Een nieuw jaar is aangebroken, na alle ellende van 2020 zijn we onderhand wel toe aan eindelijk wat goed nieuws. Wat verandert er in 2021 voor huiseigenaren en moeten we daar blij mee zijn? Hier zijn de voornaamste wijzigingen inclusief de impact die ze hebben voor jou als huiseigenaar of woningzoekende.

1. Geen overdrachtsbelasting voor starters

Als je jonger bent als 35 jaar dan is er goed nieuws voor je als starter op de woningmarkt. In 2021 hoeft er geen overdrachtsbelasting meer betaald te worden mits je voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent een besparing van 4000 euro op een huis van 2 ton. Let op; je moet wel zelf in dit huis gaan wonen. Wanneer je niet eerder van deze regeling gebruik hebt gemaakt dan kun je ook in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Ben je ouder als 35 jaar dan moet je 2 procent overdrachtsbelasting betalen.

2. Beleggers betalen 2 procent meer overdrachtsbelasting

Veel koophuizen worden opgekocht door beleggers, een bekend probleem voor particuliere kopers. In 2020 worden beleggers ontmoedigd door ze 8 procent overdrachtsbelasting te laten betalen. Naast beleggers geldt dit ook voor koophuizen die voor recreatief gebruik gekocht worden. Of dit werkelijk de druk op de woningmarkt voor starters zal temperen is de vraag.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

3. Meer geld voor woningbouw

Er wordt in 2021 meer geld vrijgemaakt voor nieuwbouwwoningen, de regering zal hier 50 miljoen extra in gaan investeren. Daarbij ligt de nadruk op betaalbare koophuizen voor bijvoorbeeld starters. Dit zou tot 70.000 extra woningen moeten leiden waarbij ook gebouwd gaat worden voor de kwetsbare doelgroep. Ook worden er in 2021 ongeveer 9000 leegstaande kantoorpanden en winkels omgebouwd tot woonruimte. Hier hangt voor het kabinet een prijskaartje aan van 20 miljoen euro. De 100 miljoen die gestoken wordt in de kwestie stikstof moet de bouw van woningen stimuleren.

4. Minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens

Bij een verzamelinkomen van meer als 68.507 euro zal de hypotheekrente in 2021 lager uitvallen. Met ingang van 2020 wordt deze aftrek versneld afgebouwd met 3 procent op jaarbasis tot het jaar 2023. In 2020 lag de hypotheekrenteaftrek nog op 46 procent, in 2021 daalt dit dus naar 43 procent.

5. Eigenwoningforfait gaat omlaag

Wanneer jouw huis een WOZ-waarde heeft dat tussen 75.000 euro en 1.090.000 euro ligt, dan zal het eigenwoningforfait in 2021 dalen naar een half procent. Dit betekent dat de aftrekpost van de eigen woning zal stijgen. Het doel hiermee is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor grootverdieners te compenseren. De meeste woningen in Nederland hebben een waarde dat binnen deze grenzen ligt, grote kans dus dat deze daling ook voor jou geldt.

6. Aftrek eigenwoningschuld wordt afgebouwd

De Hillen-aftrek is niet nieuw, deze aftrek wordt al sinds 2019 in fasen afgebouwd. Dit is een aftrekpost die gericht is op huiseigenaren die slechts een kleine schuld of in het geheel geen hypotheekschuld hebben, waar ze weinig of geen rente over betalen. Daardoor zal het eigenwoningforfait hoger uitvallen dan de aftrekbare kosten. Als jij hiervoor in aanmerking komt, dan zal in 2021 nog 90 procent van het positieve verschil aftrekbaar zijn. In 2020 lag dit nog op 93,33 procent.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder gratis waardebepaling.