Een bouwkundig rapport is een document waarin alle gebreken aan een woning die visueel waarneembaar zijn opgenomen worden, inclusief een overzicht van de kosten die hiermee gepaard gaan. Naast tekst worden er ook foto’s gemaakt. Het betreft een visuele inspectie waarbij geen hak- of breekwerken worden uitgevoerd. Wat is het nut van een bouwkundig rapport en is het wettelijk verplicht om deze toetsing uit te laten voeren?

Wat is een bouwkundig rapport?

Wanneer je als potentiële koper een bouwkundige keuring wilt laten opstellen zal er een bouwkundig ingenieur ingeschakeld worden die de staat van verschillende bouwkundige elementen visueel zal inspecteren. Denk hierbij aan:

  • Dakbedekking
  • Dakbeschot
  • Elektra
  • Kozijnen
  • Vloeren
  • Voegwerk

Ook wordt er gecontroleerd op gevaarlijke stoffen zoals koolmonoxide en asbest. Het betreft een visuele inspectie, er zal geen hak- of breekwerk aan te pas komen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Is een bouwkundig rapport verplicht?

Wanneer het een hypotheek betreft met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan het verplicht zijn om een bouwkundig rapport uit te laten voeren. Bijvoorbeeld wanneer bij het opstellen van een taxatierapport naar voren is gekomen dat er achterstallig onderhoud van toepassing is. In dat geval zal de hypotheekverstrekker vragen welke kosten hiermee gemoeid zijn, en welke invloed dit heeft op de totale kosten van de woning.

Met name bij oudere panden die een flinke historie achter de rug hebben, kan het verstandig zijn om een bouwkundige inspectie uit te laten voeren. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Wanneer laat je de toetsing uitvoeren?

Je kunt als koper in principe op ieder moment een bouwkundig rapport uit laten voeren, in veel gevallen zal dit aan het begin van het onderhandelingstraject plaatsvinden. Het liefste door een bod uit te brengen, met de kennis uit het rapport sta je sterker in het uitbrengen van een bod. Wanneer je een bod onder de vraagprijs uitbrengt, en de eigenaar stemt hier direct mee in, dan is dit een goede reden om een bouwkundig rapport aan te vragen. Wellicht zijn er gebreken die je niet eerder hebt ontdekt, maar wel voor hogere kosten kunnen zorgen.

Ontbinding contract op basis van bouwkundig rapport

Een huiseigenaar die een huis wil verkopen zal doorgaans weinig moeite hebben om een koper te vinden, er is immers meer vraag dan aanbod. Het is dan verleidelijk om snel een koopovereenkomst te ondertekenen. Wanneer achteraf blijkt dat er ernstige gebreken zijn waardoor je het contract wil ontbinden kan het bouwkundig rapport uitkomst bieden. Je zult in dit geval vooraf in de voorwaarden opnemen dat het rapport een ontbindende waarde heeft. Je kunt hier bijvoorbeeld een maximaal bedrag aan herstelwerkzaamheden aan verbinden. Voorheen was dit een optie in het koopcontract, dit is nu omgekeerd en maakt het standaard deel uit van de overeenkomst. Bespreek de mogelijkheden en voorwaarden met de makelaar.

Moet de huiseigenaar de keuring weigeren?

Het is mogelijk dat de verkopende partij niet wil toestaan dat er een bouwkundige keuring plaatsvindt. Dit is toegestaan, het is wel een indicatie voor de potentiële koper dat er wellicht verborgen kosten aanwezig zijn. In een periode van veel vraag en weinig aanbod kunnen huiseigenaren het bouwkundig voorbehoud letterlijk laten doorstrepen.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.