Een verhuizing is een groot project met een waslijst aan zaken die je moet regelen. Als je in Nederland woont dan sta je er niet altijd bij stil dat iedere gemeente een soort ‘eilandje’ is waar je deel van uitmaakt. Het is van belang om je te registreren bij de gemeente waar je woont. Maar hoe zit het op het moment van de verhuizing? Je kunt het voor de grote dag regelen of erna. Hoe werkt na verhuizen inschrijven bij de gemeente? We leggen het uit op deze pagina.

Wanneer inschrijven gemeente bij verhuizing?

Bij een verhuizing binnen een gemeente hoef je de inschrijving niet aan te passen. Je stond ingeschreven bij die gemeente, je blijft daar wonen dus voor de gemeente maakt het verder niet uit op welk adres je woont behalve voor de post. Je hoeft dus alleen maar zaken te regelen die gebonden zijn aan de locatie zoals het juiste postadres en contracten die lopen. Als je buiten de gemeente gaat wonen dan is bij verhuizen inschrijven bij de nieuwe gemeente wel van belang. Niet alleen de gemeente waar je gaat wonen wil dit weten, de gemeente die je verlaat ook. Daarnaast moet de Staat ook op de hoogte zijn.

Wanneer inschrijven gemeente bij verhuizing?

Je kunt ervoor kiezen om je verhuizing door te geven als je nog op het oude adres woont, je kunt dit ook na de verhuizing doen. Daarnaast heb je de keuze om het te regelen op het gemeentekantoor of digitaal. Per gemeente kunnen de regels wat afwijken, zo zijn er gemeenten waar je in persoon langs moet gaan.

Je hebt tot vijf dagen na de verhuizing om dit door te geven bij de betreffende gemeente. De datum die je vermeldt als verhuisdatum wordt geregistreerd, dus niet noodzakelijk de dag waarop je het doorgeeft. Als je langer dan vijf dagen wacht dan zal deze datum wordt vastgelegd als de dag van verhuizing. Wacht echter niet te lang met aangifte want de gemeente mag je een boete geven tot 325 euro als je belangrijke wijzigingen niet tijdig doorgeeft.

Vooraf inschrijven bij de gemeente

Je weet meestal al geruime tijd vooraf wanneer je gaat verhuizen. Je hebt tot vier weken voordat je werkelijk vertrekt uit je oude woonplaats de tijd om de verhuizing alvast door te geven. In dat geval geef je aan op welke dag je verhuist. Tot die dag blijf je ingeschreven staan op het oude adres.

Voor wie moet je de verhuizing doorgeven?

Bij de verhuizing naar een andere gemeente zal iedereen binnen het gezin geregistreerd moeten worden. Hier zijn meerdere opties voor mogelijk:

 • Een meerderjarige kan de verhuizing zelf doorgeven.
 • Bij minderjarige kinderen zal de ouder of voogd dit doorgeven.
 • Een minderjarige van 16 of 17 jaar mag het zelf doen of laten doen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de inschrijving voor elkaar regelen.
 • Meerderjarige kinderen mogen de verhuizing doorgeven voor hun inwonende ouders.
 • De curator doet het voor personen die onder curatele zijn gesteld.
 • Iemand kan gemachtigd worden om het te regelen.

De gemeente regelt de rest

Een voordeel van de inschrijving bij de gemeente regelen is het werk dat ze vervolgens voor jou verrichten. Zo worden de nieuwe gegevens aangemeld voor de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betekent dat overheidsinstanties op de hoogte worden gebracht en uitschrijven bij de oude gemeente wordt ook automatisch voor je geregeld. Uitschrijven bij de oude gemeente is dus niet nodig want dit is allemaal gekoppeld aan de informatie van de BRP.

Niet alles wordt echter centraal geregeld. Heb je een WMO regeling lopen? Dit wordt op gemeentelijk niveau toegekend en de regeling wordt niet automatisch overgezet als je gaat verhuizen naar een andere gemeente. Je moet dan navragen of je in de nieuwe gemeente in aanmerking komt voor dezelfde regeling.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wie heeft toegang tot BRP?

Dit is een overzicht van instanties die toegang hebben tot de informatie van de Basisregistratie Personen:

 • Gemeenten
 • Belastingdienst
 • SVB
 • UWV
 • Ziekenhuizen
 • Pensioenfondsen
 • Onderwijsinstellingen

Als je precies wilt weten welke organisaties toegang hebben tot de informatie in de BRP kun je dit navragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat.

Wat heb je nodig aan documenten?

Bij het doorgeven van de verhuizing heb je de volgende documenten nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort zijn, een rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
 • Een bewijs van bewoning. Dit kan een huurcontract zijn, een koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner op dat adres.

Je moet dus kunnen aantonen dat je rechtmatig op dat adres mag wonen.

Postadres niet meeverhuizen

Normaal gesproken zal het woonadres ook het postadres zijn, er zijn gevallen waarin dit niet gewenst is. Bijvoorbeeld als iemand anders de zaken waarneemt. Als een persoon voor onbepaalde duur in een zorginstelling zal verblijven buiten de reguliere woonplaats dan moet er een aangifte van verhuizing plaatsvinden. Het adres van de instelling wordt dan tevens het woonadres. Als de post elders verwerkt wordt, bijvoorbeeld door een familielid, dan is het mogelijk om een alternatief briefadres te laten registreren. Alle post zal dan naar het briefadres worden verzonden in plaats van de zorginstelling.

Personen die een gemeente verlaten of niet langer geregistreerd staan in een gemeente kunnen een postadres aanvragen in een gemeente naar keuze. Als iemand bijvoorbeeld tijdelijk geen vaste verblijfplaats heeft maar logeert bij vrienden dan kan het prettig zijn om post op een centraal adres te ontvangen. Dit wordt een postadres genoemd. De keuze voor dit adres is aan de begunstigde. Dit kan een familielid of vriend zijn, zaakwaarnemer of de gemeente. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om inwoners gratis een postadres te verlenen. De aanvrager mag daarbij zelf kiezen welke gemeente dit is. Het ligt voor de hand dat deze persoon in, of in de nabijheid van deze gemeente verblijft om de post op te kunnen halen.

Als je tijdelijk gaat verhuizen naar een instelling voor gezondheidszorg die in een andere gemeente is gevestigd, dan wordt op basis van maatwerk bepaald waar de persoon ingeschreven moet staan. Daarbij wordt het verwachte aantal overnachtingen geteld in een periode van zes maanden. Waar de persoon het vaakst zal overnachten wordt aangewezen als woonplaats. Als de termijn van een half jaar wordt overschreden dan is inschrijving in de gemeente waar de zorginstelling zich bevindt alsnog verplicht.