Bedrijven betalen voor jouw huis, dat is in het kort hoe een beleggingshypotheek werkt. Jij legt geld in, bedrijven maken winst en die opbrengst wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te betalen. Wat is een beleggingshypotheek, wat zijn de voor- en nadelen hiervan en is het verstandig om voor een beleggingshypotheek te kiezen?

Wat is een beleggingshypotheek?

Een hypotheek is een een lening op vastgoed. Je leent een bedrag bij de geldverstrekker zoals een bank of investeringsmaatschappij, die schuld moet aan het einde van de looptijd zijn afbetaald. Dit kan in kleine stapjes door steeds een beetje af te lossen maar je kunt dit geld ook investeren in aandelen. Bij een beleggingshypotheek betaal je rente op de lening, daarnaast betaal je premie die belegd wordt in aandelen. Wat er aan premie wordt ingelegd kun je met winst of verlies gebruiken om aan het einde van de looptijd jouw hypotheek geheel af te lossen.

Er zijn twee soorten beleggingshypotheek. Als eerste is er de variant waarbij de premie direct wordt belegd in aandelen. Voor de zekerheid zal de geldverstrekker een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Je kunt ook op basis van een levensverzekering een beleggingshypotheek afsluiten. De beleggingshypotheek is een alternatief voor een aflossingsvrije hypotheek en soortgelijke hypotheekvormen die sinds 2013 niet meer geleverd worden door hypotheekaanbieders. Hoe komt dit eigenlijk?

Wat is een beleggingshypotheek?

Aflossingsvrije hypotheken na 2013

Als je voor 2013 een beleggingshypotheek of ander type aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten dan kun je nog profiteren van hypotheekrenteaftrek. Na 2013 zijn namelijk de regels veranderd en kun je niet langer gebruik maken van deze aftrek op aflossingsvrije hypotheken.

Het is nog steeds mogelijk om een deel van de lening aflossingsvrij af te sluiten. Zo kun je bijvoorbeeld voor de helft van de lening kiezen voor aflossingsvrij en voor de rest sluit je een lineaire hypotheek af. Maar je kunt niet langer de volledige hypotheek aflossingsvrij afsluiten. Omdat je over dit deel toch geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek zijn dergelijke hypotheken niet langer populair. Dit geldt tevens voor de beleggingshypotheek waarbij je de schuld niet aflost maar aan het einde in één keer moet voldoen.

Laten we even naar de voordelen en nadelen van een beleggingshypotheek kijken:

Voordelen beleggingshypotheek

  • Jouw inleg kan meer waard worden.
  • Je profiteert van maximale hypotheekrenteaftrek.
  • Veel flexibiliteit in beleggen.

Nadelen beleggingshypotheek

  • Je moet premie afdragen dat belegd wordt.
  • Er moet rente op de totale schuld worden betaald.
  • Na 2013 is er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk.
  • Je betaalt kosten voor de verzekering.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Naast beleggingskosten kunnen er ook kosten voor een overlijdensrisicoverzekering van toepassing zijn. Je mag stellen dat dergelijke aflossingsvrije hypotheken wat betreft maandlasten gunstig uitvallen maar in totaal duurder zijn dan hypothecaire leningen met aflossing.

Een beleggingshypotheek brengt niet alleen risico’s met zich mee, het is daarnaast tevens een ‘actieve’ hypotheekvorm. Het is aan de hypotheeknemer om een aandelenpakket te kiezen en mogelijk aanpassingen te maken tijdens de looptijd van de lening. Dit kan stressvol zijn omdat iedere beslissing die je neemt grote consequenties kan hebben.

Beleggen of sparen?

De beleggingshypotheek lijkt veel op een spaarhypotheek. Het voornaamste verschil is zekerheid. Bij sparen ontvang je rente op de premie. Bij beleggen kun je zowel winst als verlies maken. Er is ook de hybride hypotheek waarbij je kunt kiezen of je belegt, spaart of beide en op welke wijze.

Daarmee kun je de risico’s verlagen maar er is een reële kans dat je de hypotheekschuld niet kunt aflossen als de hypotheek afloopt. Als er overwaarde op de woning rust dan hoeft dit geen probleem te zijn maar de huizencrisis vanaf 2007 heeft laten zien dat er geen zekerheid bestaat wat betreft woningwaarde.

Als je wilt weten wat jouw huis momenteel waard is dan kun je bij makelaars in de buurt gratis een waardebepaling aanvragen. Dan weet je hoeveel jouw huis waard is en hoe zich dit verhoudt tot jouw schuld. Wellicht is je huis verkopen nu een goed moment, de makelaar denkt met je mee.

Is een beleggingshypotheek verstandig?

Beleggen kent geen garanties. Je investeert geld in aandelen en je hoopt dat de waarde van deze aandelen zal stijgen. Als dit het geval is dan kun je met gemak de hypotheek aflossen en houd je nog geld over. Als de aandelen in waarde verminderen dan kun je de hypotheek wellicht niet aflossen. Daar komt nog bij dat je meer voor je huis moet betalen want een deel van jouw inleg is ‘verdampt’. De bank heeft nog altijd jouw huis als onderpand dus het grootste risico ligt bij de hypotheeknemer. Is er een alternatief voor een beleggingshypotheek?

Het is mogelijk om tussentijds een deel van de schuld af te lossen. Hoe hoog dit bedrag is op jaarbasis varieert per hypotheekverstrekker. Zo kun je het risico op een restschuld verminderen. Als blijkt dat jouw beleggingsdoelen niet behaald worden dan kun je van aandelenpakket veranderen maar het is de vraag of je met die aanpassing het tij kan keren.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Alternatieven voor beleggingshypotheken

De meeste aflossingsvrije hypotheken bestaan niet meer. Je kunt echter nog steeds tot zo’n 50 procent van de woningwaarde aflossingsvrij opnemen in de hypotheek. Voor het resterende deel sluit je dan een annuïteiten- of lineaire hypotheek af. Dan loop je aanzienlijk minder risico terwijl de maandelijkse lasten betaalbaar blijven. De standaard hypotheken die je momenteel kunt afsluiten zijn:

  1. Annuïteitenhypotheek: Eerst meer aflossen, later minder.
  2. Lineaire hypotheek: Steeds dezelfde aflossing.
  3. Aflossingsvrije hypotheek: Een deel aflossing, een deel niet.

Alleen bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek weet je zeker dat de schuld aan het einde van de looptijd geheel is afgelost. Misschien zit je in een situatie dat deze hypotheekvorm niet langer aansluit bij jouw situatie of dat je vreest met een hoge restschuld te blijven zitten. Je kunt dan de mogelijkheden onderzoeken om over te stappen naar een andere hypotheek die beter aansluit op de huidige situatie. Overstappen gaat wel gepaard met nieuwe kosten en je zult een boeterente moeten betalen wanneer je een hypotheek voortijdig opzegt.

Als je reeds een beleggingshypotheek van voor 2013 hebt lopen dan kun je die aanhouden met behoud van hypotheekrenteaftrek. Je kunt ook de mogelijkheden onderzoeken om over te stappen naar een andere hypotheekvorm. In dat geval zul je een boeterente moeten betalen, laat een hypotheekadviseur berekenen wat de opties zijn.