Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring hypotheek is een document dat door de werkgever wordt verstrekt en waarin informatie wordt vermeld over het dienstverband van de werknemer, zoals het salaris, het type contract en de duur van het dienstverband. Dit document wordt vaak gevraagd bij het aanvragen van een hypotheek of huurcontract.

Als je een hypotheek wilt afsluiten dan wil de bank of andere geldverstrekker weten of je een stabiel inkomen hebt. In dat geval zal er gevraagd worden naar een werkgeversverklaring. Niet iedere verklaring is hetzelfde, zo stelt de NHG specifieke eisen aan dit document en de zaken die hierin opgenomen worden. Wat een werkgeversverklaring voor de hypotheek inhoudt en welke versie je nodig hebt leggen we uit op deze pagina.

Is het verplicht om een werkgeversverklaring te overleggen?

Als je een werknemer bent dan heb je een arbeidsovereenkomst en een bijbehorend contract. Op het moment dat je een hypotheekaanvraag gaat indienen is een arbeidscontract niet voldoende, er zal dan gevraagd worden om een werkgeversverklaring. Dit is een document waarin staat dat jouw werkgever van plan is jou als werknemer in dienst te houden. Dit is echter niet alles wat in de verklaring moet staan. Sinds 2021 is het oude model van 2020 komen te vervallen. Het model van 2021 is wel te gebruiken voor hypotheekaanvragen in 2022.

Waar moet een werkgeversverklaring aan voldoen?

Als je een hypotheek wilt aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie dan moet je de werkgeversverklaring voldoen aan de eisen die de NHG stelt. Op hun website kun je een standaard model downloaden. Ook als je een werkgeversverklaring moet overleggen zonder NHG kun je gebruik maken van dit model. Dat zal elders doorgaans ook geaccepteerd worden.

Dit zijn de standaard onderdelen op een werkgeversverklaring:

 • Gegevens van de werkgever
 • Gegevens van de werknemer
 • Aard van het dienstverband
 • Intentieverklaring
 • Inkomen van de werknemer
 • Leningen of loonbeslag van de werknemer

Als je niet in vaste dienst bent dan is het onderdeel intentieverklaring ook van belang voor jou. Verder op deze pagina lees je meer informatie over deze situatie. Verder zal deze informatie over de werknemer van belang zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Datum start dienstbetrekking
 • Functie
 • Bruto jaarsalaris
 • Vakantietoeslag
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Vaste dertiende maand
 • Provisie
 • Eindejaarsbonus
 • Overwerk
 • Mogelijke leningen
 • Mogelijk loonbeslag

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Werkgeversverklaring Hypotheek

De gegevens over het inkomen moeten overeenkomen met het bruto jaarsalaris zoals dit aangeven staat op de loonstrook. Daarbij moet het werkelijke salaris ingevuld worden. Bij een parttimer moet dus niet het salaris op basis van een fulltime dienstbetrekking worden ingevuld.

De persoon die de werkgeversverklaring heeft ingevuld zal het document moeten ondertekenen. Invullen kan zowel op papier als digitaal. Vraag voor de zekerheid na welke wijze van indienen de voorkeur heeft bij de geldverstrekker. Als er specifiek wordt gevraagd om een handgeschreven handtekening dan moet je weer controleren welke kleur de inkt moet zijn.

Er kan gevraagd worden naar een bedrijfsstempel op de ingevulde verklaring. Als die niet voorhanden is dan kun je daar een losse verklaring voor maken op het briefpapier van de organisatie. Deze aanvullende verklaring zal ondertekend moeten worden door dezelfde persoon die de werkgeversverklaring heeft ingevuld en ondertekend.

De geldverstrekker kan alle aangeleverde informatie tot in het kleinste detail bekijken. Zorg er dus voor dat jouw werkgever precies weet waar de werkgeversverklaring aan moet voldoen. Anders komen er wellicht aanvullende vragen vanuit de bank wat extra tijd kost.

Heeft mijn werkgever een werkgeversverklaring?

Met name grotere bedrijven zullen vaak standaard werkgeversverklaringen kunnen overleggen. Het meest recente model dateert uit 2021 en is ook van toepassing in 2022. Het is mogelijk dat de NHG direct de verklaring van je werkgever accepteert, bekijk voor de zekerheid het NHG standaard model als je op basis van de Nationale Hypotheek Garantie een hypotheek aanvraag indient.

Hoelang is een werkgeversverklaring geldig?

Een werkgeversverklaring zal normaal gesproken drie maanden geldig zijn. Toen de Corona pandemie begon werd deze periode verkort tot twee maanden. Zorg er in ieder geval voor dat jouw werkgeversverklaring niet verlopen is bij een hypotheekaanvraag en vraag een nieuwe aan als dit nodig mocht zijn. Vergeet dus niet te controleren welke datum op de werkgeversverklaring staat.

Perspectiefverklaring of intentieverklaring?

De intentieverklaring maakt onderdeel uit van de werkgeversverklaring. Als je niet in vaste dienst bent dan is de intentieverklaring nog steeds van toepassing. Als je een hypotheek wilt aanvragen en de werkgever is bereid om jouw tijdelijk contract na afloop om te zetten naar een vast contract, dan kun je om een intentieverklaring vragen. Als je reeds een vast contract hebt dan zul je om een werkgeversverklaring vragen.

Werkgeversverklaring voor NHG

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit is een zekerheid van betaling bij het aangaan van een hypothecaire lening of bij een lening voor een verbouwing. De persoon die een huis wil kopen op basis van de NHG zal hiervoor een bedrag moeten betalen. Als de koper niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, dan zal Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staan voor het uitstaande bedrag.

Hoewel geldverstrekkers hun eigen voorwaarden kunnen stellen aan het toekennen van een lening zijn de NHG voorwaarden wel leidend in veel gevallen. Als jouw werkgeversverklaring is ingevuld volgens de richtlijnen van de NHG dan weet je eigenlijk al dat de verklaring juist is ingevuld.

Hier zijn enkele zaken waar een werkgeversverklaring voor de NHG aan moet voldoen:

 • De werkgever moet de werkgeversverklaring invullen.
 • De verklaring kan op papier of online ingevuld worden.
 • Er moet een (digitale) handtekening worden geplaatst.

Een firmastempel is in dit geval niet nodig. Met de ondertekende verklaring kan de hypotheekadviseur de aanvraag indienen.

Zijn er alternatieven voor een werkgeversverklaring?

Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever geen werkgeversverklaring kan of wil afgeven. Kun je dan nog steeds een huis kopen? Makkelijker zal het niet worden maar er zijn gelukkig nog steeds opties die je kunt verkennen. Zo is het mogelijk om een inkomensverklaring aan te vragen, daarnaast is er het UWV Verzekeringsbericht waarmee je kunt aantonen dat je een inkomen hebt.

De inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst waar de inkomensgegevens uit een specifiek jaar vermeld staan. Zo kun je aantonen wat jouw inkomen was. Het UWV Verzekeringsbericht kun je downloaden via het UWV. Op dit bericht staan het inkomen, wat weer gebruikt kan worden bij een hypotheekaanvraag. Voor mensen die werken via een uitzendbureau is er ook nog de perspectiefverklaring.

Er zijn dus zeker alternatieven voor een werkgeversverklaring. Geen van deze documenten biedt echter garantie dat een hypotheek wordt toegekend. Dit bepaalt uiteindelijk de geldverstrekker.