Een koopcontract is een bindende overeenkomst, maar het is nog geen garantie voor verkoop. Er zal namelijk nog behoorlijk wat geregeld moeten worden voordat alles in kannen en kruiken is. Daarom worden er een aantal ontbindende voorwaarden in het koopcontract opgenomen. Sommige voorwaarden zijn standaard, andere zijn specifiek voor de situatie. Hier zijn vijf veel voorkomende ontbindende voorwaarden:

1. Onder voorbehoud van financiering

Je ondertekent een voorlopig koopcontract, vervolgens ga je naar de bank om een lening af te sluiten. Je krijgt de hypotheek niet rond, maar je hebt wel toegezegd een huis te kopen. Door ‘onder voorbehoud van financiering’ op te nemen als ontbindende voorwaarde kun je de overeenkomst annuleren, zolang hier binnen de gestelde termijn aanspraak op wordt gemaakt. Dit is doorgaans een periode van zes weken. Er zal meestal als voorwaarde worden gesteld dat je twee schriftelijke afwijzingen overlegt.

2. Bouwkundige Keuring

Je hebt de woning gezien, en alles ziet er prachtig uit. Maar je bent geen architect, en je kunt ook niet even door de muren heen kijken. Met name bij oudere huizen kunnen er gebreken aanwezig zijn die op het eerste gezicht niet naar voren komen. Door bij de ontbindende voorwaarden een ‘bouwkundige keuring’ op te nemen kun je een inspectie laten uitvoeren. Vooraf wordt besproken met de verkoper welke mogelijke gebreken tot een beëindiging van het koopcontract kunnen leiden.

3. Nationale Hypotheek Garantie

Als je zeker van je zaak wilt zijn, dan zul je waarschijnlijk ook een NHG aanvragen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als je geen risico wilt nemen, dan kun je het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie als ontbindende voorwaarde op laten nemen. Daarbij wordt er getoetst op de hoogte van de hypotheek, niet iedereen komt in aanmerking voor de NHG.

4. Huisvestingsvergunning

Wanneer je graag een goedkopere woning in je gemeente wilt kopen, dan kun je een huisvestingsvergunning aanvragen. Gemeenten houden rekening met het inkomen van de koper, goedkopere huizen kunnen worden toebedeeld aan huishoudens met een lager inkomen. Als voorwaarde wordt gesteld dat de koper woont, studeert of werkt in de regio. Ook wordt het woningtype afgestemd op de gezinssamenstelling en het inkomen. Er zijn dus een aantal ‘mitsen’ en ‘maren’ die gepaard gaan met het verkrijgen van deze vergunning. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, dan zul je de huisvestingsvergunning dus ook zeker opnemen in de ontbindende voorwaarden.

5. Bestemmingsplan

De gemeente heeft in het bestemmingsplan bepaald wat er op een bepaald stuk grondgebied gebouwd mag worden, of welke activiteiten er toegestaan zijn. Wanneer je een huis wilt kopen waar op- of aanbouw gepland staat, dan is het mogelijk dat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Wanneer deze aanpassing van groot belang is, laat ‘wijziging in het bestemmingsplan’ dan opnemen in de ontbindende voorwaarden.

Conclusie

Dat er ontbindende voorwaarden door de koper gesteld worden, betekent niet automatisch dat hier ook gebruik van gemaakt wordt. Wanneer het bestemmingsplan bijvoorbeeld niet gewijzigd wordt, en de geplande verbouwing geen doorgang kan vinden, dan kan de koper alsnog besloten om de woning te kopen. Het voorbehoud ligt bij de koper. let altijd goed op de uiterste termijn, wanneer deze verstreken is kun je er geen beroep meer op doen. Bespreek de ontbindende voorwaarden met de makelaar.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.