Er zijn roerende zaken en onroerende zaken. Onder de onroerende zaken vallen de grond, delfstoffen die nog niet gewonnen zijn, beplanting die vastzit in de aarde, viaducten, en gebouwen die duurzaam verbonden zijn met de grond. De definitie van roerende zaken is dan eigenlijk heel eenvoudig; dat zijn alle zaken die niet tot de onroerende zaken behoren. Wat dit betekent voor een huis kopen leggen we uit op deze pagina.

Verenigd met de grond

De voornaamste voorwaarde bij onroerend goed is de duurzame verbintenis met de ondergrond. Zo is een boom die met wortels verankerd is in de bodem een onroerend goed, wanneer deze boom gekapt wordt of door een storm wordt geveld zal het een roerende zaak worden.

Roerende zaken bij een woning kopen

Het is van belang om onroerende en roerende zaken te scheiden, want bij de overdracht van een woning komt dit zeker ter sprake. Zo moet je dit weten voor de overdrachtsbelasting en voor de onroerendezaakbelasting. Ook juridisch is het van belang om onderscheid te maken. Voor de eigendomsoverdracht van onroerende zaken dient er een notariële akte opgesteld te worden, maar voor roerende zaken niet. Die goederen kun je dus direct overdragen zonder tussenkomst van een notaris.

Lijst roerende zaken

Gelukkig hoef je voor een complete lijst niet met nul te beginnen. De makelaar kan je een standaard lijst roerende zaken geven, waar je vervolgens items aan toe kunt voegen, of juist kunt schrappen. Denk hierbij aan zaken als:

 • Zonwering binnenzijde / buitenzijde
 • Raamdecoratie
 • Vloerbekleding
 • Centrale verwarmingsketel
 • Warmwater voorzieningen
 • Kachel
 • Isolatiematerialen
 • Sanitair
 • Voordeur bel
 • Brievenbus
 • De voet van een droogmolen
 • Bestrating in de tuin
 • Planten in de tuin
 • Verlichting in de tuin
 • Een kas in de tuin

Ook contracten zoals lease en huur die overgenomen worden vallen onder de roerende zaken. Denk bijvoorbeeld aan een keuken op afbetaling. De koper en verkoper zullen in overleg moeten bepalen welke zaken er worden overgenomen, en welke niet. Dit kan een behoorlijk bedrag bovenop de woningwaarde zijn, denk hier dus niet te licht over. De verkopende partij zal met name maatwerk goederen liever overdragen, als koper kun je een snelle start maken op basis van tweedehands prijzen. Ervaring met onderhandelen kan hierbij zeker voordeel beiden, je kunt de onderhandelingen uitbesteden aan de makelaar.

Hoe zit het met een tuinhuis?

De grenzen zijn niet altijd even zwart-wit te stellen, met name bij tuinhuizen is er regelmatig sprake van onduidelijkheid. Wanneer de fundering inclusief de wanden vastzitten in een laag beton, dan mag je spreken van een onroerend goed. Als de wanden permanent aan de fundering geschroefd worden zal er ook sprake zijn van onroerend goed. Maar als de huiseigenaar de opbouw iedere winter afbreekt en dit kan aantonen, dan worden de wanden als onroerend goed gezien.

Zaken of goederen?

Je komt zowel roerende ZAKEN als GOEDEREN tegen. Wat is eigenlijk het verschil? Tot 1992 werd het woord ‘zaak’ gebruikt in het Nederlands Burgerlijk Wetboek op de wijze waarop het na 1992 met het woord ‘goed’ wordt gebruikt. En ‘goederen’ werden juist weer verwisseld met ‘zaken’. Een woning is een onroerend goed, en specifiek een onroerende zaak. Voorheen wat het precies andersom. In praktijk zijn de verschillen zo klein dat de termen vaak door elkaar gebruikt worden.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.