Familiebanden kunnen heel sterk zijn. Je steunt je kinderen en kleinkinderen met de middelen die je hiervoor ter beschikking hebt. Met tijd, liefde of geld. Als je een huis wilt kopen en je kunt dit zelf nog niet opbrengen dan is er de generatie hypotheek. Heel eenvoudig gesteld leveren ouders of grootouders een bijdrage aan de lening, er zijn echter wel verschillende vormen en mogelijkheden

Wat is een generatie hypotheek en welke banken bieden deze hypotheek aan?

Wat is een generatie hypotheek?

Een kind wil een (eerste) huis kopen. Omdat deze persoon nog niet voldoende vermogen heeft opgebouwd en geen huis heeft om te verkopen wordt het lastig om de financiering rond te krijgen. De ouders willen graag een handje helpen en de grootouders ook. In plaats van geld te schenken tekenen ze als garantsteller voor (een deel van) de hypotheek. Een lening om een huis te kopen met hulp van (groot)ouders wordt een generatie hypotheek genoemd. Per aanbieder en overeenkomst zal de invulling anders zijn.

Hoe werkt een generatie hypotheek in de praktijk?

Als je een generatie hypotheek afsluit dan is dit in principe geen permanente overeenkomst. Het is vooral een hulpmiddel om jongere starters te helpen een huis te kopen. Als het inkomen stijgt of schulden worden afgelost dan groeit het vermogen en de financiële zekerheid van de koper. Op dat moment kunnen ouders of grootouders uit de overeenkomst stappen en de resterende lening komt op naam van het kind te staan.

Dit zijn de voordelen van een generatie hypotheek:

  • Kansen: Als starter maak je meer kans op een woning.
  • Kinderen ondersteunen: Vermogen van ouders / grootouders dient als onderpand voor kinderen.
  • Tijdelijke oplossing: Het kind kan later de gehele hypotheek op zich nemen wanneer de persoon meer geld heeft of verdient.

Dit zijn de nadelen van een generatie hypotheek:

  • Familiebanden: Bij meerdere kinderen kan er wrijving ontstaan.
  • Rente: Ook als je geld leent van familie moet je als kind rente betalen over de lening.
  • Aansprakelijkheid: Als ouders tekenen met volledige aansprakelijkheid dan lopen ze een risico.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen als mijn ouders garant staan? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Als je een generatie hypotheek als één hypothecaire lening ziet dan kun je een groter bedrag lenen. Als je het als twee leningen beschouwt dan kun je bij de bank juist minder lenen. Hoe werkt dit? Als je een huis wilt kopen dan kijkt de hypotheekverstrekker naar jouw vermogen en inkomen.

Wat is een generatie hypotheek?

Dat is het geld wat je hebt of naar verwachting zult krijgen. Daarnaast zijn er mogelijk leningen en schulden. Denk aan een financial lease om je auto af te betalen of de studieschuld bij DUO die je nog niet hebt afbetaald. Deze schulden drukken de lening die je kunt afsluiten bij aankoop van een woning. Als je bij een generatie hypotheek een lening aangaat binnen de familie dan telt dit mee als schuld. Je kunt dus in totaal een groter bedrag lenen maar je kunt minder geld lenen bij de bank.

Als je een overeenkomst treft met de hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld door je ouders of grootouders garant te laten staan, dan kun je tot maximaal 100 procent van de woningwaarde lenen. Als je duurzaamheidsmaatregelen wilt treffen dan kun je 6 procent extra lenen. Er zijn daarnaast mogelijkheden voor een persoonlijke lening met vrij te besteden geld, die laten we hier even buiten beschouwing.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Welke banken hebben een generatie hypotheek? Dat is een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Het begint al met de definitie. Een generatie hypotheek is in basis een hypotheek waarbij ouders of grootouders mede-garant staan voor het afbetalen van de schuld. Het (klein)kind is eigenaar van de woning met bijbehorende rechten en plichten, de andere personen op de overeenkomst staan financieel garant voor de aflossing.

Dit is dus een overeenkomst met de bank of andere geldverstrekker. Dat is niet hetzelfde als een familiehypotheek, al worden deze termen wel door elkaar gebruikt. Bij een familiehypotheek sluit je een overeenkomst af met je familieleden, niet met een financiële instelling.

Hoe werkt een familiehypotheek?

Bij de voordelen en nadelen van een generatie hypotheek hebben we een aantal punten opgesomd die niet in iedere situatie van toepassing zijn. Er zijn namelijk meerdere opties met afwijkende voorwaarden. Een familiehypotheek is een lening die (klein)kinderen aangaan met (groot)ouders. De bank heeft er dus niets mee te maken. De familie heeft geld, je leent dit geld om er een huis mee te kopen. Jij betaalt als koper jouw familieleden af.

Dit lijkt ideaal als jouw familie voldoende vermogend is maar er liggen enkele addertjes onder het gras. Zo is het verplicht om een marktconforme rente over de lening te berekenen. Het is dus geen optie om renteloos geld te lenen aan je kinderen. De lening moet netjes worden afgelost inclusief rente zoals dit met iedere lening van toepassing is.

Naast de regels kan er ook wrijving optreden binnen de familie. Wat gebeurt er als het kind de schuld niet kan aflossen? Wat doe je met broers en zussen? Krijgen die dezelfde behandeling en lopen ze risico bij het overlijden van de ouders geen erfenis te ontvangen? Het is van belang om een generatie hypotheek of familiehypotheek af te sluiten in overleg met iemand die neutraal is zonder fiscale of emotionele betrokkenheid. Anders kan de aankoop van een woning tot familievetes leiden en dat wil je uiteraard voorkomen.

Alternatieve mogelijkheden

Als een generatie hypotheek of familiehypotheek toch niet de beste oplossing is voor jouw situatie dan zijn er nog alternatieve opties:

  • Eenmalig verhoogde schenking: In 2022 mogen ouders gezamenlijk 106.671 euro schenken in plaats van 5677 euro.
  • Familiebank: Dit is een lening met schenkingsovereenkomst. Hier moet een marktconforme rente voor worden geteld.
  • Schulden afbetalen: Door bestaande schulden of leningen af te betalen kun je meer lenen bij de bank.

Banken met generatie hypotheek

De Rabobank biedt een Generatiehypotheek aan en Obvion laat ouders meerekenen. Bij Aegon kan een vader of moeder als ‘mede hoofdelijk schuldenaar’ tekenen. Dit betekent dat ze 100 procent verantwoordelijkheid dragen voor de schuld. Dit stelt je in staat om maximaal 25 procent meer te lenen. Vraag aan de hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn.