BsWG is de afkorting voor Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Als je in in Limburg woont dan ben je vast bekend met deze organisatie aangezien ze in 29 van de 31 gemeenten in Limburg actief zijn. Ze zijn ook nauw verbonden met het Waterschap Limburg. Maar wat houdt BsWG in en wat doen ze? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is BsWG?

BsWG is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 gemeenten in Limburg en het Waterschap Limburg. Ze verzorgen de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Daarnaast zijn ze in dit gebied verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet WOZ. Door samen te werken kunnen de partners binnen BsWG meer efficiënt werken tegen lagere kosten. Het is mogelijk dat de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen verder uit zal breiden naar meer gemeenten.

Wat wil BsWG bereiken?

De dienstverlening van BsWG bestaat uit twee onderdelen:

  1. Informatievoorziening: Dit is het informeren van burgers, bedrijven en andere organisaties. Dit kan op aanvraag zijn of proactief verstrekken van informatie.
  2. Interactie: Dit onderdeel staat voor het beantwoorden en afhandelen van vragen, verzoeken en bezwaren die binnenkomen via de website, telefoon of per post.

Verder zijn er een aantal uitgangspunten gedefinieerd waarbij wordt benadrukt dat communicatie en transparantie hoog in het vaandel staat. Daarnaast is er een focus op digitaal werken zonder mensen die hiertoe in staat zijn buiten te sluiten.

Wat doet BsWG?

Dit zijn de kerntaken van de BsWG en de partijen die hier onderdeel van uitmaken:

  • Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor de veiligheid van dijken, voorkomen van overstromingen, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water.
  • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de plaatsing en het onderhoud van de straatverlichting, zowel op de openbare weg als openbare ruimtes waaronder parken en pleinen. Dit heeft een positieve invloed op zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid.
  • De gemeente draagt zorgt voor het onderhoud van trapveldjes en speelvoorzieningen. Er moeten voldoende buitenactiviteiten mogelijk zijn voor kinderen en de faciliteiten moeten van kwalitatief in orde zijn.
  • Door het afval op te halen blijven de straten schoon en de leefomgeving blijft gezond. Het afval wordt wekelijks opgehaald volgens een vooraf bepaalde planning.
  • De aanleg, het onderhoud en beheer van het riool is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarnaast worden er regelmatig berekeningen gemaakt of de riolering in staat is het afval- en regenwater te verwerken.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Dit zijn de activiteiten die waterschappen en gemeenten uitvoeren, de BsWG incasseert de heffingen die burgers moeten afdragen. Het is leuk om te weten wat de BsWG is en wat ze doen maar je vraagt je misschien af “hoeveel moet ik betalen aan BsWG?”. Wees gerust, daar gaan we nu naar kijken.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

De BsWG incasseert de bedragen die burgers moeten betalen maar hoeveel is dat? Het bedrag zal per huishouden anders zijn. Dit kan afwijken op basis van woonplaats, type woning en de gezinssamenstelling. Via Mijn BsWG kun je de persoonlijke gegevens inzien. Betalen kan via automatische incasso, internetbankieren of overschrijvingskaart. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Als je in het buitenland verblijft dan kun je een overschrijving doen op rekeningnummer NL18INGB0002120407 met BIC-code INGBNL2A t.n.v. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen, je kunt dan het bedrag in 10 termijnen voldoen. Als je een laag inkomen het dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als je daar niet voor in aanmerking komt en je zit met schulden, dan kun je terecht bij het schuldhulploket van de gemeente waar je woont.

Wie moet gemeentelijke heffingen betalen?

Eerst moeten we bepalen wat je moet betalen. BsWG heeft de opdracht gekregen om de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen te innen. Daarnaast zorgen ze ook voor de waardebepaling van huizen in de aangesloten gemeenten waar de WOZ-waarde uit voortvloeit. In plaats van alle heffingen apart te verwerken worden de lokale belastingen gebundeld op één aanslagbiljet.

Ervaringen met BsWG

In hun eigen visie op BsWG willen ze graag worden gezien als een proactieve, professionele organisatie waar het eenvoudig is om contact te leggen met een vriendelijke medewerker. Een mooi streven maar de Google Reviews laten toch echt een ander beeld zien van deze organisatie.

De negatieve reacties scheppen een beeld van slechte bereikbaarheid, informatie die onvolledig of onjuist is en weinig begrip voor persoonlijke omstandigheden. Er zijn overigens ook wel positieve geluiden te horen, bijvoorbeeld mensen die een review achterlaten om te laten blijken dat zij wel goed behandeld zijn. Overheidsorganisaties en organisaties die in opdracht van overheden en gemeenten handelen zijn altijd gevoelig voor kritiek, het lijkt er wel op dat de grootschalige aanpak leidt tot een minder goede communicatie met mensen die in het verzorgingsgebied woonachtig zijn.

Er is dus zeker ruimte voor verbetering bij de pijlers zorgvuldig, professioneel en bereikbaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat mensen die snel het juiste antwoord krijgen niet zo snel een reactie zullen achterlaten. Ook zijn de reviewers in staat om gebruik te maken van internet en ze zijn in het bezit van een Google account.

Hoe kun je BsWG bereiken?

De voornaamste manier om contact op te nemen met BsWG is de website www.bsgw.nl. Hier kun je informatie vinden over de belastingen en hoe je deze kunt voldoen. Er is een algemeen gedeelte en Mijn BsWG, een beveiligde omgeving waar je persoonlijke informatie kunt inzien. Als je digitaal berichten wilt ontvangen dan kun je dit via MijnOverheid aangeven.

Als je deze pagina leest dan ben je online, het is echter wel goed om te weten dat Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen ook telefonisch en per post te bereiken is.

  • Telefoon: Bel op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur naar 088 842 0420 tegen lokaal tarief en eventueel mobiele belkosten.
  • Post: Je kunt een bezwaar- of verzoekschrift ook per post indienen. Daarvoor gebruik je Postbus 1271, 6040 KG in Roermond. Via dit adres is het tevens mogelijk om vragen te stellen of opmerkingen te maken.
  • Kantoor: Als je het hoofdkantoor in Roermond wilt bezoeken dan zul je hiervoor eerst een afspraak moeten maken. Dit voorkomt lange wachttijden en drukte op het kantoor.