De inboedel verdelen na een scheiding is al een grote opgave maar waar gaat jouw verhuiswagen eigenlijk naartoe? De vraag “waar moet ik wonen na de scheiding?” wordt vaak gesteld. Er zijn meerdere opties maar eenvoudig is het eigenlijk nooit. Op deze pagina bekijken we 11 opties om te verhuizen na een scheiding bij zowel huur- als koopwoningen.

Waar wonen na een scheiding?

Een scheiding is nooit een prettige gebeurtenis, de situatie na scheiden is hopelijk wel beter dan de situatie ervoor. Waar ga je wonen na de scheiding? Dat is afhankelijk van veel factoren. Hier zijn de 11 meest voor de hand liggende opties met een korte toelichting om te bepalen of het in jouw situatie haalbaar is.

1. Urgentie

Als je gaat scheiden dan zal er minimaal één persoon de woning verlaten. Je kunt bij de gemeente urgentie aanvragen om zo snel een sociale huurwoning te kunnen betrekken. Maar niet iedere gemeente zal dit toekennen. Als je voogdij hebt over minderjarige kinderen dan maak je een grotere kans maar er zijn nog steeds geen garanties op onderdak.

2. Inschrijving sociale huurwoning

Ook als je nog getrouwd bent en in een huur- of koopwoning verblijft dan kun je inschrijfjaren opbouwen voor een sociale huurwoning. Een deel van de vrijkomende huurwoningen worden op basis van loting verhuurd, er zijn ook woningcorporaties die werken met inschrijftijd. Je kunt kunt tijdens je huwelijk voor de zekerheid jezelf inschrijven zonder partner. Misschien hoef je er nooit gebruik van te maken maar als het nodig is dan maak je meer kans op woonruimte.

3. Particulier huren

Voor particuliere huurwoningen in de vrije sector kun je in principe direct gaan wonen mits er aanbod is. De huursom kan wel hoog oplopen en boven de liberalisatiegrens heb je geen recht op huurtoeslag. Er is momenteel een groot tekort aan woonruimte, je kunt doorgaans niet al te kieskeurig zijn bij het vinden van woning na een scheiding. Hoe verder je bereid bent om te verhuizen hoe groter de kans op een huurwoning tegen een betaalbare huursom.

4. Kamerverhuur

Heb je een familielid of vriend met een koophuis die een kamer over heeft? Je kunt officieel een kamer huren als de eigenaar hier een vergunning voor aanvraagt. Deze persoon krijgt hiermee wel verantwoordelijkheden als verhuurder en jij hebt rechten als huurder. Dit kan zeker gevolgen hebben voor de relatie onderling, het is wel een optie die juridisch gezien haalbaar is in een aantal gevallen.

5. Camping of hotel

Een recreatief onderkomen is niet bestemd voor permanente bewoning maar als de nood hoog is dan kun je (tijdelijk) gaan wonen op een vakantiepark of in een longstay hotel. Je hebt dan geen postadres, het is wel mogelijk om een briefadres machtiging aan te vragen. Je kunt dan post laten sturen naar een ander adres zoals een persoon die je vertrouwt. De gemeente waar je verblijft (niet officieel woont) is verplicht om je een postadres te verstrekken als je geen vaste verblijfplaats hebt.

6. Couchsurfing

Het is zeker geen ideale situatie maar tijdelijk verblijven op de bank van je vrienden komt steeds vaker voor. Je overnacht bij iemand zolang je welkom bent maar je woont er niet officieel. Juridisch gezien kan het ingewikkeld worden omdat er geen officiële status aan verbonden is. De grens tussen couchsurfing en dakloos is behoorlijk dun.

Waar wonen na een scheiding

7. Blijf in je koopwoning

Waar moet je wonen na een scheiding? Waarom niet gewoon in je huidige woning? Jullie kunnen niet zomaar beiden in hetzelfde huis blijven wonen, de rechtbank zal de scheiding dan niet zomaar accepteren. Voor een overgangsperiode is het mogelijk mits de relatie niet dermate verzuurd is dat je elkaar niet meer kunt luchten of zien. Als een ex-partner in staat is om de hypotheek zelfstandig te voldoen dan kan de andere ex worden uitgekocht.

8. Blijf in je huurwoning

Als een koppel een huis huurt dan mag één persoon in principe daar blijven wonen na de scheiding. Het huurcontract moet dan wel op naam van deze persoon of beide personen staan. Het is mogelijk om de toewijzing door de rechter te laten bepalen. Die zal in dit geval toetsen wie mag blijven, daarbij wordt gekeken naar de kansen voor ieder persoon om een andere woning te vinden. Iemand die minder valide is zal bijvoorbeeld minder opties hebben dan iemand zonder beperking.

9. Verkoop de woning

Als beide partijen geen behoefte hebben om te blijven wonen in een koophuis na scheiden dan kunnen jullie ook het huis verkopen. De opbrengst wordt dan verdeeld op basis van het koopcontract en/of bepalingen in het echtscheidingsconvenant. Als er overwaarde op het huis rust dan kunnen jullie hiervan profiteren, met onderwaarde kunnen jullie juist met schulden opgezadeld worden.

10. Verhuur de koopwoning

Als je niet direct je huis kunt of wilt verkopen maar er ook niet wilt blijven wonen dan kun je de woning verhuren. In dat geval moeten jullie beiden een ander onderkomen zien te vinden. De hypotheekverstrekker moet deze constructie wel toestaan, het is mogelijk dat ze de volledige hypotheeksom opeisen omdat de situatie ingrijpend veranderd is.

11. Bij een nieuwe partner intrekken

Niet iedereen gaat op zoek naar een nieuwe partner na een scheiding, sommige partners beginnen wat eerder. Soms gaat de transitie van partner A naar partner B naadloos in elkaar over en kun je direct bij je nieuwe liefde gaan wonen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Mag ik mijn oude huis betreden?

Als de situatie tussen twee voormalige partners dusdanig verstoord is dat het tot ernstige conflicten kan leiden dan is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Dan mag een ex-partner de woning niet langer betreden. De rechter zal hier uitspraak over doen, je moet hiervoor dus een advocaat inschakelen.

Is contact na scheiding mogelijk?

De keuze waar je moet wonen na een scheiding wordt mede bepaald door de communicatie tussen de voormalige partners onderling. Als je nog met elkaar kunt praten dan kunnen jullie samen naar de beste oplossing zoeken voor beide partijen. Als dit niet mogelijk is dan kun je vragen om een mediator in te schakelen die als onafhankelijke partij probeert om tot een passende oplossing te komen. Dit traject is doorgaans sneller en goedkoper dan een rechtszaak aanspannen. Met name als er kinderen betrokken zijn in deze situatie is het van belang om de zaken goed af te wikkelen.