Verhuizen kan een grote stap zijn, vooral als het naar een andere gemeente is. Je moet aan verschillende zaken denken, zoals het doorgeven van je nieuwe adres en het regelen van praktische zaken.

Gelukkig biedt dit artikel jou een handig stappenplan om de verhuizing soepel te laten verlopen. Lees snel verder en pak die verhuisdozen maar vast!

Samenvatting

 • Zorg dat je je verhuizing binnen vijf dagen na de verhuisdatum doorgeeft aan de nieuwe gemeente om problemen te voorkomen.
 • Verzamel alle benodigde documenten zoals je identiteitskaart of paspoort, huurcontract of koopakte, en eventueel een verklaring van instemming van de hoofdbewoner.
 • Regel tijdig je gas, water en licht voor je nieuwe woning en pas je adres aan bij alle relevante instanties zoals zorgverzekeraar en banken.
 • Informeer goed naar de lokale gemeentebelastingen en verzekeringen in je nieuwe gemeente om financiële verrassingen te voorkomen.
 • Maak gebruik van doorstuurservice voor je post en update je adres bij persoonlijke contacten, clubs en abonnementen.

Verhuizing doorgeven aan de gemeente

Een van de eerste stappen bij het verhuizen naar een andere gemeente is het tijdig doorgeven van je verhuizing; een proces dat essentieel is voor tal van overheidsdiensten en je persoonijke administratie.

Deze notificatie zorgt ervoor dat jouw nieuwe adres correct geregistreerd staat en opent de deur naar een vlekkeloze overgang naar je nieuwe leefomgeving.

Termijn voor doorgeven verhuizing

Je verhuizing doorgeven aan je nieuwe gemeente is een belangrijke stap bij het verhuizen naar een andere gemeente. Het liefst doe je dat binnen vijf dagen na je verhuisdatum. Zo blijft de Basisregistratie Personen (BRP) up-to-date en voorkom je problemen met bijvoorbeeld je bijstandsuitkering of andere toeslagen die je ontvangt.

Regel je verhuizing online of ga persoonlijk langs bij het gemeentehuis met een geldig legitimatiebewijs.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de adreswijziging door te geven, zodat alle instanties op de hoogte zijn van waar je gaat wonen. Wacht je te lang met deze stap, dan kunnen er ongemakken ontstaan, zoals miscommunicatie over gemeentelijke belastingen of parkeervergunningen.

Zorg dus dat je het doorgeven van je verhuizing tijdig op je to-do-lijst zet!

Benodigde documenten

Voordat u verhuist naar een andere gemeente, is het belangrijk de juiste documenten klaar te hebben. Dit zorgt voor een vlotte inschrijving bij uw nieuwe woonplaats.

 • Identiteitskaart of paspoort: Toon aan wie u bent met een geldig identiteitsbewijs.
 • Huurcontract of koopakte: Bewijs van uw nieuwe adres is noodzakelijk om in te schrijven.
 • Verklaring van instemming: Als u bij iemand intrekt, hebt u een handtekening nodig van de hoofdbewoner.
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP): Een recent BRP-uittreksel kan soms worden gevraagd door de nieuwe gemeente.
 • Akte van echtscheiding: Indien recent gescheiden, kan deze akte relevant zijn voor de adressering.
 • Geboorteakte(n) voor kinderen die meeverhuizen: Registreer uw kinderen correct bij de nieuwe gemeente.

Verantwoordelijkheid

Het op tijd doorgeven van je verhuizing is jouw verantwoordelijkheid. Wacht niet tot het laatste moment, want je hebt tot uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum om dit aan de gemeente kenbaar te maken.

Zorg ervoor dat je de benodigde documenten zoals een Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs klaar hebt liggen. Het correct inschrijven bij je nieuwe gemeente voorkomt problemen met instanties en zorgt ervoor dat alle overheidsdiensten op de hoogte zijn van je nieuwe adres.

Zodra je inschrijving bij de nieuwe gemeente voltooid is, komen er andere zaken kijken bij je verhuizing. Denk hierbij aan het regelen van gas, water en licht en het inlichten van je zorgverzekeraar.

Het is essentieel om dit goed te organiseren voor een soepele overgang naar je nieuwe woning.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuizen naar een andere gemeente

Als je verhuist naar een andere gemeente, is het noodzakelijk om rekening te houden met de verschillende aanpassingen die dit met zich meebrengt. Naast het actualiseren van je adresgegevens staan er ook zaken als het overzetten van gemeentelijke diensten en het informeren van gezondheidsinstellingen op de agenda.

Lopende diensten

Controleer bij elke verhuizing naar een andere gemeente welke abonnementen en diensten je moet aanpassen of opzeggen. Denk hierbij aan je energieleverancier, waterbedrijf en internetaanbieder.

Zorg ervoor dat je jouw nieuwe adres tijdig doorgeeft, zodat je niet zonder gas, water of internet komt te zitten. Het is ook slim om je verzekeringen na te kijken en te beoordelen of deze nog passend zijn voor je nieuwe situatie.

Neem contact op met je huidige dienstverleners over je verhuizing. Geef de wijziging door voor bijvoorbeeld afvaldiensten, krantenabonnementen, en de hondenbelasting. Dit voorkomt dat je betaalt voor diensten die je niet meer gebruikt en helpt bij een soepele overgang naar je nieuwe leefomgeving.

Let erop dat sommige wijzigingen direct van kracht moeten worden, terwijl andere pas vanaf de verhuisdatum ingaan.

Verblijf in instellingen voor gezondheidszorg

Als je verhuist en in een zorginstelling woont, moet je een aantal stappen ondernemen. Informeer de instelling tijdig over je verhuisplannen. Zij kunnen je helpen met het doorgeven van je nieuwe adres aan de juiste instanties.

Dit is belangrijk, want jouw verblijfplaats heeft effect op waar je staat ingeschreven en kan invloed hebben op bijvoorbeeld je zorgverzekering of uitkering.

Zorg ervoor dat ook de gemeente waarin de zorginstelling valt op de hoogte is van je verhuizing. De inschrijving bij de nieuwe gemeente moet correct zijn om toegang te blijven houden tot essentiële diensten.

Het wijzigen van je adres kan vaak digitaal met behulp van je DigiD. Vergeet niet alle veranderingen door te geven aan instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en jouw zorgverzekeraar, zodat zij hun administratie kunnen bijwerken en de zorg naadloos blijft doorgaan.

Praktische zaken voor je nieuwe huis

Bij een verhuizing naar een andere gemeente komt meer kijken dan alleen je spullen pakken; het is belangrijk om ook een aantal praktische zaken in je nieuwe woonplaats goed te regelen.

Denk hierbij aan de administratieve veranderingen zoals het doorgeven van je adreswijziging, het aansluiten van nutsvoorzieningen en het inlichten van relevante instanties over je nieuwe woonplaats.

Adreswijziging doorgeven

Verhuizen naar een andere gemeente betekent ook een nieuwe start op papier. Adreswijziging doorgeven is daarbij essentieel; het zorgt ervoor dat de overheid en andere instanties weten waar je woont.

 • Controleer eerst of je alle benodigde documenten bij de hand hebt. Meestal heb je een geldig identiteitsbewijs nodig en, indien van toepassing, een huurcontract of koopakte.
 • Meld je adreswijziging digitaal via de website van jouw nieuwe gemeente met behulp van DigiD. Dit is makkelijk en snel geregeld.
 • Als online regelen geen optie is, kun je de verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij het loket in het gemeentehuis.
 • Houd rekening met de termijn van doorgeven; doe dit binnen vijf dagen na je verhuizing om problemen te vermijden.
 • Geef wijzigingen duidelijk door aan het oude waterschap en schrijf je in bij het nieuwe waterschap; zo betaal je correcte belastingen.
 • Check of jouw verhuizing extra stappen vereist zoals het aanvragen van een parkeervergunning in de nieuwe gemeente.
 • Vergeet niet om ook organisaties buiten de gemeente te informeren, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en abonnementsservices voor internet en TV.
 • Zorg voor continuïteit in belangrijke diensten; pas jouw adres aan bij je zorgverzekering en zoek uit welke zorgverleners actief zijn in jouw nieuwe woonplaats.
 • Denk ook aan persoonlijke updates: informeer vrienden, familie en werkgevers over jouw nieuwe woonadres.
 • Laat tot slot jouw post doorsturen naar het nieuwe adres om er zeker van te zijn dat je niets mist tijdens de overgangsfase.

Gas, water en licht regelen

Een verhuizing brengt praktische uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om gas, water en licht. Zorg ervoor dat je deze basisvoorzieningen op orde hebt voordat je intrekt in je nieuwe woning.

 • Neem contact op met de huidige leveranciers van energie en water om ze te informeren over je verhuisdatum.
 • Vraag bij je nieuwe gemeente na welke energie – en waterleveranciers daar actief zijn.
 • Besluit of je bij dezelfde leveranciers blijft of overstapt naar nieuwe aanbieders.
 • Geef jouw nieuwe adresgegevens tijdig door aan de betreffende leveranciers.
 • Controleer of er een slimme meter aanwezig is in de nieuwe woning voor een efficiënt verbruiksoverzicht.
 • Registreer eventuele wijzigingen in meterstanden op de dag van je verhuizing.
 • Sluit contracten af met leveranciers die passen bij jouw verbruik en wensen.

Gemeentebelastingen

Na het regelen van je gas, water en licht, is het tijd om je te verdiepen in de gemeentebelastingen van je nieuwe woonplaats. Zodra je ingeschreven staat bij de nieuwe gemeente, krijg je te maken met verschillende lokale heffingen.

Denk hierbij aan onroerende zaak belasting, afvalstoffenheffing en soms ook een rioolheffing. Deze kosten zijn afhankelijk van waar je gaat wonen en de tarieven die de gemeente hanteert.

Het is slim om deze belastingen zo snel mogelijk in kaart te brengen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Contacteer de gemeente of kijk op hun website voor informatie over de belastingen en hoe je deze kunt betalen.

Zo zorg je ervoor dat alles financieel op rolletjes loopt in jouw nieuwe thuis.

Verzekeringen

Bij een verhuizing naar een andere gemeente moet je ook je verzekeringen goed regelen. Je nieuwe adres kan invloed hebben op je verzekeringspremies en dekkingen.

 • Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om jouw adreswijziging door te geven. Dit is belangrijk voor het bijwerken van je polis.
 • Controleer of jouw inboedelverzekering ook geldt tijdens de verhuizing. Zo ben je gedekt tegen schade aan je bezittingen.
 • Kijk na of de premie van je aansprakelijkheidsverzekering wijzigt door te verhuizen naar andere gemeente. De locatie kan impact hebben op het risicoprofiel.
 • Ga na of er speciale buurtregelingen zijn die van invloed kunnen zijn op jouw verzekering, zoals collectieve kortingen.
 • Meld eventueel nieuwe risico’s, zoals een ander soort huis of langere reistijden, aan jouw verzekeringsagent. Dit zorgt ervoor dat de dekking actueel blijft.
 • Overweeg een aanvullende verzekering als jouw nieuwe woning meer risico’s met zich meebrengt, zoals overstromingsgevaar.
 • Geef wijzigingen in veiligheidsvoorzieningen door, bijvoorbeeld als het nieuwe huis een alarmsysteem heeft wat korting kan opleveren.
 • Check of er consequenties zijn voor je autoverzekering; soms is parkeren in de nieuwe gemeente duurder en heb je misschien een parkeervergunning nodig.
 • Pas indien nodig jouw rechtsbijstandsverzekering aan voor juridische geschillen binnen de nieuwe gemeentelijke regels en wetgeving.
 • Vraag bijzondere bijstand aan bij de gemeente als het betalen van verzekeringspremies problematisch wordt na de verhuizing.

Internet en TV

Internet en TV zijn onmisbare voorzieningen in ons dagelijks leven. Zorg ervoor dat je ook in je nieuwe woning zo snel mogelijk weer online bent en je favoriete programma’s kunt bekijken.

 • Vergelijk aanbieders van internet en televisie voor de beste deal.
 • Controleer of je huidige abonnement mee kan verhuizen.
 • Zeg op tijd je oude contracten op om extra kosten te vermijden.
 • Geef je nieuwe adres door aan de provider die je hebt gekozen.
 • Plan installatie afspraken voor na de verhuisdatum, maar zo snel mogelijk.
 • Check of er aansluitkosten zijn verbonden aan het overzetten of nieuw installeren van diensten.
 • Onderzoek mogelijke combinatiedeals voor internet, TV en telefonie.
 • Lees online reviews over klantenservice en storingen bij lokale providers.
 • Vraag buren of vrienden in de gemeente naar hun ervaringen met bepaalde providers.

Zorgverzekering en zorgverleners

Een adreswijziging betekent ook dat je een aantal zaken rondom je zorgverzekering en zorgverleners moet regelen. Je nieuwe gemeente kan andere zorgaanbieders hebben, wat gevolgen heeft voor jouw situatie.

 • Controleren of je huidige zorgverzekeraar ook diensten biedt in de nieuwe gemeente.
 • Informeer bij je zorgverzekeraar of de polis meeverhuist naar het nieuwe adres.
 • Kijk na of je een nieuwe huisarts, tandarts en apotheek nodig hebt in de nieuwe woonplaats.
 • Meld je tijdig aan bij deze nieuwe zorgverleners om onderbreking van zorg te voorkomen.
 • Check of er veranderingen zijn in de dekking van jouw aanvullende verzekeringen.
 • Vergeet niet om wijzigingen door te geven als je gebruikmaakt van speciale regelingen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Pas zo nodig het verzekerde bedrag aan op basis van jouw nieuwe woonsituatie voor een passende dekking.
 • Geef adreswijzigingen door aan instanties die betrokken zijn bij jouw medische begeleiding of behandelingen.
 • Controleer eveneens voor eventuele toeslag die je krijgt op basis van gezondheidszorgvoorzieningen en pas deze indien nodig aan.
 • Vraag tijdig een eventuele parkeervergunning aan voor gehandicapten als dit in de nieuwe gemeente anders geregeld is.

Onze checklist voor een succesvolle verhuizing naar een andere gemeente

Ontdek onze essentiële checklist die je stap voor stap begeleidt bij een naadloze overgang naar jouw nieuwe gemeente, zodat geen detail over het hoofd wordt gezien.

Post doorsturen

Zorg ervoor dat je post meeverhuist! Post doorsturen is een cruciale stap bij het verhuizen naar een nieuwe gemeente. Regel dit tijdig met een verhuisbericht naar het postkantoor of door een online wijziging door te geven.

Dit zorgt dat je geen belangrijke brieven of pakketten mist. Je kunt een doorstuurservice inschakelen voor een bepaalde periode, zodat je zeker weet dat alles netjes op je nieuwe adres aankomt.

Het is ook slim om instanties en bedrijven direct te informeren over je adreswijziging. Denk aan banken, tijdschriften waarop je geabonneerd bent, en clubs of verenigingen waar je lid van bent.

Zo blijf je na de verhuizing goed bereikbaar en voorkom je dat post per ongeluk naar je oude adres gestuurd wordt. Maak een lijst van organisaties die op de hoogte gesteld moeten worden en werk deze systematisch af.

Omgaan met gescheiden ouders

Na het doorsturen van je post kom je voor een andere uitdaging te staan als je gescheiden ouders hebt. Het is belangrijk om beide ouders goed te informeren over jouw verhuizing. Zorg dat je moeder en vader op de hoogte zijn van je nieuwe adres en de wijzigingen die plaatsvinden.

Communiceer duidelijk en geef hen tijdig de verhuisdatum door zodat ze betrokken kunnen zijn en ondersteuning kunnen bieden.

Maak concrete afspraken over bezoekregelingen en haal- en brengtijden. Dit helpt om verwarring te voorkomen en zorgt ervoor dat alle partijen weten waar zij aan toe zijn na de verhuizing.

Vergeet niet de details over de nieuwe gemeente en school te delen met beide ouders, zodat zij hun rol in jouw leven kunnen voortzetten. Open communicatie is hierbij cruciaal, dus houd lijntjes kort en gesprekken helder.

Bijstand en uitkering

Bij een verhuizing naar een andere gemeente moet je denken aan je bijstand of uitkering. Informeer tijdig bij de sociale dienst van je oude en nieuwe gemeente over de gevolgen voor je uitkering.

Het is belangrijk dat je dit goed regelt om te voorkomen dat je tijdelijk zonder inkomsten zit. Elk detail telt, van het doorgeven van je nieuwe adres tot het nakijken van de lokale regelgeving over bijstandsuitkeringen.

Zorg dat je alle benodigde documenten verzamelt voor het aanpassen van je uitkering. Dit kan variëren van identiteitsbewijzen tot bewijs van woonruimte. Houd rekening met wijzigingen in toeslagen waarop je mogelijk recht hebt in de nieuwe gemeente.

Een uitkering aanvragen of overzetten vraagt om aandacht en zorgvuldigheid, dus begin hiermee zodra je weet dat je gaat verhuizen.

Vergoeding verhuiskosten

Verhuis je naar een andere gemeente, dan kun je soms aanspraak maken op een vergoeding van de verhuiskosten. Deze regeling is vaak bedoeld voor mensen met een laag inkomen of bijzondere situaties.

Controleer bij jouw gemeente of je recht hebt op hulp en wat de voorwaarden zijn. Vraag deze vergoeding op tijd aan, want procedures kunnen verschillen per gemeente en duren soms even.

Je moet wellicht bewijsstukken indienen om de vergoeding te krijgen. Denk daarbij aan offertes van verhuisbedrijven of bonnetjes van verhuismaterialen. Elke gemeente heeft zijn eigen regels en budgetten voor verhuiskostenvergoedingen, dus zorg dat je goed geïnformeerd bent.

Door alles op een rijtje te hebben, voorkom je verrassingen en maak je optimaal gebruik van de beschikbare hulp bij jouw verhuizing naar een nieuwe gemeente.

Verhuizen naar een andere gemeente doorgeven

Nadat je hebt gekeken naar eventuele verhuiskostenvergoedingen, is het tijd om je verhuizing door te geven. Dit is een cruciale stap om officieel in je nieuwe gemeente geregistreerd te staan.

 • Maak een afspraak bij je huidige en nieuwe gemeente om de verhuizing persoonlijk door te geven of doe het online als die optie er is.
 • Zorg dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt; denk hierbij aan een geldig identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een huurcontract of koopakte.
 • Heb je al een DigiD? Gebruik deze dan om de verhuizing digitaal door te geven via de website van de gemeente.
 • Houd rekening met de termijn waarbinnen je jouw verhuizing moet melden: dit kan uiterlijk vijf dagen na de daadwerkelijke verhuisdatum zijn.
 • Ben jij niet degene die de verhuizing doorgeeft maar doe je dit voor iemand anders? Zorg dan dat je gemachtigd bent en neem het juiste document hiervoor mee.
 • Vraag na of en hoe jouw nieuwe gemeente automatisch instanties informeert zoals waterschap, belastingdienst en andere overheidsinstanties.
 • Informeer bij specifieke instanties zelf over je adreswijziging, zoals zorgverzekeraars en banken, want niet alles gaat automatisch.
 • Controleer of er speciale regelingen zijn voor parkeren in je nieuwe wijk en vraag indien nodig direct een parkeervergunning aan.
 • Sta je onder curatele of ben je minderjarig? Ga dan na wie er toestemming moet geven voor het doorgeven van de verhuizing.
 • Verhuisd vanuit of naar het buitenland?? Dan kunnen er extra stappen nodig zijn; informeer goed bij beide gemeenten wat er verwacht wordt.

Contact opnemen met lokale verhuisbedrijven

Een verhuizing is een flinke klus en lokale verhuisbedrijven kunnen je hierbij uitstekend helpen. Zij kennen de regio en zorgen ervoor dat jouw spullen veilig en snel op de nieuwe bestemming komen.

 • Kies een betrouwbaar verhuisbedrijf uit jouw nieuwe gemeente of de omgeving. Controleer of ze goede recensies hebben en vraag om een officiële offerte.
 • Informeer naar beschikbare data voor de verhuizing. Zorg dat deze aansluiten bij jouw planning.
 • Bespreek alle diensten die je nodig hebt. Denk aan het inpakken, demonteren van meubels en het huren van een verhuislift.
 • Vraag naar de kostenstructuur. Duidelijke afspraken over uurtarieven of een totaalprijs voorkomen verrassingen achteraf.
 • Onderzoek welke verzekering het bedrijf biedt tijdens de verhuizing. Je wilt niet dat schade aan je spullen voor eigen rekening komt.
 • Plan een huisbezoek in zodat ze kunnen inschatten hoeveel werk de verhuizing zal zijn. Zo krijg je een offerte op maat.
 • Geef specifieke instructies door, zoals parkeermogelijkheden bij je nieuwe huis, voor een soepele dag.
 • Bevestig alle afspraken schriftelijk om misverstanden te voorkomen.

Verhuizen naar een nieuwe gemeente vergt wat regelwerk, maar met deze gids heb je alle stappen helder. Zorg dat je de verhuizing tijdig doorgeeft en alle documenten in orde zijn; dit bespaart je een hoop stress. Het is van belang om alle praktische zaken systematisch aan te pakken, van energie tot verzekeringen.

Met onze checklist mis je niks en maak je de overstap soepel. Ontdek nog meer tips en adviezen op onze site voor een vlekkeloze overgang. Grijp deze kans om een frisse start te maken in je nieuwe gemeente!

Veelgestelde Vragen

1. Wat moet ik doen als ik naar een andere gemeente verhuis?

Als je naar een nieuwe gemeente verhuist, moet je je inschrijven bij de basisregistratie personen (BRP) van die gemeente. Dit kan vaak online met je DigiD.

2. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven bij een nieuwe gemeente?

Voor het inschrijven in de nieuwe gemeente zijn de volgende documenten nodig: een geldig identiteitsbewijs en, afhankelijk van je situatie, aanvullende documenten zoals een huurcontract of koopakte.

3. Kan ik mijn verhuizing online doorgeven aan de nieuwe gemeente?

Ja, je kunt je verhuizing digitaal doorgeven via de website van de gemeente waar je gaat wonen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

4. Verandert er iets aan mijn parkeervergunning als ik verhuis naar een andere gemeente?

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, moet je voor die nieuwe gemeente een parkeervergunning aanvragen. De vergunning van je oude gemeente is daar niet geldig.

5. Wat gebeurt er als ik vanuit het buitenland naar een gemeente in Nederland verhuis?

Als je uit het buitenland verhuist en je in Nederland inschrijft, word je automatisch uitgeschreven bij de instantie in het buitenland en ingeschreven in de BRP van je nieuwe gemeente.

6. Moet ik iets regelen voor mijn toeslag als ik naar een andere gemeente verhuis?

Ja, het is belangrijk dat je wijzigingen in je woonadres doorgeeft aan de instanties waarvan je een toeslag krijgt. Zo voorkom je problemen met de uitbetaling van deze toeslagen.