Als je deze pagina hebt gevonden omdat je onlangs een dierbaar persoon bent verloren, dan willen we je hier in de eerste plaats mee condoleren. Dit is een moeilijke periode in ieders leven, helaas is er door alle zaken die geregeld moeten worden vaak te weinig tijd om met het rouwproces bezig te zijn. Het erven van een woning brengt vele verantwoordelijkheden met zich mee. Op deze pagina lees je waar je op moet letten als je een huis erft.

Wordt de erfenis aanvaard?

Bij een overlijden zijn er verschillende mogelijkheden. Bij aanwezigheid van een testament zal dit het uitgangspunt zijn voor de verdeling van bezittingen, als dit niet het geval is zal er onder de direct verwante familieleden een evenredige verdeling worden gemaakt. Als de erfenis zonder meer aanvaard wordt zul je de vaste lasten van de woning automatisch overnemen.

Wat zijn de kosten voor een huis?

Als eerste zal er waarschijnlijk een hypotheek op het huis rusten, die moet gewoon doorbetaald worden door de wettelijke erfgenamen. Dan zijn er verzekeringen en vaste lasten waaronder de energierekening. Als er nog facturen uitstaan voor verrichte werkzaamheden aan het huis dienen deze ook voldaan te worden. Let goed op lopende abonnementen die opgezegd moeten worden, ook wanneer je hier als nabestaande niet direct voor hoeft te betalen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat is een erfenis beneficiair?

Het is mogelijk om een erfenis af te wijzen. Het is ook een optie om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval kun je niet aansprakelijk worden gesteld bij schulden. In dit geval mag je niets van de bezittingen claimen tot het moment dat alle schulden afgelost zijn. Minderjarige kinderen kunnen een erfenis alleen verwerpen of beneficiair aanvaarden, een zuivere aanvaarding waarbij alle goederen en schulden worden overgenomen is niet mogelijk.

Let op met rente!

Als je openstaande rekeningen pas na afronding van de erfenis gaat betalen dan kunnen er extra kosten bijkomen zoals rente of boete bij het overschrijden van de uiterlijke termijn.

Huis onder water?

Let goed op met een huis dat een lagere verkoopwaarde heeft dan de taxatiewaarde. Bij verkoop tegen een lagere som dan de oorspronkelijke koopsom zul je de schuld uit eigen zak moeten betalen. Wanneer je besluit de erfenis beneficiair te aanvaarden wordt jouw privévermogen niet aangesproken voor de resterende schuld.

Bespreek het met alle betrokkenen

Een huis kan veel monetaire én emotionele waarde waarde vertegenwoordigen. Toch blijven het een aantal stenen die op elkaar gestapeld zijn. Je zult verder moeten gaan met familieleden en andere betrokkenen. Bespreek de opties, luister naar elkaar en kom tot een conclusie waar iedereen zich in kan vinden. Schakel bij hevige conflicten een mediator in die met een nuchtere blik op zaken voor een oplossing kan zorgen.

Vraag een makelaar om je bij te staan

In deze periode is het goed om een beroep te doen op mensen die je kunnen helpen met praktische zaken. Voor emotionele verwerking heb je hopelijk vrienden en familieleden om kracht uit te putten, voor afhandeling van juridische en financiële zaken kan het veel gemoedsrust geven om hiervoor specialisten in te schakelen. In het geval van een huis erven kun je een beroep doen op de makelaar of hypotheekadviseur die je de juiste weg kan wijzen. Wij wensen je veel sterkte in deze periode.