Er zijn verschillende organisaties die gebruik maken van jouw verzamelinkomen om een beslissing te maken over toelagen of andere zaken. Het is echter niet voor iedereen duidelijk om welk bedrag het gaat en waar je deze informatie kunt vinden. Is het verzamelinkomen voor de Belastingdienst hetzelfde als het bruto salaris op je loonstrookje? Hoe moet je het verzamelinkomen berekenen voor een huurwoning? We leggen het uit op deze pagina.

Wat is verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het totaalbedrag van alle inkomsten en aftrekposten van een persoon of huishouden in een bepaald jaar, zoals loon, winst uit onderneming, huurinkomsten en hypotheekrente. Dit bedrag wordt gebruikt om belastingen en toeslagen te berekenen.

Als je informatie zoekt over verzamelinkomen bij de Belastingdienst dan moet je op de pagina van het geregistreerde inkomen zijn. Dat is namelijk de officiële term zoals de fiscus deze hanteert. Voor de duidelijkheid heet het geregistreerd inkomen op het aanslagbiljet wél weer verzamelinkomen. Als eerste moet je dus weten dat beide termen voor hetzelfde bedrag staan. Maar wat is het verzamelinkomen dan eigenlijk?

Het verzamelinkomen is het inkomen dat door de Belastingdienst geregistreerd wordt in de BRI (Basisregistratie Inkomen). Dit bedrag wordt gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting als je aangifte doet. Als je zelf geen aangifte indient dan zal het belastbaar jaarloon in de BRI geregistreerd worden. Dit is dus het salaris dat je verdient bij je werkgever, het kan ook een uitkering of pensioen zijn.

Wat is de BRI?

BRI staat voor Basisregistratie Inkomen, het betreft een officiële registratie waar diverse overheidsinstanties informatie uit kunnen opvragen omtrent het inkomen van burgers. Ze gebruiken deze informatie voor diverse toetsingen zoals de hoogte van toeslagen of de eigen bijdrage.

Daarbij wordt gewerkt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit is de Europese privacywet waarin vastgelegd is op welke wijze persoonsgegevens gedeeld worden. Welke organisaties kunnen het verzamelinkomen bij de Belastingdienst opvragen?

  • Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Raad voor de rechtsbijstand
  • Belastingdienst / Toeslagen
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Waar kan ik mijn verzamelinkomen vinden?

Als je graag jouw eigen verzamelinkomen wilt inzien zoals dit geregistreerd staat bij de BRI dan kun je inloggen op Mijn Belastingdienst of MijnOverheid. Naast het bedrag kun je hier ook zien waar het inkomen op gebaseerd is. Heb je een inkomensverklaring nodig?

Dan kun je die op Mijn Belastingdienst downloaden. Met ingang van 22 oktober 2022 kun je alleen nog inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of met een SMS controle. Je moet hiervoor de app downloaden of in Mijn DigiD de SMS controle activeren.

Opvragen via Mijn Belastingdienst

Ga naar de welkomstpagina bij Mijn gegevens. Vervolgens klik je op “inkomensverklaring en geregistreerd inkomen”. Daar zie je bij ieder jaar het verzamelinkomen staan. Je kunt dan de inkomensverklaring downloaden door op de koppeling “Inkomensverklaring opvragen” te klikken.

Opvragen via MijnOverheid

Je kunt ook met DigiD inloggen op de website van MijnOverheid. Daar ga je naar het kopje Financiën en verder naar “Geregistreerd inkomen”. De rest wijst zichzelf.

Mijn verzamelinkomen klopt niet!

De organisaties die inzage hebben via het BRI kunnen toelagen of eigen bijdragen baseren op het verzamelinkomen dat ze hier kunnen inzien. Als je van mening bent dat de hoogte van deze bedragen niet juist zijn dan kun je hier bezwaar tegen maken. Dit kan op twee manieren; met een online bezwaarformulier of met een schriftelijk bezwaarformulier.

Als je niet in Nederland woont dan kun je bezwaar maken via het schriftelijk bezwaarformulier voor buitenlandse belastingplichtige. Je kunt bij de Belastingdienst alleen bezwaar maken tegen het verzamelinkomen. Als je bezwaar wilt aantekenen tegen andere gegevens die je ontvangt van een andere organisatie dan zal de Belastingdienst dit bezwaar doorsturen naar de betreffende organisatie. De fiscus handelt zelf alleen het bezwaar af tegen het verzamelinkomen.

verzamelinkomen

Verzamelinkomen jaaropgave

Is het voldoende om een jaaropgave van je werk op te geven als er gevraagd wordt naar het geregistreerde inkomen? Niet altijd, bij het verzamelinkomen tellen naast de jaaropgave van je werkgever ook de inkomsten die je geniet uit aandelen, sparen en beleggen.

Deze bedragen zijn verdeeld over box 1,2 en 3 van het aangiftebiljet. Om precies te zijn staan in box 1 de inkomsten uit werk, een uitkering en een eigen woning. In box 2 staan de inkomsten die je krijgt uit aandelen en dividenden. In box 3 staat de opbrengsten die voortkomen uit sparen en beleggen.

Alleen de jaaropgave is dus niet voldoende. Het is mogelijk dat het verzamelinkomen nog niet bekend is bij de Belastingdienst. In dat geval is het mogelijk dat de organisatie een tijdelijk bedrag rekent met een herberekening op een later tijdstip. Je ontvangt dan later een nieuwe beschikking.

Verzamelinkomen berekenen huurwoning

We hebben de termen verzamelinkomen en geregistreerd inkomen al genoemd. Er is nóg een term die gebruikt wordt en dat is het toetsingsinkomen. Deze term kom je bijvoorbeeld tegen als je huurtoeslag of een andere toeslag aanvraagt. De berekening van deze inkomens vinden op dezelfde manier plaats, door de bedragen uit box 1, 2 en 3 op je aangiftebiljet bij elkaar op te tellen.

Sociale huurwoning

Als je een huis wilt huren bij een sociale verhuurder dan kunnen zij naar het toetsingsinkomen vragen. Je moet dan het verzamelinkomen berekenen voor een huurwoning in sociale segment. Er is namelijk een verplichting om minimaal 85 procent woningen toe te kennen aan huurders met een lager inkomen.

In 2022 wordt een bedrag van maximaal € 40.765 voor huishoudens met één persoon gerekend en maximaal € 45.014 voor huishoudens met meerdere personen. Als je boven deze grens uitkomt dan is het nog steeds mogelijk dat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Er mag namelijk 15 procent van vrijkomende sociale huurwoningen toegekend worden aan andere woningzoekenden. Niet alle woningcorporaties hanteren dezelfde criteria voor woningtoewijzing, binnen de kaders hebben ze mogelijkheden om afwijkende keuzes te maken. Als je bij één sociale verhuurder niet terecht kunt, dan zijn er mogelijk andere verhuurders waar wel mogelijkheden zijn.

Vrije sector huurwoning

Als je op zoek bent naar een huurwoning in de vrije sector dan wordt er geen bovengrens gesteld maar juist een ondergrens. Je moet dan voldoen aan een minimum inkomen om in aanmerking te komen voor een woning. In de vrije sector kan dit bij een woningcorporatie zijn, een verhuurmakelaar of een particuliere huiseigenaar.

Ook hier zijn regels omtrent privacy gevoelige informatie van toepassing, de verhuurder zal wel controleren of je kredietwaardig bent.

Veel gestelde vragen

  1. Wat is verzamelinkomen? Verzamelinkomen is de som van al je inkomsten na aftrek van kosten. Dit omvat inkomsten uit werk, eigen woning, sparen en beleggen. Het is belangrijk voor de belasting, aangezien het bepaalt hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Het heeft ook invloed op toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag​​.
  2. Hoe bereken je verzamelinkomen? Om je verzamelinkomen te berekenen, tel je eerst alle inkomsten uit box 1 (werk en woning), box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) bij elkaar op. Trek hier vervolgens de aftrekposten van af, zoals hypotheekrente en studiekosten. Het overgebleven bedrag is je verzamel inkomen​​.
  3. Welke invloed heeft het op andere fiscale aspecten? Naast de belastingaangifte kan het verzamelinkomen invloed hebben op andere fiscale aspecten. Bijvoorbeeld, het kan de berekening van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de aftrek van gewone giften, waarvoor een drempelbedrag geldt dat afhankelijk is van het verzamelinkomen, beïnvloeden​​.
  4. Verandert het verzamelinkomen jaarlijks? Ja, het verzamelinkomen kan jaarlijks veranderen, aangezien het afhankelijk is van je jaarlijkse inkomsten en aftrekposten. Het is daarom belangrijk om elk jaar je financiële situatie te beoordelen en het dienovereenkomstig te berekenen​​.
  5. Heeft de hoogte van het verzamelinkomen invloed op toeslagen? Ja, de hoogte kan invloed hebben op toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Een hoger verzamel inkomen kan leiden tot lagere toeslagen of zelfs uitsluiting van bepaalde toeslagen, afhankelijk van de inkomensgrenzen die door de overheid zijn vastgesteld