Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke verklaring die wordt afgegeven door de huidige verhuurder van een woning aan de huurder die de woning verlaat. In dit document staan de persoonlijke gegevens van de huurder, de contractperiode en de betalingsgeschiedenis.

Het doel van een verhuurdersverklaring is om een nieuwe verhuurder inzicht te geven in het huurgedrag en de betrouwbaarheid van de huurder. Wat is een verhuurdersverklaring, wat staat er in en hoe kom je eraan? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een document dat vaak wordt gevraagd door nieuwe verhuurders of instanties die betrokken zijn bij het beoordelen van huurders, bijvoorbeeld woningcorporaties of makelaars. Het is belangrijk dat een huurdersverklaring naar waarheid wordt ingevuld, zowel voor de verhuurder als voor de huurder. Als er onjuiste informatie in blijkt te staan, dan kan dit juridische gevolgen hebben.

Verhuurdersverklaring nodig

Een verhuurdersverklaring dient als een verificatiemiddel bij het beoordelen van potentiële huurders. Het geeft verhuurders en woningcorporaties informatie over het huurgedrag en de betrouwbaarheid van de mogelijke nieuwe huurder.

Het doel van het document is daarmee om verhuurders te helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen bij de keuze van een nieuwe huurder voor een woning. Verhuurdersverklaringen kunnen variëren in hun vorm en inhoud. Er zijn standaard invulformulieren die verhuurders kunnen gebruiken om een geldige verklaring af te geven.

Voordelen van een verhuurdersverklaring

Voor zowel de huurder als verhuurder zijn er voordelen om met verklaringen te werken. Enkele voordelen van een verhuurders verklaring zijn:

  • Een verhuurdersverklaring stelt verhuurders in staat om de achtergrond van de huurder te controleren en te beoordelen of ze betrouwbare en verantwoordelijke kandidaat huurders zijn.
  • Een verhuurdersverklaring dient als een officieel document dat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de huurder ondersteunt. Het bevestigt dat de huurder een goede relatie met de vorige verhuurder heeft gehad, geen overlast veroorzaakt en verplichtingen is nagekomen.
  • Een verhuurdersverklaring kan ook informatie bevatten over het inkomen en de werkgelegenheid van de huurder. Dit kan nuttig zijn voor verhuurders om te controleren of de kandidaat over voldoende financiële middelen beschikt om de huur te kunnen betalen.
  • Een verhuurdersverklaring kan dienen als juridisch document en bewijsmateriaal in geval van geschillen of juridische kwesties tussen de verhuurder en de huurder.

Als huurder is het verstandig om een kopie van de verklaring te bewaren voor je eigen administratie. Dit kan van pas komen bij toekomstige huuraanvragen, het aanvragen van een hypotheek of andere situaties waarin jouw voorgeschiedenis vorige verhuurder moet worden geverifieerd.

verhuurdersverklaring

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

De inhoud van een verhuurders verklaring verschilt per situatie. In de verklaring kunnen verschillende aspecten worden vermeld, denk hierbij aan:

1. Huurperiode: Dit is de periode waarin de huurder in de vorige woning heeft verbleven. Dit kan nuttige informatie zijn voor een potentiële nieuwe verhuurder om erachter te komen hoe lang de huurder op een bepaalde plaats heeft gewoond.

2. Betalingshistorie: In de verklaring kan worden aangegeven of de huurder altijd de huur op tijd heeft betaald en of er ooit sprake was van betalingsachterstand. Dit geeft een indruk van de financiële verantwoordelijkheid die de huurder heeft.

3. Gedrag en onderhoud: Er kan ook in staan of de huurder de woning goed heeft onderhouden en zich als een ‘goede’ huurder heeft gedragen. Dit kan belangrijk zijn voor verhuurders die willen weten of de huurder netjes met de woning zal omgaan.

4. Melding van overlast: Als er sprake is geweest van overlast door de huurder, zoals geluidsoverlast of problemen veroorzaakt met buren, kan dit ook worden vermeld in de verklaring.

5. Reden van vertrek: In de verklaring kan de reden voor het vertrek van de huurder vermeld worden. Dit verzoek kan variëren van het beëindigen van de huurovereenkomst op eigen verzoek, het vinden van een andere woning, of het beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder.

6. Terugbetaling borg: Als de huurder de borg volledig heeft terugbetaald bij het verlaten van de woning, dan kan dit in de verhuurders verklaring worden vermeld. Dit geeft aan dat de huurder alle financiële verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomst volgens afspraak is nagekomen.

7. Contactgegevens verhuurder: De verklaring bevat meestal ook de contactgegevens van de verhuurder, zoals naam, adres en telefoonnummer. Dit stelt nieuwe verhuurders in staat om eventuele aanvullende vragen te stellen of verificatie uit te voeren.

Niet alle verhuurdersverklaringen bevatten dezelfde informatie omdat de situatie kan afwijken. Sommige verhuurders kunnen bijvoorbeeld meer gedetailleerde informatie verstrekken dan andere. Daarnaast zijn er regels omtrent de privacy van privé personen waar de verhuurder rekening mee dient te houden.

Voorbeeld verhuurdersverklaring

wil je graag een voorbeeld zien van een verhuurdersverklaring? hieronder in de afbeelding heb je een duidelijk voorbeeld:

Verhuurdersverklaring voorbeeld

Verhuurdersverklaring downloaden

Wil je graag gebruik maken van onze verhuurdersverklaring dan kun je deze hier downloaden. Het is PDF bestand, Verhuurderverklaring voorbeeld

Hoe kom je aan een verhuurdersverklaring?

Als huurder kun je bij het verlaten van de vorige huurwoning een verhuurdersverklaring opvragen bij de verhuurder. Dit document kan later van pas komen bij het aanvragen van een nieuwe sociale huurwoning of bij het verifiëren van de huurgeschiedenis.

Het biedt zeker voordeel als je tijdens de huurperiode een goede relatie met de verhuurder onderhoudt. Dan is de kans groter dat je een positieve verklaring krijgt. Heel eenvoudig gesteld betekent dit op tijd de huur betalen en geen overlast veroorzaken.

Het is ook mogelijk dat verhuurders, met name grote woningcorporaties of particuliere verhuurbedrijven, gebruik maken van een gestandaardiseerd verklaring formulier. Deze formulieren zijn zo ingericht om alle belangrijke informatie over de huurder en het huurgedrag in het formulier op te nemen.

Wanneer moet je een verhuurdersverklaring aanvragen?

Bij het aanvragen van een verhuurdersverklaring is het belangrijk om dit op tijd te doen, bij voorkeur voordat je de huidige woning verlaat. Zo geef je de verhuurder voldoende tijd om de verklaring op te stellen en aan jou te verstrekken. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een verhuurder geen verhuurdersverklaring wil afgeven.

Bijvoorbeeld als er ooit sprake is geweest van een huurachterstand, conflict of overlast tussen verhuurder en de huurder. In dergelijke situaties kunnen huurders alternatieve bewijzen van betalingen, zoals bankafschriften, voorleggen om hun betrouwbaarheid aan te tonen. Onenigheid tussen huurder en verhuurder worden uiteraard niet altijd veroorzaakt door de huurder.

Wie vult de verhuurdersverklaring in?

Voor verhuurders is het belangrijk om de gevraagde verklaring zorgvuldig in te vullen en alleen feitelijke informatie te verstrekken. Het is verplicht om eerlijk en objectief te zijn in de verstrekte informatie. Als je het als huurder niet eens bent met de inhoud van de verklaring dan moet je dit aangeven, op een zakelijke en vriendelijke toon want niemand zit te wachten op een conflict.

Hoelang is een verhuurdersverklaring geldig?

Een verhuurdersverklaring is maximaal 3 maanden geldig.

Veel gestelde vragen

  1. Wat is een verhuurdersverklaring? Een verhuurdersverklaring is een document dat door een vorige verhuurder wordt uitgegeven en waarin staat vermeld hoe een huurder zich heeft gedragen tijdens de huurperiode. Het bevat informatie over betalingsgedrag, eventuele overlast en of de huurovereenkomst naar tevredenheid is beëindigd.
  2. Waarom heb ik een verhuurdersverklaring nodig? Wanneer je een nieuwe woning wilt huren, kan de potentiële verhuurder om een verhuurdersverklaring vragen. Dit document dient als referentie om aan te tonen dat je als kandidaat huurder een betrouwbare huurder bent geweest bij je vorige woonruimte.
  3. Hoe kan ik een verhuurdersverklaring krijgen? Je kunt een verhuurdersverklaring aanvragen bij je huidige of vorige verhuurder. Het is gebruikelijk dat de verhuurder dit document kosteloos verstrekt. Zorg ervoor dat je dit tijdig doet, zodat je het document klaar hebt liggen wanneer je gaat solliciteren voor een nieuwe huurwoning.
  4. Wat staat er in een verhuurdersverklaring? Een standaard verhuurdersverklaring bevat meestal gegevens over de periode van huur, of de huur altijd op tijd betaald is, of er klachten van overlast zijn geweest en of de woning in goede staat is achtergelaten. Ook wordt er vaak een verklaring opgenomen over de reden van vertrek. Voorkom altijd een negatie verhuurdersverklaring.
  5. Kan een verhuurder weigeren om een verhuurdersverklaring af te geven? In principe heeft elke huurder recht op een verhuurdersverklaring. Echter, als er geschillen zijn geweest tussen jou en de verhuurder, kan het zijn dat de verhuurder terughoudend is met het verstrekken van een positieve verklaring. In zo’n geval is het belangrijk om met de verhuurder in gesprek te gaan en mogelijk tot een oplossing te komen.