De waarde van een woning wordt door veel factoren bepaald waarvan vraag en aanbod twee belangrijke voorbeelden zijn. Maar je hebt als huiseigenaar niet alles in de hand, zoals een aardbeving. De waardedalingsregeling is een vergoeding van de overheid met regels die niet altijd direct helder zijn. Dit roept veel vragen op. Wat is een waardedalingsregeling en heb ik er recht op? Wat je moet weten over deze regeling vind je op deze pagina.

Wat is een waardedalingsregeling?

Als een woning minder waard is geworden vanwege de ligging in een gebied waar aardbevingen voorkomen dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor de waardedalingsregeling. Dit is een regeling vanuit de overheid die toegekend wordt aan een aantal postcodes die zich in het waardedalingsgebied bevinden. De huiseigenaar moet hier zelf een aanvraag voor indienen. Dit is mogelijk sinds 1 juli 2021 en zal lopen tot nadere bepaling.

De regeling is van toepassing in het gebied waar mijnbouw heeft plaatsgevonden voor gaswinning. Door deze mijnbouw zijn verzakkingen opgetreden die schade hebben toegebracht aan woningen in dit gebied. Hiervoor is de waardedalingsregeling in het leven geroepen, om de eigenaren in dit gebied te compenseren volgens een standaard rekenmodel.

Wie voert deze regeling uit?

De meeste informatie over het proces vind je op de website www.schadedoormijnbouw.nl die beheerd wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Er zijn een aantal vaste regels gesteld, de compensatie wordt volgens een standaard berekening bepaald. Per postcodegebied kan het percentage afwijken.

Wie heeft recht op een waardedalingsregeling?

De meeste meldingen omtrent waardedaling vanwege aardbevingen komen uit Groningen, toch is dit niet de enige provincie waar dergelijke problemen spelen. Ook in Limburg kunnen aardbevingen voor aanzienlijke schade zorgen. De waardedalingsregeling is echter beperkt tot een aantal postcodes in de provincie Groningen, elders in het land is het niet mogelijk om een beroep te doen op deze regeling.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

De regeling zou in september 2020 als eerste van kracht worden voor huiseigenaren in Loppersum en Appingedam. In november kwamen daar Hogeland en Groningen bij. De toekenning wordt op basis van postcode bepaald, via de website van IMG kan de meest recente lijst worden ingezien. Om de privacy van huiseigenaren zoveel te waarborgen wordt er als eerste gekeken naar de eerste vier cijfers van de postcode. Daarna wordt op straatniveau gekeken. De uiteindelijke toekenning vindt plaats op basis van de gehele postcode inclusief letters.

Kom je in aanmerking voor de waardedalingsregeling? Je moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je was eigenaar van de woning in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.
  • De woning of woningen bevinden zich in het gebied waar waardedaling is vastgesteld.
  • Als de woning in deze periode is aangekocht of verkocht dan wordt er een berekening gemaakt.
  • Naast panden met woonfunctie zijn er ook zakelijke panden die in aanmerking komen voor deze regeling.

Hoe dien je een aanvraag in? Een aanvraag voor de waardedalingsregeling gaat op persoonlijke titel. Als je gedeeld eigenaar bent van een woning dan moet iedere mede-eigenaar een aanvraag indienen. Dit gaat op basis van DigiD of eHerkenning in Mijn Dossier. Een aantal gegevens zullen standaard ingevuld zijn, het is mogelijk om deze velden aan te passen. Als je standaard informatie verandert dan moet je documentatie meesturen om deze aanpassingen toe te lichten. Bij een aanvraag zonder verdere bijzonderheden zul je een voorlopig bedrag te zien krijgen. Dit is niet altijd het definitieve bedrag, het betreft een schatting die aan verandering onderhevig is.

Het kan tot acht weken duren voordat er een besluit wordt genomen. Er zijn situaties waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er gegevens aangepast zijn of als je een bedrijf aan huis hebt. In dat geval kan het proces langer duren dan de standaard acht weken.

Hoe wordt waardedaling bepaald?

Per postcode kan er een ander bedrag worden berekend. In basis wordt de hoogte van de waardedalingsregeling berekend op basis van:

  • De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019 of de verkoopsom.
  • Het percentage van de waardedaling dat op basis van de postcode is vastgesteld.
  • De periode waarin je eigenaar was van de woning tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.
  • Of je de enige eigenaar was of gedeeld eigenaar.

IMG adviseert om niet zelf een berekening te maken, ze hebben wel een voorbeeldberekening gepubliceerd. Daarbij werd uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro. Dit pand was volledig in eigendom in de periode 16 augustus tot 1 januari 2019. Het percentage in dat postcodegebied ligt op 7,24 procent. De WOZ-waarde komt dan uit op 215.843 euro wat betekent dat er een uitkering volgt van 15.853 euro. Daar komt nog de wettelijke rente bij vanaf 1 januari 2019. Per huishouden kan het percentage en de eindsom verschillen.

Wat doe je met de vergoeding?

De vergoeding voor de waardedalingsregeling wordt uitgekeerd als compensatie, het is niet verplicht om dit bedrag aan werkzaamheden aan de woning te besteden. Als je van mening bent dat het bedrag niet juist is dan kun je een bezwaarschrift indienen. De regels voor toetsing liggen vast, het heeft weinig zin om daar een bezwaar tegen in te dienen. Het is wel mogelijk dat de eindsom niet juist is. Denk aan gedeeld zakelijk en privé gebruik. Als er schade aan de woning is dan kun je het bedrag besteden aan verbetering van de woning maar dit is niet verplicht.

Tot februari 2022 is bijna 1,3 miljard euro uitgekeerd. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. Er zijn ruim 100.000 besluiten genomen waarbij een kleine 10 procent aanvragen werd afgewezen.

Waar is de waardedalingsregeling op gebaseerd?

De rekenmethode die IMG toepast werd ontwikkeld door Atlas voor gemeenten. Er zijn diverse deskundigen die afwijkende methoden en berekeningen geopperd hebben, uiteindelijk is er voor één standaard gekozen. Deze keuze werd gemaakt door een onafhankelijke Adviescommissie. In dit model is er geen variabele ‘imagoschade’ opgenomen. De Rijksuniversiteit Groningen is van mening dat ook lichtere bevingen meegeteld moeten worden. De huidige rekenmethode zou de zwaarst getroffen huiseigenaar tekort doen. Atlas had eerder een rekenmodel met een lagere drempel maar heeft deze aangepast. Een aantal huiseigenaren heeft bezwaar aangetekend tegen de huidige methode.