Soms wil je verhuizen, soms moet je verhuizen. Als de woning wordt gerenoveerd bijvoorbeeld, of als jouw werkgever graag wilt dat je wat dichter bij de zaak komt wonen. In een aantal gevallen heb je recht op verhuiskostenvergoeding, dit is niet altijd het geval. Wat is verhuiskostenvergoeding, hoe werkt het en wanneer heb je er recht op? Je leest het op deze pagina.

Wat is verhuiskostenvergoeding?

Verhuiskostenvergoeding is een bedrag dat je als huurder krijgt om te verhuizen naar een andere woning. Het bedrag kan gebruikt worden om te verhuizen en de woning opnieuw in te richten. Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen een wettelijk vastgestelde vergoeding of een verhuiskostenvergoeding die wordt toegekend door een verhuurder of werkgever die niet verplicht is. Laten we als eerste kijken naar de verhuiskostenvergoeding zoals deze in de Nederlandse wet is geregeld.

Wettelijke vergoeding

Je woont in een huurhuis dat gerenoveerd of gesloopt wordt door de verhuurder. In dat geval heb je recht op een verhuiskostenvergoeding. Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, sinds 28 februari 2022 geldt er een minimumbijdrage van 6505 euro. Dit geldt voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Het minimum bedrag wordt ieder jaar bijgesteld op basis van de inflatie.

Het is mogelijk dat je als huurder tijdelijk op een andere locatie gaat wonen en later weer terugkeert naar je oude woning. Dit komt bij renovaties vaak voor. In dat geval verhuis je dus eigenlijk tweemaal. Toch zul je maar eenmaal recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. Hetzelfde geldt voor het toekennen van een tijdelijke woning die verhuurd wordt op basis van de Leegstandwet.

In de meeste gevallen kiezen bewoners ervoor om niet zoveel te investeren in de tijdelijke woning en bewaren dit bedrag voor de terugkeer naar de oude woning. Je zult wel tweemaal (een deel van) de huisraad moeten overhuizen. Reken dus goed uit welke mogelijkheden je hebt met de vergoeding. Het bedrag in de wet betreft een minimumbedrag, de verhuurder kan ervoor kiezen om een hogere verhuiskostenvergoeding toe te kennen. Normaal gesproken kun je hier niet van uitgaan.

Optionele vergoeding

Naast de wettelijk verplichte verhuiskostenvergoeding is er ook nog de optionele vergoeding die een verhuurder of werkgever kan aanbieden. Denk aan een werkgever die liever heeft dat je in de buurt woont van je werklocatie. Deze regeling komt ook vaak voor bij expats die vanuit het buitenland verhuizen om in Nederland voor een bedrijf of organisatie te komen werken.

Het is mogelijk dat deze regeling is opgenomen in je CAO, in dat geval heb je er recht op. Als dit niet het geval is dan kun je dit bespreken met de werkgever, bijvoorbeeld tijdens de contractonderhandelingen. Welke kosten kunnen van toepassing zijn bij een verhuizing?

  • De kosten om een verhuisbedrijf in te schakelen. Als het een tijdelijk vervangende woning betreft dan zul je tweemaal een beroep moeten doen op een verhuisbedrijf.
  • Dubbele huur en dubbele woonlasten als er sprake is van een tijdelijke relocatie om later weer terug te keren naar de oorspronkelijke woonruimte.
  • Kosten voor (her)inrichting van de woning. Denk hierbij aan schilderen en stofferen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Als je werkgever een verhuiskostenvergoeding toekent en deze voldoet aan een aantal voorwaarden dan zijn diverse kosten vrijgesteld van belastingheffing. Naast de werkelijke kosten voor het verhuisbedrijf kun je een vergoeding ontvangen van maximaal 7750 euro.

verhuiskostenvergoeding

De verhuizing moet binnen twee jaar na aanvang van het dienstverband of overplaatsing plaatsvinden. Verder moet de vorige woonplaats minimaal op 25 kilometer afstand liggen van de werklocatie, de afstand wordt door de verhuizing met minimaal 60 procent minder. Als het een dienstwoning betreft dan is het eveneens mogelijk dat je een belastingvrije verhuiskostenvergoeding ontvangt.

Hoe werkt verhuiskostenvergoeding?

Normaal gesproken zal de verhuurder het bedrag moeten betalen. De vergoeding moet minimaal ter hoogte zijn van het wettelijke minimum. Het is mogelijk dat de gemeente een bedrag toekent bij verhuizingen. In dat geval mag de verhuurder dat bedrag in mindering brengen. Je krijgt dus niet tweemaal de verhuiskostenvergoeding.

Mag de verhuurder diensten in natura aanbieden?

Het is mogelijk dat de verhuurder aanbiedt om in plaats van een geldbedrag diensten in natura aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het schilderen van de wanden of het stofferen van de ruimte. Dit mag je accepteren maar dit ben je niet verplicht. Als je liever zelf zorgt voor de verhuizing en inrichting dan kun je vragen om het geldbedrag, de verhuurder mag dit niet weigeren.

Schade bij verhuizen

Als er schade is ontstaan tijdens de renovatie die niet gedekt wordt binnen de verhuiskostenvergoeding, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Die wordt dan opgeteld bij de standaard vergoeding.

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

  • Als een huurwoning gesloopt of gerenoveerd wordt waardoor je (tijdelijk) moet verhuizen, dan heb je recht op verhuiskostenvergoeding.
  • Als het een kamer betreft dan heb je wettelijk gezien geen recht op verhuiskostenvergoeding. De reden hiervoor is dat de kosten voor een dergelijke verhuizing in principe lager zullen zijn.
  • Als je vanwege gezondheidsredenen niet langer in een woning kunt blijven wonen dan is het mogelijk dat je recht hebt op verhuiskostenvergoeding via de WMO. Dit kun je navragen bij de gemeente.
  • Als je verhuist voor je werk dan heb je recht op verhuiskostenvergoeding als dit in de CAO is opgenomen. Anders moet je dit overeenkomen met de werkgever.
  • Als je vanwege een noodsituatie moet verhuizen dan kan de gemeente een vergoeding toekennen. Dit heet Bijzondere Bijstand, de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Bij renovaties en groot onderhoud kan de verhuurder ervoor kiezen om de werkzaamheden in bewoonde staat uit te voeren. Dit betekent dat je niet tijdelijk uit je huurwoning hoeft te vertrekken, de verhuurder is in dit geval niet verplicht om een verhuiskostenvergoeding toe te kennen.

Dit kan wel voor overlast zorgen, denk aan werklui over de vloer, boren, hakken, zagen etc. Als je het niet eens bent met het renovatievoorstel van de verhuurder dan kun je naar de rechter stappen om hierover uitspraak te laten doen. Verhuurders kunnen proberen om geld te besparen op verhuiskostenvergoeding door huurders geen tijdelijke woning aan te bieden.

Als de verbouwing dermate ingrijpend is dat het woongenot hierdoor in geding komt dan kan de rechter beslissen dat je alsnog recht hebt op compensatie.