De betekenis van een levenhypotheek heeft te maken met de levensverzekering die gekoppeld is aan deze hypotheek. Maar dat is niet alles, deze verzekering wordt namelijk ook wel kapitaalverzekering genoemd. Er is veel te doen geweest over dit soort hypotheken en zeker niet altijd in positieve zin. Waarom zou je kiezen voor een levenhypotheek? Of waarom zou je juist overstappen naar een andere hypotheek? Dat en meer kun je op deze pagina lezen.

Wat is een levenhypotheek?

Een hypotheek is een lening bij een geldverstrekker zoals een bank met als doel een huis te kopen. Bij een levenhypotheek komt er een levensverzekering om de hoek kijken. De voornaamste kenmerken van een levenhypotheek zijn de combinatie met een levensverzekering en het niet aflossen van de hypothecaire lening. In plaats daarvan zal er vermogen worden opgebouwd die aan het einde van de looptijd gebruikt kan worden om de lening, of een deel hiervan, in één keer af te lossen. Dit vermogen wordt opgebouwd in het deel van de levensverzekering.

Hoe is de premie van een levenhypotheek opgebouwd? Als eerste is er een deel bestemd voor sparen of beleggen. Daarmee kan er vermogen worden opgebouwd om later de hypotheek af te lossen. Daarnaast is er de overlijdensrisicoverzekering. Als de hypotheeknemer zou komen te overlijden dan kan de schuld worden afgelost. Omdat de premie wordt belegd noemen ze een levenhypotheek ook wel een beleggingsverzekering. Bij aanvang zul je keuzes krijgen voor diverse fondsen. Op basis van jouw persoonlijke beleggingsprofiel wordt bepaald welke beleggingen het beste aansluiten op de voorkeuren.

Wat is een levenhypotheek?

Er bestaan overeenkomsten met een aflossingsvrije hypotheek waarbij er gespeculeerd wordt op winst in de toekomst. In plaats van de lening af te lossen neem je eigenlijk een soort voorschot op het rendement dat je zult behalen. En daar zit precies de angel in dit soort hypotheken want in de vastgoedsector zijn weinig garanties te geven. Als je een besluit neemt dat tientallen jaren invloed heeft op jouw leven dan wil je uiteraard wel wat zekerheid. En dat is precies wat bij de levenhypotheek ontbreekt. Laten we de voornaamste voordelen en nadelen van een levenhypotheek even op een rijtje zetten:

Dit zijn de voornaamste voordelen van een levenhypotheek:

  • Bij gelijke rente zullen de bruto- en netto lasten gelijk blijven gedurende de looptijd van de hypotheek.
  • De hypotheekrenteaftrek blijft in stand voor de gehele periode.
  • Met een Kapitaalverzekering Eigen Woning is het mogelijk om belastingvrij eigen vermogen op te bouwen.
  • Afhankelijk van de verzekeraar kunnen er kortingen zijn die bij andere hypotheekvormen niet beschikbaar zijn.
  • Naast de aflossingsvrije lening zal er een verpande polis zijn. Deze polis kan na aflossing van de hypotheek in stand blijven wat bij een verhuizing voordeel biedt.

Dit zijn de voornaamste nadelen van een levenhypotheek:

  • Er zijn mogelijk verborgen kosten die worden doorberekend. Met name in de eerste 10 jaar is afkopen van een levenhypotheek niet voordelig.
  • De uitkering aan het einde van de looptijd is speculatief en daarmee niet gegarandeerd. De beurskoersen kunnen lager worden waarmee je meer uit eigen vermogen moet afbetalen aan het einde van de looptijd.
  • Als het beleggingsdeel achterblijft op de prognose dan kan de risicofactor hoger worden wat betekent dat je meer premie moet betalen.

Waarom kiezen voor een levenhypotheek?

Er zijn zeker voordelen van een levenhypotheek, daarom is het niet zo moeilijk om te zien waarom mensen voor deze hypotheek zouden kiezen. Toch kleven er ook zeker nadelen aan deze lening die risicovol zijn. Zo weet je op voorhand niet of het vermogen zal toenemen terwijl je wel na afloop van de lening het bedrag wel in één keer moet aflossen. Hoewel je recht hebt op meer hypotheekrenteaftrek moet je ook meer rente betalen. In vergelijking met bijvoorbeeld een lineaire- of een annuïteitenhypotheek liggen de totale kosten hoger.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Kun je nog een levenhypotheek afsluiten?

Als je door de bomen het bos niet meer kunt zien bij de keuze van een hypotheek kunnen we je geruststellen; het is niet langer mogelijk om een levenhypotheek af te sluiten. Net zoals geldt voor aflossingsvrije hypotheken is het sinds 2013 niet mogelijk om een nieuwe levenhypotheek af te sluiten. Als je voor die tijd een aflossingsvrije- of levenhypotheek hebt afgesloten dan blijft die gewoon doorlopen. Je moet dan wel rekening houden met de risico’s die aan deze hypotheek verbonden zijn.

Hoe werkt een gemengde verzekering?

Sinds 2013 bestaat er op nieuwe aflossingsvrije hypotheken geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Hoewel dergelijke leningen nog steeds bestaan zijn ze veel minder in trek dan voorheen. Ze leveren namelijk minder belastingvoordeel op, verder liggen de kosten hoger in vergelijking met andere hypotheekvormen. Bij een gemengde verzekering is er een deel kapitaalverzekering bij leven en een overlijdensrisicoverzekering van tijdelijke aard. Er wordt gedurende de looptijd kapitaal opgebouwd, het risico bij overlijden is (deels) gedekt. Omdat de voordelen van gemengde verzekeringen zoals een levenhypotheek sinds 2013 voor een groot deel zijn komen te vervallen worden ze nu veel minder vaak afgesloten. Aflossingsvrije hypotheken bestaan nog steeds maar dan voor de helft van het te lenen bedrag. Voor het resterende deel moeten andere middelen worden aangesproken zoals eigen vermogen of een ander type hypotheek.

Waarom overstappen van een levenhypotheek?

Als je naar de kosten en baten kijkt dan is overstappen van een levenhypotheek in de eerste 10 jaar na afsluiten niet voordelig. Je kon tot 2013 deze hypotheek afsluiten, wellicht zit je nu met de vraag of overstappen van een levenhypotheek naar een andere hypotheekvorm interessant is. Dit is niet een vraag die zomaar beantwoord kan worden, je kunt contact opnemen met een hypotheekadviseur die je hier meer over kan vertellen.

Als je een hypotheek hebt lopen waarbij je de schuld niet aflost dan is het van belang om te weten hoeveel jouw huis waard is. Op basis van de overwaarde kun je de lening aflossen en een nieuw begin maken. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten op je huidige woning. Je kunt bij makelaars online een waardebepaling aanvragen. Dit is een vrijblijvende calculatie van de woningwaarde in de huidige markt. Een waardebepaling door een makelaar geeft je meer nauwkeurige informatie dan de WOZ-waarde.