Wat is het reserve fonds VvE?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. In een appartementencomplex zijn afzonderlijke eigenaren samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Alle eigenaren zijn verplicht lid van deze vereniging als ze besluiten om een appartement te kopen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om groot onderhoud uit te voeren is het reserve fonds VvE in het leven geroepen. Hoe dit in elkaar zit kun je op deze pagina lezen.

Samen gedeelde zaken regelen

Als je in een appartement woont dan zijn er een aantal zaken die je deelt met andere bewoners. Denk aan een centrale ingang of een lift. Om de samenwerking tussen bewoners centraal te coördineren is het verplicht om lid te worden van een VvE. Wanneer het een complex betreft waar ook huurders in woonachtig zijn zal de verhuurder lid zijn van de VvE. Door geld te reserveren voor groot onderhoud kan de kwaliteit van het appartementencomplex gewaarborgd blijven. Dit is geen vrije keuze, de gemeente kan een Vereniging van Eigenaren verplichten tot onderhoud. Wanneer er sprake mocht zijn van achterstallig onderhoud dan kan de gemeente om een machtiging vragen aan de kantonrechter om een vergadering te organiseren met de VvE.

Hoe werkt het reserve fonds van de VvE?

Het is verplicht om een fonds te bezitten, het bedrag wordt op een afzonderlijke rekening van de VvE bewaard. Dit kan een betaal- of spaarrekening zijn. Er is geen specifiek bedrag bepaald, dit kan op basis van een meerjarenonderhoudsplan zijn of een vaste reservering van minimaal 0,5 procent van de herbouwwaarde die het pand vertegenwoordigt.

Wat valt er onder groot onderhoud?

Onder groot onderhoud wordt verstaan:

  • Gevelonderhoud
  • Dakonderhoud
  • Liften
  • Vloer- en dakisolatie

Om een goede inschatting te maken van de werkelijke kosten kun je uitgaan van een MJOP.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat staat er in een meerjarenonderhoudsplan?

Een MJOP is een plan waarin werkzaamheden voor ten minste tien jaar worden opgenomen. Dit kan groot onderhoud zijn maar ook kleinere werkzaamheden of verbeteringen zoals isolatie en duurzaamheidsmaatregelen. Naast het verbeteren van het complex voor de bewoners kan dit ook van betrekking zijn op wettelijke voorschriften. Denk aan energiebesparende maatregelen of brandveiligheid. Op basis van de MJOP kan een berekening gemaakt worden voor de jaarlijkse reservering binnen het reserve fonds VvE. Zo is er altijd voldoende geld beschikbaar.

Is storting in het fonds verplicht?

In principe moet er geld gestort worden in het reserve fonds, er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Als eerste is het niet verplicht wanneer minimaal tachtig procent van de eigenaars aangeeft de kosten voor onderhoud direct ter beschikking te stellen wanneer dit nodig is. Daarnaast kan de bank een bankgarantie afgeven aan de Vereniging van Eigenaren. Het geld wordt op een aparte rekening gezet waar de individuele eigenaar geen aanspraak op kan maken.

Kan een VvE geld lenen?

Binnen de wet Verbetering Functioneren VvE’s is het mogelijk dat deze verenigingen geld kunnen lenen. De eigenaar is in dit geval alleen aansprakelijk voor het eigen deel van de lening. Bij verkoop moeten aansprakelijkheid en schulden bij de notaris worden opgegeven. Dan worden ze overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is mogelijk om een lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Nationaal Warmtefonds. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor diverse energiebesparende maatregelen.