Bij een huis kopen worden er standaard ontbindende voorwaarden in het koopcontract opgenomen. Dit zijn redenen om toch van aankoop af te zien, het beschermt de aspirant koper tegen een investering die ze wellicht niet kunnen opbrengen. Zo wordt de hypotheek pas na het tekenen van het koopcontract aangevraagd. Als je die niet rond kunt krijgen is het mogelijk de koop te ontbinden. Ook wanneer na een bouwkundige keuring blijkt dat de kosten voor reparatie of renovatie erg hoog uitvallen kan de koper de transactie afbreken. Het is wel een voorwaarde dat de koper kan onderbouwen waarom van aankoop wordt afgezien. Dit geldt niet voor de wettelijke bedenktijd. Dit is de periode dat de kopende partij zonder opgaaf van reden de koop mag ontbinden. Hoe lang is de bedenktijd bij de koop van een woning, en wat gebeurt er na het aflopen van de bedenktijd?

Hoe lang is de bedenktijd bij de koop van een woning?

Waarschijnlijk ben je wel bekend met de Wet Aankoop op Afstand. Daarin wordt gesteld dat je na aanschaf van een product of dienst een wettelijke termijn van 14 dagen hebt om af te zien van de aanschaf, met het recht op een volledige vergoeding (exclusief mogelijke verzendkosten). Dit is een kopersbescherming die geldt voor alle Nederlandse consumenten. Winkels kunnen zelf nog ruimere voorwaarden hanteren, zo mag je ongeopende spulletjes van de IKEA tot wel 365 dagen retourneren. Bij een huis kopen werkt het toch wat anders, dit is een financiële transactie waar de wet een uitzondering voor heeft gemaakt. De bedenktijd bij de koop van een woning is 3 dagen, geteld vanaf 0.00 uur op de dag nadat de koper een exemplaar heeft ontvangen van de koopovereenkomst, ondertekend door de koper en verkoper. Van de 3 dagen moeten er minimaal 2 werkdagen zijn, wanneer er sprake is van het weekend of officiële feestdag dan wordt de wettelijke bedenktijd t/m de dag volgend op deze dagen geteld.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hoe werkt de wettelijke bedenktijd?

Wanneer de koper aanspraak wil maken op de wettelijke bedenktijd, dan zal de ontbindingsverklaring voor het verstrijken van deze termijn bij de verkoper ingeleverd moeten worden. Een uitzondering op de wettelijke bedenktijd is wanneer de koper of verkoper handelt namens een bedrijf of beroepsmatig werkzaam is. Een vastgoedmakelaar of een bedrijf die voor werknemers een pand koopt kan geen beroep doen op deze bedenktijd. Ook koop via een veiling of huurkoop zijn uitgesloten van de wettelijke bedenktijd.

Wat gebeurt er na het aflopen van de bedenktijd?

Het is mogelijk om onderling een langere termijn af te spreken, korter mag niet. Daarna zijn de ontbindende voorwaarden zoals deze opgenomen zijn in het koopcontract van kracht. Dit zal gemiddeld een periode van zes weken zijn. Wanneer het koopcontract voor het verstrijken van deze termijn niet afgebroken wordt, dan is de koper verplicht om de aankoop te voltooien. Laat je daarom altijd bijstaan door een aankoopmakelaar die zorgt dat de juiste ontbindende voorwaarden in het koopcontract zijn opgenomen, en dat de overeengekomen termijn niet overschreden wordt.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.