodig, een waardebepaling door een verkoopmakelaar komt vaak zelfs beter overeen met de werkelijke verkoopwaarde. Wanneer de koper een hypotheek aanvraag wil indienen, dan zal een onafhankelijk taxatierapport een vereiste zijn.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Waarom zou je een woning hoger laten taxeren?

Een huiseigenaar heeft doorgaans weinig baat bij een hogere taxatiewaarde, zeker niet bij een verkoop. Want de markt bepaalt de verkoopprijs, niet de taxateur. Voor de koper is het belang groter, en met name bij de aanvraag voor een hypotheek. Er zijn namelijk vaak kosten die gemaakt moeten worden zoals onderhoud en reparatie. En volgens de wet mag een hypotheek voor maximaal 100% van de woningwaarde worden afgesloten. Met een hoger taxatierapport heb je dus wat extra speling.

Voor andere redenen om een huis hoger of juist lager te laten taxeren kun je navraag doen bij de makelaar.

Kun je een woning hoger laten taxeren?

Nu weten we waarom, maar is het daadwerkelijk mogelijk om een huis hoger te laten waarderen door een onafhankelijk taxateur? In theorie zou dit niet het geval moeten zijn, maar taxeren is mensenwerk. Hoewel er richtlijnen zijn, kan een taxateur er een iets andere interpretatie op nahouden. Ook zijn er taxateurs die niet zo nauwkeurig (of zelfs helemaal niet) meten, of zaken als asbest op de schuur over het hoofd zien. Zolang de bedragen binnen de perken blijven, en er slechts één woningtaxatie plaatsvindt, zullen deze verschillen niet direct aan het licht komen.

Het televisieprogramma De Monitor liet vier taxateurs langskomen om een taxatie uit te voeren op een woning. Aan twee taxateurs werd gevraagd om een hogere taxatiewaarde, en tweemaal werd gevraagd om een lagere taxatiewaarde. Er was één taxateur die geen rapport uitbracht, omdat deze had ontdekt dat er meerdere taxateurs ingeschakeld waren. Een andere taxateur gaf aan objectief te taxeren, en kwam uit op 300.000 euro.

De taxateur die om een laag bedrag werd gevraagd kwam met 285.000 euro, de andere taxateur die om een hoger bedrag werd gevraagd kwam uit op 315.000 euro. Dus een verschil van 30.000 euro tussen de laagste en hoogste waarde. Dit was slechts een beperkte proef, het geeft wel aan dat een woning hoger laten taxeren zeker niet onmogelijk is.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|