Bij een huis kopen is er veel wat je zelf kunt regelen. Zo kun je flink wat geld besparen. En dan zijn er de notariële kosten, die bedragen gemiddeld tussen 1000 en 1500 euro. Het inschakelen van een notaris is verplicht bij aankoop van een woning, maar waarom eigenlijk? Op deze pagina leggen we uit welke rol een notaris speelt bij een huis kopen.

Hypotheekakte

Voor de meeste huizen wordt een hypotheek afgesloten bij een bank of andere geldverstrekker. De notaris zal de hypotheekakte opstellen aan de hand van financiële stukken die door de geldverstrekker worden aangeleverd. In deze akte wordt vastgelegd welke overeenkomst er is afgesloten tussen de hypotheeknemer en de hypotheekverstrekker. Daarbij ligt ten grondslag dat er een hypotheekrecht wordt versterkt aan de partij die geld uitleent aan de koper van het huis. Wanneer deze hypotheeknemer de gemaakte afspraken niet nakomt, dan zal de woning verkocht worden. Het huis is daarmee tevens het onderpand.

De hypothecaire inschrijving staat voor het bedrag waarop de lening is afgegeven. Dit bedrag is terug te vinden in de hypotheekakte. Het is mogelijk om een hoger bedrag op te laten nemen dan de hypotheek in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld wanneer er verbouwingen gepland zijn die de koper door de geldverstrekker wil laten voorschieten. Ook maken de hypotheekrente, de wijze van aflossing, het onderpand, verzekering gerelateerd aan de koop en andere zaken deel uit van de hypotheekakte.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Akte van levering

In een akte van levering, ook wel een transportakte genoemd, wordt de overdrachtsdatum vastgesteld. Dat is de officiële datum waarop de woning daadwerkelijk van eigenaar wisselt. De inhoud van deze leveringsakte zal de notaris baseren op de inhoud van de vooraf ondertekende koopakte. Het is daarbij de rol van de notaris om het koopcontract nauwlettend te controleren. Wanneer er zaken niet helemaal kloppen, of er twijfel bestaat, dan zal dit besproken worden om zo een sluitende akte van levering te kunnen opstellen.

Er wordt niet alleen gekeken naar de papieren en de overeenkomst, de notaris zal ook onderzoeken of er bijvoorbeeld beslag op de woning is gelegd. Wanneer dit het geval is zal dit kenbaar gemaakt worden aan de koper, het beslag betekent namelijk dat een externe partij het recht op verkoop heeft. In de akte van levering wordt ook beschreven wie het persoon is, of wie de personen zijn, die een huis kopen. Wanneer er meer personen op de akte komen te staan, dan zal vastgelegd worden voor welk deel ieder persoon eigenaar wordt. De akte van levering wordt ondertekend en vervolgens ingeschreven in Het Kadaster.

Afhandeling van de koop door de notaris

De datum van passeren is normaal gesproken op de dag nadat de hypotheekakte en de akte van levering worden ondertekend. Dan volgt de sleuteloverdracht. Het verschuldigde bedrag wordt tegelijkertijd overgemaakt van de geldverstrekker naar de rekening van de notaris. Die zal het weer overdragen aan de verkopende partij. Een koper heeft vrije keuze in de notaris. Daarbij moet je letten op een duidelijke wijze van communicatie, en bijvoorbeeld een kantoor bij jou in de buurt. De kosten kunnen per notaris verschillen, door vooraf dienstverleners met elkaar te vergelijken kun je geld besparen.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.