De verhuurdersheffing is een belasting die in Nederland wordt geheven op huurwoningen met een huurprijs hoger dan de zogenaamde liberalisatiegrens.

Deze belasting is ingevoerd in 2013 als onderdeel van het woningmarktbeleid van de overheid en heeft sindsdien tot veel discussie geleid. In dit artikel zullen we kijken naar wat de verhuurdersheffing precies inhoudt, welke gevolgen het heeft en wat de huidige stand van zaken is.

Wat is de verhuurdersheffing?

De verhuurdersheffing is een belasting die door verhuurders van huurwoningen betaald moet worden. Deze belasting wordt geheven over de WOZ-waarde van de verhuurde woningen met een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens.

De liberalisatiegrens is de huurprijs waarboven een woning niet meer onder het sociale huurstelsel valt. In 2023 ligt de liberalisatiegrens op € 752,33 per maand.

De verhuurdersheffing is ingevoerd om de overheidsfinanciën op peil te houden en om de scheefgroei op de woningmarkt tegen te gaan. Door het heffen van de verhuurdersheffing wordt er geld opgehaald bij verhuurders van dure huurwoningen, waarmee de huurtoeslag voor mensen met een lager inkomen betaald kan worden.

Daarnaast moet de verhuurdersheffing ervoor zorgen dat er meer doorstroming op de woningmarkt komt, doordat huurders met een hoger inkomen gestimuleerd worden om een koopwoning te kopen.

Wat zijn de gevolgen van de verhuurdersheffing?

De verhuurdersheffing heeft de afgelopen jaren geleid tot veel discussie. Enerzijds heeft het invoeren van de verhuurdersheffing gezorgd voor meer financiële ruimte voor de overheid en heeft het bijgedragen aan het betaalbaar houden van de huurtoeslag.

Anderzijds heeft het ook tot gevolg gehad dat verhuurders hogere kosten hebben gekregen, wat tot gevolg heeft gehad dat de huurprijzen van vrije sector huurwoningen omhoog zijn gegaan. Hierdoor is het voor mensen met een lager inkomen nog moeilijker geworden om een betaalbare woning te vinden.

Daarnaast heeft de verhuurdersheffing er ook toe geleid dat er minder investeringen worden gedaan in de huursector. Verhuurders hebben namelijk minder financiële middelen tot hun beschikking, waardoor er minder onderhoud wordt gepleegd en er minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Dit kan op de langere termijn leiden tot schaarste op de woningmarkt en hogere huurprijzen.

Verhuurdersheffing

De huidige stand van zaken

Wel heeft de overheid in 2022 aangekondigd dat de verhuurdersheffing vanaf 2023 in fases wordt afgebouwd. Hierdoor wordt de belasting de komende jaren geleidelijk aan verlaagd.

Het doel van de afbouw is om de financiële ruimte voor verhuurders te vergroten, waardoor er meer geïnvesteerd kan worden in de huursector en de huurprijzen mogelijk omlaag kunnen.

Daarnaast zijn er ook verschillende politieke partijen die pleiten voor het volledig afschaffen van de verhuurdersheffing. Zij vinden dat de belasting leidt tot hogere huurprijzen en dat het investeringen in de huursector belemmert.

Aan de andere kant zijn er ook partijen die vinden dat de verhuurdersheffing nodig is om de overheidsfinanciën op peil te houden.

Conclusie

De verhuurdersheffing is een belasting die door verhuurders van huurwoningen betaald moet worden. De belasting is in 2013 ingevoerd om de overheidsfinanciën op peil te houden en om de scheefgroei op de woningmarkt tegen te gaan.

De verhuurdersheffing heeft echter ook geleid tot hogere huurprijzen en minder investeringen in de huursector, waardoor er discussie is over de effectiviteit van de belasting.

Op dit moment is de verhuurdersheffing nog steeds van kracht, maar de overheid heeft aangekondigd dat de belasting vanaf 2023 in fases wordt afgebouwd. Hierdoor wordt de belasting geleidelijk aan verlaagd en wordt er meer financiële ruimte gecreëerd voor verhuurders om te investeren in de huursector.

Veel gestelde vragen

 1. Wat is de liberalisatiegrens?
  • De liberalisatiegrens is de huurprijs waarboven een woning niet meer onder het sociale huurstelsel valt.
 2. Wie betaalt de verhuurdersheffing?
  • Verhuurders van huurwoningen met een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens moeten de verhuurdersheffing betalen.
 3. Waarom is de verhuurdersheffing ingevoerd?
  • De verhuurdersheffing is ingevoerd om de overheidsfinanciën op peil te houden en om de scheefgroei op de woningmarkt tegen te gaan.
 4. Wat zijn de gevolgen van de verhuurdersheffing?
  • De verhuurdersheffing heeft geleid tot hogere huurprijzen en minder investeringen in de huursector.
 5. Wordt de verhuurdersheffing afgeschaft?
  • De overheid heeft aangekondigd dat de verhuurdersheffing vanaf 2023 in fases wordt afgebouwd, maar het is nog niet duidelijk of de belasting op termijn volledig wordt afgeschaft.