Een geïnteresseerd persoon komt een huis bezichtigen. Er ligt een plas water in de huiskamer die komt van de vloerverwarming. Moet de verkopende partij dit aangeven binnen de meldingsplicht (of mededelingsplicht) of moet de koper vragen waarom er een plas water in de woonkamer ligt? Zowel de koper als verkoper hebben verplichtingen bij de koop of verkoop van de woning. Waar moet je rekening mee houden en hoe oordeelt de rechter in dit soort zaken?

Wat is het verschil tussen meldingsplicht en onderzoeksplicht?

Om het verschil te bepalen moet je eerst weten aan welke plichten verkopers en kopers moeten voldoen:

Wat is meldingsplicht?

De meldingsplicht of mededelingsplicht houdt in dat een verkoper rekening moet houden met de belangen van de koper, dus niet alleen met het eigenbelang. Als de verkopende partij op de hoogte is dat er zaken in huis zijn die niet voldoen aan het normale gebruik van de woning moet dit kenbaar worden gemaakt. Denk aan een lekkage in de wanden, dit moet je als verkoper aangeven. Er zijn verschillende manieren om deze informatie over te dragen. Mondeling is toegestaan, in praktijk zal de makelaar doorgaans een vragenlijst overhandigen die ingevuld moet worden. De ingevulde lijst gaat vervolgens naar de aspirant koper. Makelaars kunnen hun eigen lijst gebruiken, de NVM heeft ook standaard invullijsten om het proces meer uniformiteit te geven.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat is onderzoeksplicht?

Een woning moet de kenmerken bezitten die voor de hand liggen. Zo hoef je tijdens een rondleiding niet te vragen of er een dak op de woning ligt, dat spreekt voor zich. Een verkoper weet niet altijd dat er gebreken zijn, denk aan houten balken in de fundering die verrot zijn. De koper moet dan er dan zelf voor kiezen om een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren. Dit is niet verplicht, maar als later blijkt dat er gebreken zijn die de koper niet redelijkerwijs kon weten dan moet je als koper de kosten geheel op je nemen. Naast professionele hulp kun je zelf tijdens een rondleiding ook vragen stellen. Die kunnen van praktische aard zijn maar ook technische vragen kunnen aan bod komen. Als de koper niet voldoende onderzoek uitvoert dan kan de verkoper hier later niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Hoe oordelen rechters over meldingen en onderzoeken?

Over het algemeen is het uitgangspunt dat een koper mag aannemen dat de informatie die wordt verstrekt juist is en volledig naar de informatie die een verkoper redelijkerwijs heeft. Als de koper een bouwkundig onderzoek laat uitvoeren waaruit blijkt dat de bodem verontreinigd is, dan is het aan de kopende partij om dit te accepteren of niet. Bij acceptatie kan de verkoper hier later niet aansprakelijk voor worden gesteld. Als de koper ervoor kiest om geen bouwkundig onderzoek uit te voeren dan komen dergelijke onbekende gebreken geheel voor rekening van de koper.

Wie weet wat?

In het geval van de plas water is het waarschijnlijk dat de eigenaar wist wat de oorzaak van het probleem was, toch is dit geen uitgemaakte zaak. Misschien dacht de huiseigenaar dat het kwam door een lekkage elders in huis. De koper ziet een plas water en moet vragen waarom deze plas er ligt. Als hier twijfel over bestaat dan moet de koper onderzoek (laten) uitvoeren. Zoals je ziet is het niet altijd een zwart / wit verhaal, zorg daarom dat je altijd aan jouw plichten voldoet. De aankoopmakelaar of verkoopmakelaar kan je hierbij van dienst zijn.