Bij een hypotheekaanvraag wordt standaard naar je inkomen gevraagd. Dit kan een salaris zijn bij de werkgever maar ook inkomen afkomstig van een uitkering is mogelijk. Zo is er de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Kan ik met een WIA uitkering een hypotheek krijgen en waar moet je rekening mee houden? We beantwoorden de meeste gestelde vragen op deze pagina.

Wat is een WIA-uitkering?

De WIA bestaat sinds 2006 en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). De nieuwe wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is een basisuitkering die toegekend wordt aan werknemers die nu arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat je vanwege een ziekte of beperking niet langer de werkzaamheden van vroeger kunt verrichten, voor een deel of volledig.

Naast aanpassingen in je dagelijks leven heeft dit invloed op jouw inkomen. Wanneer kom je in aanmerking voor de WIA uitkering? Als je niet langer in staat bent om hetzelfde inkomen te verdienen in vergelijking met andere personen die een gelijkwaardige opleiding of kennis bezitten. Dit kan veroorzaakt worden door een ongeval, ziekte, zwangerschap of na een bevalling.

Inkomsten WIA-uitkering

Als je werkt voor een werkgever en voor langere tijd ziek wordt, dan zul je in beginsel salaris blijven ontvangen van de werkgever. Die is verplicht om voor een periode van 2 jaar minimaal 70 procent van je laatst genoten loon uit te keren. Afhankelijk van de CAO waar je onder valt kan dit 100 procent van je salaris zijn voor het eerste jaar en 70 procent voor het tweede jaar. Als het na die periode van 2 jaar niet mogelijk is om je werkzaamheden te hervatten dan treedt de WIA uitkering in werking.

Welke inkomsten hebben geen invloed op mijn WIA uitkering?

Via het UWV kun je opzoeken welke inkomsten wel of geen invloed hebben op jouw WIA-uitkering. Enkele voorbeelden van inkomsten die geen invloed hebben op je uitkering zijn:

 • Spaargeld
 • Eigen vermogen
 • Alimentatie
 • Kinderbijslag
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Erfenis
 • Giften / crowdfunding

Verrekeningen, bonussen, ontslag- en transitievergoedingen evenals een vrijwiligersvergoeding onder het maximumbedrag hebben eveneens geen invloed op de WIA uitkering.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Eigen vermogen WIA-uitkering

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben met een WIA uitkering? Inkomsten die niet voortvloeien uit werkzaamheden hebben geen invloed op de uitkering. Als je een huis wilt kopen dan kun je eigen vermogen gebruiken om een deel van de koopsom te dekken. Dan ligt het bedrag dat je nog moet lenen lager. Eigen vermogen kan wel invloed hebben op toeslagen zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Een WIA-uitkering en een hypotheek?

Aandachtspunten WIA-uitkering

Waar moet je rekening mee houden met een WIA uitkering? Een verschil met de WAO is het stimuleren van werkgevers om personeel aan het werk te houden. Ze kunnen hiervoor financiële voordelen krijgen zodat werknemers die deels beperkt zijn in hun werkzaamheden toch in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. Personen die niet langer in staat zijn om te werken hebben recht op inkomensbescherming. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten arbeidsongeschiktheid:

 1. Je bent minder dan 35 procent arbeidsongeschikt. In dit geval blijf je in dienst van dezelfde werkgever. Je wordt gezien als arbeidsgehandicapt en er worden subsidies verstrekt.
 2. Je bent minimaal 35 procent inzetbaar maar minder dan 80 procent. Of je bent minimaal 80 procent niet-permanent arbeidsongeschikt. Dan kom je in aanmerking voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).
 3. Je bent minimaal 80 procent arbeidsongeschikt. Dan kom je in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Als je een WGA uitkering ontvangt dan zal het lastig worden om een hypotheek af te sluiten. Deze uitkering is doorgaans van tijdelijke aard, er is daarmee geen zekerheid voor de hypotheekverstrekker dat er een duurzaam inkomen bestaat. Als je een partner hebt die wel een stabiel inkomen heeft, en/of je beschikt over voldoende eigen vermogen, dan kun je met een WGA uitkering mogelijk een hypotheek krijgen.

Als je een IVA uitkering ontvangt dan is er sprake van een duurzaam inkomen die gebaseerd wordt op 70 procent van het laatst verdiende loon. Hierbij wordt rekening gehouden met het maximum dagloon. Dit is een permanente bron van inkomsten wat betekent dat je dit bedrag bij de hypotheekverstrekker kunt opgeven als inkomen.

Hypotheek met een Wajong-uitkering

De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is een uitkering die gericht is op personen die al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken. Dit geldt voor personen van 18 jaar of jonger en studenten met een ziekte waardoor werken in de toekomst niet mogelijk is. Als deze persoon voldoet aan de voorwaarden dan wordt er een Wajong uitkering toegekend. Dit is een duurzaam inkomen wat betekent dat je hiermee mogelijk een hypothecaire lening kunt afsluiten.

Sinds 2021 is de Wajong wetgeving aangepast wat meer mogelijkheden biedt voor arbeidsparticipatie met garantie op de Wajong uitkering als de werkzaamheden gestaakt worden. Ook bij een studie wordt de uitkering behouden. Dit betekent meer zekerheid van inkomen bij scholing of werk en daarmee meer zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Wat jouw specifieke opties zijn kun je navragen bij een hypotheekadviseur.

Hypotheek oversluiten met WIA-uitkering

Als je een hypotheek wilt oversluiten op een woning die je in het verleden heb gekocht dan zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een huis kopen. Als je een IVA uitkering of een Wajong uitkering van permanente aard ontvangt dan liggen de kansen hoger dan bij een uitkering van tijdelijke aard.

Huis kopen met WIA-uitkering?

Het is als eerste van belang om te bepalen voor welk van de 3 uitkeringen jij in aanmerking komt. Als je slechts voor een deel arbeidsongeschikt bent of als het een aandoening van tijdelijke aard betreft dan krijg je een uitkering die niet voldoende zal zijn om een huis te kopen. Als het wel een duurzaam inkomen betreft, als je eigen vermogen kunt inleggen of een partner hebt met een inkomen dan zijn er meer mogelijkheden.

Hypotheek aflossen met een WIA-uitkering

Bij een huis kopen zijn er diverse verzekeringen die je kunt afsluiten waaronder de AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Als je vervolgens in een situatie komt dat je de hypotheeklasten niet langer zelfstandig kunt opbrengen dan kun je een beroep op doen op deze verzekering. Als je huiseigenaar bent en vanwege ziekte of een ongeval wordt je inkomenssituatie drastisch anders neem dan contact op met de hypotheekverstrekker om de mogelijkheden door te spreken.