Wat is de betekenis van financieren? Letterlijk zal financieren als betekenis voor veel mensen een lening zijn zoals een hypotheek. Maar dit is niet de enige definitie. Als je op zoek bent naar een financiering om bijvoorbeeld een huis te kopen dan komen er allerlei verwante termen bij kijken. Ook zullen er verschillende rentetarieven voorbij komen. Zo is de rente voor een hypotheek bij een huis financieren anders dan een lening om een bouwdepot te openen. De betekenis van financieren is daarmee anders per situatie en het is van belang dat je vooraf weet waar je aan toe bent.

Financieren betekenis

De betekenis van financieren is anders per toepassing. Laten we daarom eerst even enkele standaard definities opsommen, daarna gaan we kijken naar enkele praktische toepassingen.

  • Binnen bedrijven wordt deze term gebruikt om het geld voor uitgaven zoals personeelskosten en productiekosten te verdelen uit het beschikbare budget.
  • Het kan van toepassing zijn op de partij die geld inbrengt zoals een externe geldverstrekker die tegen rente geld leent.
  • Bij maatschappelijke of ideële zaken kan naar financiën worden gezocht om projecten van de grond te krijgen.
  • Er zijn mogelijkheden om projecten te financieren via subsidies vanuit de overheid.
  • Persoonlijke budgetten kunnen verdeeld worden op basis van beschikbaar budget en prioriteiten.

Dan is er nog de interne financiering betekenis. Dit is een fiscale term die staat voor het financieren van activa binnen een organisatie waarbij ingehouden winsten of vrijgekomen afschrijvingen zijn. Tot zover de betekenis van financieren, laten we nu naar situaties kijken die voor jou van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij een huis kopen.

Wat is de betekenis van financieren?

Betekenis financieren bij een huis kopen

Als je een huis gaat kopen dan vraag je niet zomaar een lening aan maar een hypotheek. Dit is een (leen)woord uit de Franse taal en daarvan ligt de oorsprong weer in het Latijn. Het werd in Nederland voor het eerst rond 1500 gebruikt in de betekenis van geld lenen waarbij onroerend goed als onderpand wordt gebruikt. Een huis is voor de meeste mensen te duur om direct te betalen. Sinds 2014 is het zelfs verboden om een huis met cash te betalen om het witwassen van zwart geld te voorkomen. Het is overigens nog wel mogelijk om vastgoed via een overschrijving of cheque te betalen. Dan is er meer toezicht mogelijk op de geldstromen.

Niet alleen een tekort aan eigen vermogen is een reden om een hypothecaire lening aan te gaan. Als je een huis afbetaald en wel op je naam hebt staan dan moet je hier belasting over betalen omdat de woningwaarde bij jouw vermogen wordt opgeteld. Dit kan een reden zijn om een huis niet geheel uit eigen middelen te betalen. Daarnaast kun je na afsluiten van een hypotheek het deel wat je hebt afbetaald weer vrij eenvoudig gebruiken om te investeren zonder weer langs de notaris te gaan. Zo worden hypotheken vaak gebruikt als een soort spaarvarken, een varkentje dat steeds dikker wordt. Tenminste, zolang de huizenprijzen meer stijgen dan de rente op je lening.

Laten we enkele mogelijkheden om een huis te financieren bekijken:

1. Hypotheekaanvraag bank

Je kunt bij veel banken terecht voor hypothecaire leningen. Je zult eerst een huis moeten vinden, een bod moeten plaatsen en vervolgens een taxatierapport laten maken. Na het gesprek met de hypotheekadviseur en het verzamelen van alle documenten dien je de hypotheekaanvraag in. De rente die je betaalt over deze financiering varieert per hypotheekverstrekker en de looptijd. Na het uitbrengen van een offerte kun je beslissen om de lening te accepteren. Als je meer tijd nodig hebt dan kun je tegen betaling het aanbod verlengen. Op dit moment begint de hypotheekrente weer te stijgen, dit is een gevolg van de rentestijging bij de Europese Centrale Bank met als doel de inflatie te temperen.

2. Hypotheekaanvraag andere geldverstrekker

Naast de bankiers zijn er ook andere organisaties die hypotheken aanbieden onder verschillende merknamen met allerlei interessante namen en beschrijvingen. Sommige hypotheken zijn gericht op starters, andere juist op doorstromers. Er kan een bank achter zitten of nationale en internationale geldschieters. Hypotheekaanbieders met elkaar vergelijken kan je voordeel opleveren.

3. Schenking van familie of andere personen

Het is mogelijk dat je ouders of grootouders willen financieren bij aankoop van een huis. Hiervoor is een eenmalige verhoogde schenking met vrijstelling van belasting mogelijk. Overigens mag je ook belastingvrij geld ontvangen van personen buiten de familie maar die bedragen liggen aanzienlijk lager.

4. Subsidies voor verduurzaming

Tot enkele jaren geleden was het mogelijk om verduurzaming voor een woning te financieren via subsidies op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit is niet langer het geval, het is wel mogelijk om 6 procent extra te lenen op de hypotheek voor duurzame verbouwingen die na aankoop worden uitgevoerd. Zo kan in plaats van 100 procent woningwaarde tot 106 procent geleend worden bij de bank.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Niet iedere financiering is hetzelfde

De rente die je betaalt op een hypotheek is niet hetzelfde als rente op andere leningen. Hypotheken zijn namelijk een specifieke vorm van geld lenen waarbij het onroerend goed als onderpand dient voor de geldverstrekker. Bij een persoonlijke lening werkt het anders, rood staan bij de bank is ook een vorm van financieren. Dan stelt de bank je in staat om uitgaven te verrichten op een moment dat je zelf niet over voldoende liquide middelen beschikt. Hier staat een rente tegenover die je moet betalen zolang je rood staat.

Een persoonlijke lening werkt anders dan een hypothecaire lening. Hoewel je op een persoonlijke lening doorgaans meer rente moet betalen kun je wel boetevrij aflossen. Bij een hypotheek op een woning zal er een maximum percentage zijn bepaald dat je extra mag aflossen op de lening. Daarnaast mag je een persoonlijke lening gebruiken voor allerlei zaken terwijl de hypotheek specifiek gericht is op de aankoop van vastgoed. Laat je daarom goed informeren over de voordelen en nadelen van ieder type financiering voordat je een overeenkomst aangaat.

Een onderhandse lening is een vorm van financieren waarbij twee particuliere partijen samen tot een overeenkomst komen om geld te lenen. Omdat het hier geen schenking betreft wordt er geen schenkbelasting over geheven. Er moet echter wel een marktconforme rente worden geheven anders kan het alsnog als schenking worden gezien door de Belastingdienst. Leg de voorwaarden van een onderhandse lening altijd vast om later discussie te voorkomen.