Wanneer je een huis wilt kopen of verkopen, dan kom je onherroepelijk in aanraking met Het Kadaster. Wat doet deze organisatie precies, welke informatie verzamelen ze, en hoe kun je informatie opvragen? Dat lichten we toe op deze pagina.

Wat doet Het Kadaster?

Het Kadaster is verantwoordelijk voor de registratie van de rechten die rusten op al het vastgoed in Nederland. Dit geldt voor zowel grond als de bebouwing. Het is de wettelijke taak om openbaar inzichtelijke registers bij te houden, en de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie bij te werken. Daarnaast worden coördinaten in het landschap bijgehouden, wat het Rijksdriehoekstelsel genoemd wordt. Alle gegevens die door Het Kadaster registreert worden zijn voor iedereen beschikbaar. Een deel daarvan is gratis inzichtelijk, voor specifieke informatie kunnen kosten gerekend worden.

Zowel boven als onder de grond worden gegevens vastgelegd. Bovengronds moet je denken aan gegevens van woonhuizen, schepen, vliegtuigen, helicopters, wegen en percelen. Ondergronds betreft het netwerken van leidingen en kabels. Niet alleen worden registraties verwerkt in Het Kadaster, ook beheren zij de Landelijke Voorzieningen. Denk aan de WOZ Landelijke Voorziening en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). In de BAG vind je alle adressen en gebouwen op Nederlands grondgebied inclusief bouwjaar, oppervlakte, locatie en gebruiksdoel. Niet voor alle adressen is volledige informatie beschikbaar, deze data wordt aangeleverd door de gemeenten waar het pand zich bevindt.

Internationale dienstverlening

Hoewel de opslag van gegevens beperkt is tot het Nederlands grondgebied, levert Het Kadaster ook diensten in het buitenland. Zo wordt er kennis gedeeld met internationale organisaties, en wordt er advies uitgebracht voor overheidsorganisaties. Daarmee helpen ze buitenlandse overheden om landregistratie systemen invulling te geven, evenals geografische systemen.

Welke persoonlijke gegevens worden vastgelegd in het kadaster?

Er wordt naast informatie over woningen ook informatie vastgelegd over de bewoners. Dit is de informatie die bekend is bij Het Kadaster:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Indien van toepassing huwelijkse staat en gegevens van de partner
  • De rechten die een koper heeft aangaande de goederen in het register, denk aan opstal of eigendom
  • Verwijzing naar de stukken die ingeschreven zijn binnen het openbaar register
  • Het perceelnummer, het adres en de omschrijving van het registergoed
  • De transactiedatum en de definitieve koopsom
  • De gegevens van de persoon die de hypotheek heeft afgesloten inclusief het bedrag

Het is mogelijk om je persoonlijke kadastrale gegevens kosteloos in te zien. Je kunt hiervoor inloggen via mijnoverheid.nl met je DigiD.

Is het verplicht om een koopakte in te schrijven?

Hoewel het niet verplicht is om een koopakte in te schrijven, wordt het absoluut aangeraden om dit wel te doen. De notaris die de akte van levering passeert zal doorgaans ook de persoon zijn die zorgt draagt voor de inschrijving van de koopakte. De notaris zal een registerverklaring opstellen die vervolgens bij Het Kadaster wordt ingeschreven. Als bijlage wordt de koopakte toegevoegd. Omdat het een openbaar register betreft ga je ermee akkoord dat deze gegevens kenbaar worden gemaakt. Mocht je dit niet doen dan loop je diverse risico’s waaronder een levering aan een andere partij, een onderbewindstelling, verhuur van jouw woning of inbeslagneming. Door te registeren in Het Kadaster word je beschermd tegen dit soort problemen.

Kijk op de website van Het Kadaster voor meer informatie of neem contact op met de makelaar.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.