Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er geld uitgekeerd op het moment dat je komt te overlijden. Dat is goed voor de nabestaanden, bijvoorbeeld als je met een partner de kosten voor een hypotheek moet dragen. Maar zelf heb je er niets aan omdat het geld pas uitgekeerd wordt als je komt te overlijden. Bij een gemengde verzekering krijg je na het verstrijken van een bepaalde termijn geld uitgekeerd, ook als je nog leeft. Wat is een gemengde verzekering en welke verzekering keert uit bij leven?

Wat is een gemengde verzekering?

Bij een verzekering voor overlijden wordt er uitgekeerd als er iemand overlijdt, niet eerder. Er wordt vooraf geen datum afgesproken omdat je op voorhand niet weet wanneer je sterft. Bij een gemengde verzekering sluit je een overeenkomst af voor een bepaalde periode. Als je komt te overlijden voor deze datum dan wordt het geld direct uitgekeerd, anders na het verstrijken van de afgesproken einddatum.

Er zijn twee soorten gemengde verzekering. Het is mogelijk dat bij overlijden of het verstrijken van de contractduur hetzelfde bedrag wordt uitgekeerd. Er zijn ook constructies waarbij de nabestaanden meer geld ontvangen en je bij leven een lager bedrag uitgekeerd krijgt. Als je daarnaast een inkomen hebt dan kan dit bedrag voldoende zijn om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd wordt de afkoopwaarde genoemd. Hoe hoog dit bedrag is heeft te maken met het moment waarop je de verzekering hebt afgesloten, de tijd die is verstreken, het kapitaal dat je hebt opgebouwd en de belasting die je moet betalen.

Wat is een gemengde verzekering?

Gemengde verzekering en hypotheek

Een veelvoorkomende reden om een gemengde verzekering af te sluiten is een hypotheek voor een huis. In dat geval spreken we van een hypotheekverzekering. Het geld dat wordt uitgekeerd kan worden gebruikt om de schuld (voor een deel) af te lossen. Een overlijdensrisicoverzekering is vrij gebruikelijk bij het afsluiten van een hypotheek, een levensverzekering gekoppeld aan een hypotheek komt minder vaak voor. Welke verzekering keert uit bij leven?

Uitkeren bij leven

De term levensverzekering is in feite een verzamelnaam voor diverse verzekeringen die uitkeren als je nog in leven bent. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kapitaalverzekering
  • Lijfrenteverzekering
  • Beleggingsverzekering
  • Spaarverzekering
  • Pensioenverzekering
  • Lijfrenteverzekering

Dit zijn allemaal verzekeringen waarbij niet alleen jouw nabestaanden recht op hebben, je kunt er zelf ook profijt van hebben als de omstandigheden hiervoor overeenkomen met de afspraken die vastgelegd zijn in de verzekering. Er zijn ook verzekeringen die alleen in effect treden als er wel iemand komt te overlijden zoals:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Uitvaartverzekering

Bij een gemengde verzekering is er geen zwart / wit situatie maar wordt er geld uitgekeerd ongeacht leven of dood. Hoe zit het dan met de premie?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Premie van gemengde verzekering

Als een stel op jongere leeftijd een huis koopt dan kunnen ze kiezen voor een gemengde verzekering. Er wordt een termijn van 30 jaar gesteld, net als de duur van de hypotheek. De premie zal enkele euro’s per maand bedragen. Als één van de partners komt te overlijden dan krijgt de nabestaande het bedrag uitgekeerd dat op de polis staat, bijvoorbeeld 100.000 euro.

Als beide personen 30 jaar later nog in leven zijn dan krijgt het koppel samen dezelfde 100.000 euro uitgekeerd. Je hebt dan het maximale bedrag voor deze verzekering betaald maar het voordeel is dat jullie beiden nog in leven zijn. Verzekeringen zijn immers altijd duur als je er geen gebruik van hoeft te maken, zo werkt het nou eenmaal. Per type verzekering kunnen de premies behoorlijk uiteenlopen.

Fiscale voordelen van gemengde verzekering

Tot 2013 was de gemengde verzekering fiscaal interessant om af te sluiten. Dit heeft te maken met het feit dat de uitkering volledig belastingvrij werd uitgekeerd. Je kon op deze manier belastingvrij kapitaal opbouwen door de hypotheekschuld af te lossen. Daar kwam bij dat het tot 2013 mogelijk was om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Je betaalt dan alleen de rente op de schuld maar je lost niets van de schuld af. Op het moment dat de hypothecaire lening afloopt dan los je het volledige bedrag in één keer af dankzij de overwaarde. Je kunt dan verhuizen of een nieuwe hypotheek afsluiten.

De mogelijkheden voor een levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek zijn niet meer zo uitgebreid als voorheen. Er wordt ook minder gebruik van gemaakt. Dit heeft te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van hypotheken in Nederland sinds 2013. Sparen zonder belasting te betalen is niet langer mogelijk, alleen mensen die voor deze wijzigingen een huis hebben gekocht mogen hier nog gebruik van maken. De aflossingsvrije hypotheek bestaat ook niet meer in de oude vorm. Nu kun je tot maximaal 50 procent aflossingsvrij lenen, niet voor de gehele koopsom.

De optelsom van de gemengde verzekering is daarmee niet zo interessant meer, zeker niet als je rekening houdt met de fiscale aspecten van een hypotheek. Er zijn nog steeds verzekeringen die uitkeren bij leven, sparen en beleggen is niet langer mogelijk. De opties om jouw huis als spaarvarken te gebruiken zijn flink uitgedund, niet in de laatste plaats omdat de constructies soms zeer complex en ondoorzichtig waren. Als je een oude hypotheek wilt oversluiten dan kun je niet zomaar alle voordelen uit het verleden meenemen naar je nieuwe hypotheek.

Hoe werken gemengde verzekeringen?

Eigenlijk moeten we in de verleden tijd spreken want je kunt niet langer een gemengde verzekering koppelen aan een nieuwe hypotheek. Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke spaarhypotheken:

  • Bij een standaard levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek ontvang je over de inleg een vast rendement. Zo weet je op voorhand hoeveel je uitgekeerd krijgt aan het einde van de looptijd. Je kunt zelf meer rendement behalen omdat er een winstdeling plaatsvindt op basis van de winst. De hypotheekrente van deze hypotheken ligt wel wat hoger.
  • Bij een beleggingsverzekering gaat jouw inleg naar beleggingsfondsen waar je zelf invloed op hebt. Als jouw aandelen goed presteren dan behaal je rendement, als ze echter minder waard worden dan kom je aan het einde van de looptijd op verlies uit. Het is dus mogelijk dat je de resterende hypotheekschuld niet kunt afbetalen.

Om de risico’s te beperken werden dergelijke gemengde hypotheken gekoppeld aan een overlijdensrisicodekking. Maar deze dekking keert alleen uit bij overlijden, een levensverzekering keert ook uit bij leven.