Wat betekent verkocht onder voorbehoud?

Verkocht onder voorbehoud betekent dat er een koopovereenkomst is gesloten tussen de verkoper en de koper, maar dat de verkoop nog niet definitief is omdat er nog bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiering of een bouwkundige keuring.

Een koopcontract lijkt heel definitief te zijn. De koper en verkoper hebben een overeenkomst bereikt, het papierwerk is in orde gebracht en alle documenten zijn ondertekend. Toch is het traject nog niet helemaal voorbij als de inkt droog is. Er zijn situaties waarin de verkoop toch geen doorgang zal vinden, daarom spreken we van verkocht onder voorbehoud. Wat dit betekent en welke uitzonderingen er zijn kun je op deze pagina lezen.

Afzien van aankoop zonder opgaaf van reden

Wanneer een particulier een aankoop doet online, en het betreft een product of dienst waarbij geen maatwerk van toepassing is, dan is er het recht om van aankoop af te zien binnen veertien dagen na het sluiten van de koopovereenkomst. Dit wordt ook wel ‘zichttermijn’ genoemd wanneer het producten betreft. Winkels kunnen zelf een langere termijn hanteren, veertien dagen is het wettelijke minimum. Bij een huis kopen is een dergelijke regeling van toepassing, met als voornaamste verschil dat deze termijn slechts drie dagen bedraagt.

Verkocht onder voorbehoud

Dit is een persoonlijke vorm van verkocht onder voorbehoud, de koper mag namelijk van de aankoop afzien zonder opgaaf van reden. Omdat het traject naar een aankoop toe behoorlijk wat tijd in beslag zal nemen, komt dit in de praktijk niet zo vaak voor, het is wel een juridisch recht van de koper. Ook hierbij geldt de regel alleen voor particuliere kopers, niet voor beroepsmatige aankoop of wanneer het een bedrijf betreft.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Financiering als ontbindende voorwaarde

Een koopcontract gaat gepaard met ontbindende voorwaarden. De ontbindende voorwaarden zijn de voornaamste reden dat een huis wordt aangemerkt als “verkocht onder voorbehoud”. Het betreft clausules waarop het contract ontbonden kan worden na ondertekening. De voornaamste voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Het is namelijk mogelijk dat de koper de financiering niet rond kan krijgen. In dat geval zal de koper moeten bewijzen dat de hypotheek aanvraag is afgekeurd, afhankelijk van wat er is overeengekomen kunnen er één of twee afwijzingen vereist zijn. De standaard periode die hiervoor staat is zes tot acht weken. In deze periode zal de verkoper dus rustig moeten afwachten, in de hoop dat de financiering doorgang vindt.

Achterstallig onderhoud en gebreken

En andere ontbindende voorwaarde die vaak voorkomt in een koopcontract is de bouwtechnische keuring. Wanneer blijkt dat de kosten voor het herstel van noodzakelijke gebreken en/of achterstallig onderhoud hoger liggen dan vooraf is afgesproken, dan is dit een grond om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit geldt ook wanneer bij keuring aanvullend specialistisch onderzoek wordt aanbevolen. De koper kan in dit geval besluiten dat deze kosten te hoog zijn om de aankoop te rechtvaardigen.

Verkocht onder voorbehoud

Naast de drie dagen bedenktermijn zullen er in de meeste gevallen standaard ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Controleer goed welke dit zijn, en wat de uiterlijke termijn hiervoor is. Wanneer deze voorwaarden niet worden opgenomen, of als de uiterlijke termijn verstreken is, dan zal de aankoop pas definitief zijn. Informeer bij de makelaar hoe verkocht onder voorbehoud precies werkt, en wat de consequenties zijn voor zowel de koper als de verkoper.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.