Tussen het moment van koopcontract tekenen en de overdracht bij de notaris zit een spannende tijd waarin er veel geregeld moet worden. De verkoper wilt uiteraard zekerheid maar de koper kan niet altijd verzekeren dat de transactie voltooid zal worden.

Zo moet de hypotheek nog afgesloten worden en er kunnen nog meer ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Met een waarborgsom op het huis heeft de verkoper meer zekerheid, maar wat betekent dit eigenlijk voor de koper? Alles wat je moet weten over de waarborgsom en bankgarantie leggen we uit op deze pagina.

Wat is een waarborgsom huis?

Je hebt een huis gevonden en een bod uitgebracht. Daar is een tegenbod op gekomen en voor je het weet ben je aan het onderhandelen. Ook dit deel is afgerond en er wordt een koopcontract getekend door beide partijen.

De verkoper wil wel wat extra zekerheid om te voorkomen dat ze weer opnieuw moeten beginnen met nummer twee in de rij. Daarom is een waarborgsom op een huis een standaard voorwaarde die gesteld wordt door de verkopende partij.

Standaard zal de waarborgsom 10 procent van de overeengekomen koopprijs bedragen. Als een woning dus 400.000 euro kost dan gaat het om een bedrag van 40.000 euro. Dit bedrag moet overgemaakt worden naar de bankrekening van de notaris, die zal het geld beheren tot de overdracht heeft plaatsgevonden.

Niet iedereen heeft dit geld eventjes beschikbaar, in dat geval is het mogelijk om hiervoor een bankgarantie aan te vragen. In dat geval zal de bank garant staan dat het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de koper toch de verplichtingen niet nakomt.

Als verder alles goed gaat en de koop gaat door dan zal het bedrag vanuit de notaris weer worden overgemaakt naar de rekening van de koper. Indien de waarborgsom op het huis van de bank komt dan zullen de servicekosten worden afgetrokken van het bedrag.

Mocht de verkoop echter niet doorgaan dan is het mogelijk dat de verkoper de waarborgsom opeist. Hierbij komen de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract aan de orde. Als het een bankgarantie betreft dan is het mogelijk dat je een schuld overhoudt bij de bank.

Waarborgsom huis

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat is een bankgarantie?

Een voorlopig koopcontract is een bindende overeenkomst. De verkoper en koper zijn een bedrag overeengekomen en hebben voorwaarden bepaald waar beide partijen aan moeten voldoen. Toch zijn we nog niet bij de eindstreep aanbeland, daarom zal er gevraagd worden naar een waarborgsom die normaal gesproken 10 procent van de koopsom bedraagt.

Naast de hypotheekaanvraag kun je ook voor die 10 procent een lening aanvragen. Dit wordt een bankgarantie genoemd. Het bedrag moet naar de rekening van de notaris worden overgemaakt in de periode tussen het tekenen van het koopcontract en de daadwerkelijke overdracht van de woning. Dit bedrag kun je uit eigen zak betalen, je kunt ook iemand anders vragen om het bedrag voor te schieten.

Maar daar zijn uiteraard risico’s aan verbonden. De normale gang van zaken is een bankgarantie afsluiten, in dat geval zal de bank namens de koper de waarborgsom op het huis overmaken. De tarieven hiervoor liggen niet vast maar 1 procent van de waarborgsom is gangbaar.

Bij een woning van 400.000 euro is de waarborgsom huis dus 40.000 euro waarmee de kosten voor de bankgarantie op 400 euro uitkomen,

Wat gebeurt er met bankgarantie als de koop niet doorgaat?

Die waarborg is er niet voor niets. Het komt zeker voor dat de koop niet doorgaat en dan zal de verkoper aanspraak maken op die 10 procent. De bank is dit geld dan weliswaar kwijt maar zal dit bedrag op de koper verhalen. De bankgarantie wordt dan automatisch omgezet naar een lening die annuïtair of lineair kan zijn.

In het kort komt het er dus op neer dat je aan het einde van de rit geen huis hebt en je moet een flink bedrag terugbetalen aan de bank met rente. Het spreekt dan eigenlijk wel voor zich dat een andere woning kopen nu zo goed als onmogelijk wordt omdat je nu ook nog met een extra lening opgescheept zit. De bank schiet dus het bedrag voor maar neemt niet het risico op zich.

Teken dus nooit zomaar een koopcontract, hier kleven flinke financiële verplichtingen aan vast. Het is overigens wel mogelijk om onder de koop uit te komen zonder deze waarborgsom op het huis af te dragen mits je voldoet aan de ontbindende voorwaarden die worden opgenomen in het voorlopige koopcontract.

Waarborgsom huis en ontbindende voorwaarden

Je wilt een huis kopen maar er liggen altijd obstakels op je pad. Daarom moet je een waarborgsom vastzetten, die wil je uiteraard niet aan de verkoper geven. De twee partijen moeten elkaar enerzijds in vertrouwen nemen maar zullen anderzijds zichzelf indekken om risico’s te beperken.

Aan de kant van de koper doe je dit door ontbindende voorwaarden te stellen. Dit zijn de redenen waarmee je een aankoop kan ontbinden zonder de waarborgsom af te dragen.

De voornaamste reden om de overeenkomst te ontbinden is voorbehoud van financiering. Dit betekent dat de koper de financiering niet rond kan krijgen, in praktijk komt dit neer op een afwijzing van de bank. Een andere veel voorkomende ontbindende voorwaarde is de bouwtechnische keuring.

Tijdens deze keuring kunnen er zaken aan het licht komen die tijdens de taxatie niet zijn geconstateerd. Het is dan aan de koper en verkoper om tot een overeenkomst te komen, anders mag het koopcontract ontbonden worden. De waarborgsom wordt in dit geval niet uitgekeerd aan de verkoper.

De ontbindende voorwaarden worden in het koopcontract opgenomen die beide partijen moeten tekenen. Een verkoper zal liever minder voorwaarden zien. Met name het voorbehoud van financiering kan het proces vertragen omdat de bank eerst een beslissing moet nemen.

Aan de andere kant kan de transactie op losse schroeven komen te staan als een koper roekeloos in een aankooptraject stapt zonder zekerheid. Het is daarmee een kwestie van geven en nemen.

Na het tekenen van een koopcontract heeft de koper drie dagen de tijd om het contract te ontbinden zonder opgaaf van reden. In deze drie dagen is de waarborgsom niet van toepassing, daarna wel.

Veel gestelde vragen waarborgsom huis

  1. Wat is een waarborgsom? Een waarborgsom is een bedrag dat de koper van een woning aan de notaris overmaakt als zekerheidsstelling voor de verkoper, totdat de woningoverdracht plaatsvindt.
  2. Hoe hoog is de waarborgsom meestal? De waarborgsom bedraagt vaak 10% van de overeengekomen koopprijs van de woning.
  3. Wie betaalt de waarborgsom? De koper van het huis betaalt de waarborgsom, die fungeert als extra zekerheid voor de verkopende partij.
  4. Wanneer moet de waarborgsom betaald worden? De betalingstermijn van de waarborgsom of bankgarantie staat in het koopcontract. Meestal moet deze binnen twee weken worden overgemaakt.
  5. Wanneer krijg je de waarborgsom terug? Bij een succesvolle woningoverdracht ontvangt de koper de waarborgsom terug van de notaris, of deze kan worden ingezet voor de hypotheek van de nieuwe woning.