Wat is een hypotheekakte? Als je een hypotheek aanvraag indient dan ontvang je van de hypotheekverstrekker een hypotheekofferte. Als je de offerte accepteert dan is dit deel van een huis kopen nog niet helemaal afgerond. De hypotheekakte is het officiële document dat door de notaris wordt opgesteld. Zonder deze akte heb je nog geen hypotheek. Wat is een hypotheekakte, wat staat er in en waar kun je deze akte opvragen?

Wat is een hypotheekakte?

Een hypotheekakte is een juridisch document waarin de afspraken tussen de geldverstrekker en de hypotheeknemer worden vastgelegd. Het bevat onder andere informatie over de hoogte van de lening, de looptijd, de rente, de aflossing en de voorwaarden voor vervroegde aflossing.

Een hypotheekakte zal op basis van de aanvaarde hypotheekofferte worden opgesteld door een notaris. In deze akte worden diverse kenmerken vastgelegd evenals overeenkomsten die tussen de hypotheeknemer en de hypotheekgever zijn gemaakt. Er zal informatie in staan over de woning zoals de locatie, de kadastrale gemeente, het sectie- en perceelnummer. Ook staat het hypotheekbedrag in de akte vermeld.

De hypotheekverstrekker, dit is de partij die je geld leent, zal met een modelcontract werken dat wordt aangepast op de individuele situatie. De notaris zal op basis van dit contract de hypotheekakte opstellen. Als beide partijen de akte hebben ondertekend dan zal de notaris het definitieve document inschrijven in het Kadaster.

Als deze handelingen zijn voltooid dan zal de notaris het bedrag via een tussenrekening overmaken van de geldverstrekker naar de rekening van de verkoper en de sleuteloverdracht kan plaatsvinden. Als dit allemaal niet plaatsvindt dan is er geen sprake van aankoop. Ook diverse facturen zoals die van de makelaar, de notaris en het Kadaster worden op dit moment in rekening gebracht.

Is een hypotheekakte verplicht?

Ja, zonder hypotheekakte kun je namelijk geen hypotheekrecht vestigen op een huis. Dit is het document dat de geldverstrekker zekerheid biedt dat de lening daadwerkelijk zal worden betaald. De twee akten die je bij de notaris als koper zult ondertekenen zijn de hypotheekakte en de transportakte.

In de transportakte worden de afspraken uit het voorlopig koopcontract vastgelegd en officieel gemaakt. De hypotheekakte gaat om de afspraken die je bent overeengekomen met de bank en de transportakte bevat alle overeenkomsten met de verkoper.

Wat is een hypotheekakte?

Wat staat er in de hypotheekakte?

Er kunnen verschillende zaken in een hypotheekakte worden opgenomen. Dit zal er altijd in staan:

 • De naam van de hypotheeknemer. Dit is de partij die het geld leent.
 • De naam van de hypotheekgever inclusief geboortedatum en woonplaats. Dit ben je zelf.
 • De naam en plaats waar de notaris is gevestigd.
 • De gegevens van het onderpand.

Om de hypotheekakte definitief te maken zul je persoonlijk naar de notaris moeten gaan. Die zal je dan uitleggen waar je precies voor tekent. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een medewerker van het notariskantoor volmacht te verlenen om te tekenen. De notaris heeft daarnaast een zogenaamde rechercheplicht.

Dit betekent dat de notaris gedegen onderzoek uitvoert of de aktes in orde zijn. Daarbij worden details gecontroleerd op basis van Kadastrale gegevens, ook worden rechten en plichten zoals recht van overpad of vruchtgebruik gecontroleerd. Je moet als aanwezige partij ook een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen, dit wordt gecontroleerd.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Geven en nemen

Hoewel het duidelijk lijkt wie de hypotheeknemer en de hypotheekgever is, zal het je wellicht verbazen dat de persoon die een huis koopt de hypotheekGEVER is. De bank of andere geldschieter is de hypotheekNEMER. Heel eenvoudig gesteld geef je de woning als onderpand, de bank kan dit huis ‘nemen’ op het moment dat jij niet aan de contractuele voorwaarden voldoet. Als je in de hypotheekakte deze termen ziet staan dan begrijp je dus waarom jouw naam bij ‘gever’ staat. Als koper ‘geef’ je maandelijks een bedrag om je schuld af te lossen maar dat is dus niet waar deze termen op duiden.

Wat kost een hypotheekakte kopie aanvragen?

Als het goed is heb je de hypotheekakte al in bezit. Maar het is mogelijk dat je dit document niet snel tevoorschijn kunt halen. Hoe kom ik aan de hypotheekakte en wat kost een hypotheekakte? Er zijn meerdere opties en ook meerdere aanbieders van dergelijke aktes. De meest voor de hand liggende optie is het Kadaster. Via deze website kun je diverse akten aanvragen waaronder:

 • Hypotheekakte
 • Akte erfpacht
 • Splitsingsakte
 • Koopakte
 • Verklaring van erfrecht
 • Akte van vruchtgebruik
 • Akte recht van opstal
 • Akte van rectificatie
 • Akte van verdeling
 • Akten openbare verkoop
 • Beslaglegging
 • Doorhaling hypotheek
 • Eigendomsakte
 • Opgave naamswijziging of fusie
 • Publiekrechtelijke bepaling
 • Schenkingsakte

Een hele waslijst aan akten dus. Controleer dus goed welke akte je nodig hebt. Er zal een standaard ‘vanaf’ prijs zijn, in een aantal situaties is het nodig om extra onderzoek uit te voeren wat additionele kosten met zich mee kan brengen. Een digitale kopie zal doorgaans sneller arriveren en goedkoper zijn dan een kopie op papier. Er zijn ook commerciële partijen die deze akten als tussenpersoon voor je kunnen opvragen. Je betaalt dan wel meer dan je voor de akte direct bij het Kadaster moet betalen.

Hypotheek verhogen

Je kunt bij het opstellen van de hypotheekakte al een hoger bedrag laten inschrijven, dit is gebruikelijk. Enerzijds zal de hypotheeknemer dit eisen als waarborg, anderzijds kun je als hypotheekgever op een later tijdstip vrij eenvoudig meer geld lenen. De verhoging is een soort buffer waarmee je geld kunt lenen zonder tussenkomst van de notaris. Zo vermijd je administratieve handelingen en kun je op kosten besparen. De bank of andere geldverstrekker zal de verhoging wel als nieuwe aanvraag behandelen. Er zal dan opnieuw worden gekeken naar je inkomen, vermogen en je zult weer een taxatie moeten laten uitvoeren. Een online taxatie is vaak al voldoende, die kun je snel en goedkoop aanvragen.

Hypotheek doorhalen

Is de hypotheek afbetaald? Die kun je open laten staan. Met andere woorden; je laat de hypotheekakte ingeschreven staan in het Kadaster. Mocht je daar in de toekomst gebruik van willen maken om opnieuw geld te lenen dan hoef je hiervoor niet eerst voor naar de notaris te gaan. Als je echter de hypotheek wil verhogen dan zal er vanuit de geldverstrekker wel weer een nieuwe toetsing plaatsvinden.

Heb je de hypotheek niet meer nodig of wil je elders een lening aanvragen? Dan kun je de hypotheekakte laten doorhalen. Dit betekent dat de lening die geheel is afgelost uit de openbare registers van het Kadaster wordt geschrapt. Het is geen verplichting maar als je ooit een nieuwe lening wilt aanvragen dan kan dit wel van belang zijn.