Verhoging van de NHG-grens 2024 naar €435.000

Demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen) heeft aangekondigd dat de bovengrens voor het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2024 zal stijgen naar €435.000. Hiermee wordt de grens met €30.000 verhoogd ten opzichte van het huidige maximum van €405.000. Wat betekent deze verandering voor huizenkopers en de NHG-premie?

NHG-grensverhoging: wat zijn de gevolgen?

Met de aangekondigde verhoging van de NHG-grens, kunnen meer huizenkopers profiteren van de voordelen van NHG. Deze garantie biedt bescherming in het geval van gedwongen verkoop, maar wat zijn de specifieke implicaties van deze verandering?

Financiering van energiebesparende maatregelen en de NHG-grens

Een interessante twist is dat de NHG-grens nog verder wordt verhoogd voor hypotheekleningen waarin energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Hoe werkt dit mechanisme en wat betekent het voor kopers die investeren in duurzaamheid?

Vereniging Eigen Huis pleit voor lagere NHG-premie

De Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt aan op een verlaging van de NHG-premie. Ze beweren dat het NHG-fonds momenteel fungeert als een verdienmodel voor de overheid. Wat zijn de argumenten van VEH en waarom willen ze de premie verlagen?

Verhoging van de NHG-grens 2024

NHG in de praktijk: minder schadeclaims en veranderende trends

De laatste jaren is het aantal schadeclaims bij NHG aanzienlijk gedaald, ondanks de stijgende huizenprijzen. Wat zijn de redenen achter deze trend en hoe heeft NHG gereageerd op deze ontwikkelingen?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): Wat Is Het en Waarom Hebben We Het?

Als je ooit een huis hebt gekocht of overweegt om dat te doen, ben je waarschijnlijk bekend met de term “Nationale Hypotheek Garantie” of kortweg NHG. Maar wat houdt NHG precies in en waarom is het zo belangrijk voor huizenkopers in Nederland?

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

NHG is een overheidsinitiatief dat in het leven is geroepen om huizenkopers extra financiële zekerheid te bieden bij het afsluiten van een hypotheek. Het is een garantie die ervoor zorgt dat je niet met een restschuld blijft zitten als je gedwongen wordt je huis te verkopen, bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, of het overlijden van je partner. Dit betekent dat als de opbrengst van de verkoop van je huis niet voldoende is om je hypotheekschuld af te lossen, NHG de restschuld voor jou betaalt.

Waarom Hebben We NHG?

 1. Bescherming voor huizenkopers: NHG biedt een vangnet voor huizenkopers in moeilijke tijden. Het geeft gemoedsrust, wetende dat je niet geconfronteerd wordt met financiële problemen als er zich onverwachte omstandigheden voordoen.
 2. Lagere hypotheekrente: Lenders zijn bereid om lagere rentetarieven aan te bieden voor NHG-gegarandeerde hypotheken. Dit betekent dat je maandelijkse hypotheeklasten lager kunnen uitvallen.
 3. Toegang tot de woningmarkt: NHG kan de toegang tot de woningmarkt vergemakkelijken, vooral voor starters. De garantie kan helpen om de drempel van hoge aanvangskosten te verlagen.
 4. Stimulering van verantwoord lenen: NHG stelt strikte normen voor hypotheekverstrekking en financiële stabiliteit. Dit moedigt zowel huizenkopers als geldverstrekkers aan om verantwoord te lenen en te financieren.
 5. Stabiliteit op de huizenmarkt: NHG draagt bij aan de stabiliteit van de huizenmarkt door het risico voor kredietverstrekkers te verminderen. Dit heeft positieve effecten op de hele economie.

Hoe Krijg Je NHG?

Om in aanmerking te komen voor NHG, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder de koopsom van je huis en je inkomen. De NHG-grens wordt jaarlijks herzien, maar momenteel ligt deze op €435.000 (met een hogere grens voor energiebesparende maatregelen). Je kunt NHG aanvragen bij het afsluiten van een hypotheek via een erkende geldverstrekker.

Kortom, Nationale Hypotheek Garantie is er om huizenkopers te beschermen, financiële zekerheid te bieden en verantwoord lenen te bevorderen. Het is een waardevol instrument dat de Nederlandse huizenmarkt sterker en toegankelijker maakt voor iedereen die de droom van een eigen huis nastreeft.

Veelgestelde vragen (FAQ)

 1. Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
  • NHG is een garantie die huizenkopers beschermt tegen een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop van hun woning als gevolg van bijvoorbeeld scheiding, arbeidsongeschiktheid, baanverlies of overlijden.
 2. Wat zijn de voordelen van een NHG-hypotheek?
  • NHG biedt lagere hypotheekrentes en de zekerheid dat er geen restschuld overblijft bij gedwongen verkoop. Daarnaast kan de NHG-grens de toegang tot de woningmarkt vergroten.
 3. Hoe wordt de NHG-premie berekend?
  • De NHG-premie bedraagt momenteel 0,6% van het hypotheekbedrag. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij het afsluiten van een NHG-hypotheek.
 4. Waarom pleit Vereniging Eigen Huis voor een lagere NHG-premie?
  • VEH stelt dat het NHG-fonds nu dient als een verdienmodel voor de overheid, gezien de grote reserves van NHG en het afnemende aantal schadeclaims. Ze willen een eerlijker verdeling van de premie.
 5. Waarom is het aantal schadeclaims bij NHG de laatste jaren afgenomen?
  • De afname van schadeclaims bij NHG wordt toegeschreven aan de stijgende huizenprijzen, waardoor bij gedwongen verkoop vaak geen restschuld meer resteert. Daarnaast hebben veranderende economische omstandigheden invloed gehad op het aantal claims.