Vermogensbelasting kan knap ingewikkeld zijn, vooral met de wijzigingen die in 2023 zijn doorgevoerd. Wist u dat het heffingsvrij vermogen is aangepast? Dit artikel leidt u door de nieuwe regels en helpt u begrijpen hoe deze op uw situatie van toepassing zijn.

Lees verder voor heldere inzichten en bespaartips.

Samenvatting

 • Het heffingvrije vermogen is in 2023 vastgesteld op €50.650 voor individuen en €101.300 voor fiscale partners.
 • Grotere vermogens worden zwaarder belast door een verhoogd belastingpercentage, wat belangrijke implicaties heeft voor de belastingaangifte.
 • Investeringen in groene projecten kunnen leiden tot extra fiscale vrijstellingen en verlagen daarmee het belastbare vermogen.
 • Schulden kunnen van het totale vermogen worden afgetrokken, maar er geldt een ondergrens van €3.200 voor individuen en €6.400 voor fiscale partners.
 • Toekomstige wijzigingen vanaf 2027 zullen waarschijnlijk inhouden dat vermogensbelasting gebaseerd gaat zijn op werkelijk behaald rendement in plaats van fictief rendement.

Wat is vermogensbelasting?

Vermogensbelasting, ook bekend als de vermogensrendementsheffing in box 3, is een belasting op uw financiële bezittingen. Dit omvat dingen zoals spaargeld, aandelen, en vastgoed dat niet uw hoofdwoning is.

Heeft u meer vermogen dan het heffingsvrij vermogen? Dan betaalt u belasting over dat extra bedrag. Het heffingsvrij vermogen is het bedrag tot waar geen belasting wordt gerekend en dit wordt elk jaar vastgesteld.

Deze belasting gaat ervan uit dat u een bepaald rendement behaalt op uw vermogen, het zogenoemde fictief rendement. U betaalt dus belasting over een rendement dat u mogelijk niet werkelijk heeft behaald.

Voor partners geldt een fiscaal partnerschap, en zij mogen hun bezittingen en schulden bij elkaar optellen om zo wellicht minder belasting te betalen. Kinderen onder de 18 vallen onder het vermogen van de ouders.

Ook zijn er groene beleggingen die recht geven op extra vrijstellingen. Goed om te weten: het eigenwoningforfait hoort bij box 1 en telt dus niet mee voor de berekening van de vermogensbelasting in box 3.

Veranderingen in vermogensbelasting 2023

In 2023 ondergaat de vermogensbelasting enkele significante aanpassingen die van invloed kunnen zijn op uw fiscale situatie. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen om te begrijpen hoe uw vermogen wordt belast en welke stappen u mogelijk moet ondernemen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe regelgeving.

Verhoogd belastingpercentage voor grotere vermogens

Mensen met een groter vermogen let op: de belastingtarieven zijn dit jaar omhoog gegaan. Als je vermogen boven een bepaalde grens uitstijgt, betaal je nu meer belasting over het deel dat die grens overschrijdt.

Dit heeft alles te maken met de progressieve structuur van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het is dus belangrijk je belastingaangifte goed na te kijken en te begrijpen hoe deze verandering jou kan raken.

Vermogens boven de vrijgestelde limieten vallen onder hogere belastingschijven, waardoor het heffingvrij vermogen nog steeds intact blijft, maar grotere bedragen meer belast worden.

Dit zorgt ervoor dat met name de zwaardere portemonnees een eerlijker deel bijdragen aan de schatkist. Bereid je voor en controleer of je fiscale strategieën moet aanpassen om slim om te gaan met deze nieuwe fiscale realiteit.

Vrijstellingen en grenzen

Vermogensbelasting kent verschillende vrijstellingen en daarbij horende grenzen. Deze regels bepalen hoeveel van uw vermogen niet belast wordt.

 • Heffingvrije vermogen: In 2023 geldt een standaard heffingvrij vermogen van €50.650. Dit betekent dat u tot dit bedrag geen vermogensrendementsheffing betaalt.
 • Fiscale partners: Hebt u een fiscale partner, dan mag u uw heffingvrije vermogens verdubbelen naar €101.300.
 • Uitzonderingen voor minderjarige kinderen: De bezittingen van minderjarige kinderen worden bij die van de ouders opgeteld, maar hier zijn speciale regelingen voor.
 • Grondslag sparen en beleggen: De grondslag is het totaalbedrag van uw spaargeld, beleggingen en ander vermogen waarover de belasting in box 3 wordt berekend.
 • Schuldenvrijstelling: Schulden mogen van het totale vermogen afgetrokken worden, met een ondergrens van €3.200 (of €6.400 bij fiscale partners).
 • Eigen woning: Het eigenwoningforfait wordt gezien als inkomen uit werk en woning in box 1 en valt dus buiten de vermogensbelasting.
 • Vrijstelling groene beleggingen: Investeren in erkende groene projecten kan leiden tot extra vrijstelling.
 • Overige vrijstellingen: Denk aan kunstvoorwerpen die niet als belegging dienen of voorwerpen met ideële of emotionele waarde; deze tellen niet mee voor het belastbare vermogen.

Het eigenwoningforfait als onderdeel van de vermogensbelasting

Het eigenwoningforfait is een belangrijk element in de berekening van jouw vermogen voor de belasting. Dit is eigenlijk een fictieve inkomst die je moet optellen bij je belastbaar inkomen uit werk en woning, oftewel box 1.

Stel, je hebt een eigen huis, dan gaat de fiscus ervan uit dat dit huis ook inkomen oplevert, alsof je het zou verhuren. Het bedrag dat je moet optellen, hangt af van de WOZ-waarde van je woning.

De hoogte van het eigenwoningforfait verandert jaarlijks en kan invloed hebben op hoeveel belasting je betaalt. Vanaf 2023 betaal je minder eigenwoningforfait als je huis duurzamer wordt.

Dit betekent simpelweg dat wanneer jouw pand bijvoorbeeld zonnepanelen heeft, het bedrag dat bij je inkomen komt te staan, lager kan zijn. Het is dus slim om rekening te houden met deze factor bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting.

Berekening van de vermogensbelasting in 2023

Om de vermogensbelasting in 2023 te berekenen, kijkt u eerst naar uw totale vermogen. Hieronder vallen uw spaarrekeningen, beleggingen en eventueel een tweede huis. Trek van dit bedrag de schulden af, evenals de vrijstelling die voor iedereen geldt.

Wat overblijft, is uw belastbare vermogen.

Vervolgens splitst u dit belastbare vermogen in drie delen, volgens het systeem van box 3-inkomen. Elk deel krijgt een eigen verondersteld rendement dat de overheid vaststelt. U betaalt dan een percentage aan vermogensrendementsheffing over het fictieve rendement, niet over het werkelijke rendement dat u heeft behaald.

De heffingskorting die u mogelijk kunt aftrekken, verlaagt het bedrag dat u moet betalen. Voor precieze percentages en bedragen raadpleegt u de meest recente informatie van de Belastingdienst of een financieel adviseur.

vermogensbelasting

Toekomstige veranderingen in vermogensbelasting vanaf 2027

Nu we begrijpen hoe de vermogensbelasting in 2023 berekend wordt, richten we onze blik op de horizon met de aangekondigde aanpassingen vanaf 2027. Belastingbetalers moeten zich voorbereiden op een herziening van de vermogensrendementsheffing.

De regering plant een systeem dat meer gebaseerd is op het werkelijke rendement in plaats van een fictief rendement. Dit zou een eerlijkere belastingheffing moeten waarborgen en betekent dat spaarders en beleggers belast zullen worden op basis van de daadwerkelijke inkomsten uit hun vermogen.

Er zijn ook gesprekken over het aanpassen van de tarieven in box 3 en het mogelijk wijzigen van vrijstellingen. Veranderingen kunnen invloed hebben op zowel kleine als grote vermogens.

Het depositogarantiestelsel blijft essentieel om zekerheid te bieden aan spaarders. Voor eigenaren van onroerend goed, vereniging van eigenaren (vve) en hypotheekhouders zou de impact specifiek voelbaar kunnen zijn in de vorm van aangepaste regelingen rondom het eigenwoningforfait of persoonsgebonden aftrek.

Het is belangrijk om deze toekomstige veranderingen nauwlettend in de gaten te houden en eventueel financieel advies in te winnen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat komen gaat.

Samenvatting

Begrijpt je de nieuwe regels rondom vermogensbelasting voor dit jaar? Het kan best lastig zijn, maar met de juiste informatie pak je het slim aan. Vraag je je af hoe deze veranderingen jouw portemonnee raken? Laat dit dan het moment zijn om jouw beleggingsstrategie onder de loep te nemen, zodat je niet meer betaalt dan nodig.

Sta even stil bij de gevolgen van deze belastingaanpassingen; ze kunnen een flinke impact hebben op jouw financiële toekomst. Vergeet niet, goed geïnformeerde keuzes leiden tot betere resultaten! Ga dus vandaag nog aan de slag met het optimaliseren van jouw vermogen.

Voor meer gedetailleerde informatie over het eigenwoningforfait, kun je hier klikken.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de vermogensrendementsheffing in 2023?

Vermogensrendementsheffing, ook bekend als box 3 belasting, is een belasting die je betaalt over jouw vermogen zoals spaargeld, beleggingen en andere bezittingen.

2. Hoe wordt het werkelijk rendement op mijn vermogen belast?

In 2023 wordt jouw belasting berekend op basis van een schatting van het werkelijk behaalde rendement op jouw vermogen, in plaats van een vastgesteld fictief rendement.

3. Wat betekent het massaal bezwaar tegen de box 3 heffing?

Het massaal bezwaar is een groep klachten van belastingplichtigen ondersteund door de Hoge Raad die vindt dat de eerdere manier van belasten oneerlijk was, omdat deze niet gebaseerd was op het werkelijke rendement.

4. Heeft deze wijziging invloed op dividend in box 2 of inkomen in box 1?

Nee, de veranderingen in de heffing van box 3 hebben geen effect op belasting over dividend uit eigen bedrijf (box 2) of op inkomen zoals loon of partneralimentatie (box 1).