Huurverhoging, ook bekend als huurindexatie, betekent dat de huur jaarlijks op een vast tijdstip verhoogd mag worden door een bepaalde factor, vaak gekoppeld aan een kostenstijging. Wanneer de verhuurder deze bepaling in de huurovereenkomst opneemt en uitvoert, is er geen noodzaak voor een apart verhogingsvoorstel, omdat de verhoging reeds is overeengekomen.

Toepassing van Huurverhoging: Hoe werkt het?

Wanneer een huurverhogingsclausule in het contract is opgenomen, kan de verhuurder de huurder eenvoudigweg informeren over de berekening van de verhoging en de datum waarop de verhoogde huur betaald moet worden. De huurder heeft geen recht op bezwaar, tenzij hij/zij een voorstel voor huurverlaging indient, omdat hij/zij van mening is dat de huurprijs te hoog is. Huurindexaties worden voornamelijk toegepast bij de verhuur van bedrijfsruimtes en geliberaliseerde woningen. Voor sociale huurwoningen geldt vaak de procentuele huurverhoging, vastgesteld door de overheid.

Maximale Huurverhoging voor Sociale Huurwoningen

Sinds 1 juli 2020 mag een verhuurder van een sociale huurwoning een maximale huurverhoging van 5,1% tot 6,6% toepassen, afhankelijk van het inkomen van de huurder.

  • Bij een huishoudinkomen onder €43.574 in 2018, mag de huur per 1 juli 2020 maximaal met 5,1% worden verhoogd.
  • Voor huishoudinkomens boven €43.574 in 2018, kan de huur met maximaal 6,6% worden verhoogd.

Bij een dergelijke verhoging moet de verhuurder echter een inkomensverklaring van de belastingdienst bijvoegen.

Maximale Huurverhoging voor Vrijesectorwoningen

Bij vrijesectorwoningen kan de verhuurder de jaarlijkse huurverhoging zelf bepalen, tenzij er een indexatieclausule in het huurcontract is opgenomen. De volgende regels gelden voor huurverhoging bij een geliberaliseerde woning:

  • Het puntensysteem is niet van toepassing.
  • Er is geen maximale huurprijs.
  • De verhuurder is verplicht om een eventuele huurverhoging aan te kondigen.
  • Als de huurder de huurverhoging niet accepteert, mag de verhuurder de huur opzeggen, waarbij echter een rechter betrokken moet zijn.

Wat betekent Huurverhoging en Huurindexatie?

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Huurindexatie: Definitie en Gebruik

Huurindexatie, waarbij een indexeringsclausule in het huurcontract is opgenomen, stelt de jaarlijkse huurverhoging al in percentage vast. Als verhuurder kun je gebruik maken van de door het CBS vastgestelde huurindexatie.

Wanneer een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract, hoeft de verhuurder geen aparte huurverhoging voor te stellen. Dit is namelijk vooraf al vastgelegd. De verhuurder moet alleen aangeven met welk bedrag de huurprijs stijgt en hoe deze is berekend.

Frequentie en Tijdstip van Huurverhoging

Hoe Vaak Kan de Huur Worden Verhoogd?

Over het algemeen mag de huurprijs slechts één keer per 12 maanden worden verhoogd. Er is echter een uitzondering op deze regel: als de woning in de tussentijd verbeterd wordt, mag de huurprijs tussentijds verhoogd worden.

Aankondiging van een Huurverhoging: Wanneer en Hoe?

Het is belangrijk om te weten dat een huurverhoging niet automatisch gebeurt. Als verhuurder moet je de huurder altijd schriftelijk op de hoogte brengen van de aankomende verhoging. Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren gebeuren. Zorg dus dat je jouw huurders op tijd informeert over eventuele huurverhogingen.

Conclusie: Huurverhoging en Type Woning

In conclusie, het is belangrijk eerst te verifiëren of de woning die je verhuurt een geliberaliseerde woning is of niet. De regels variëren namelijk tussen de verschillende soorten woningen. Voor sociale huurwoningen stelt de overheid een verhogingspercentage vast, terwijl dat niet het geval is bij geliberaliseerde woningen.