Het is mogelijk dat je na aankoop van een woning merkt dat er een gebrek is. Als het hierdoor niet mogelijk is om het huis normaal te gebruiken dan kun je hiervoor de verkoper aansprakelijk stellen. Hoe je om moet gaan met verborgen gebreken in een koopwoning leggen we uit op deze pagina.

Wat zijn verborgen gebreken in een koopwoning?

Zowel de verkoper als de koper hebben plichten. De verkopende partij heeft een mededelingsplicht, dit betekent dat gebreken die bekend zijn gemeld moeten worden als deze van belang zijn voor normaal wonen. De koper heeft dan weer een onderzoeksplicht, dit betekent dat er actief gezocht en gevraagd moet worden naar mogelijk verborgen gebreken aan de koopwoning. Denk aan een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren.

In een koopcontract zal vaak de bepaling opgenomen zijn dat de woning over alle eigenschappen moet bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn. Denk aan een waterleiding die niet verstopt is of een fundering die niet op instorten staat. Deze gebreken komen niet altijd aan het licht tijdens een bezichtiging of de eindinspectie.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wie is verantwoordelijk voor verborgen gebreken?

In principe is de koper verantwoordelijk om mogelijke gebreken op te lossen èn te betalen nadat de notariële akten zijn ondertekend. Toch zijn er uitzonderingen. Zelfs wanneer de verkoper niet op de hoogte was van een bestaand gebrek en dit dus niet heeft gemeld, dan kan deze partij toch aansprakelijk zijn voor de kosten die met reparatie gemoeid zijn. Het gaat in dit geval niet meer om mededeling of onderzoek maar om aansprakelijkheid. Mocht je als koper een gebrek ontdekken, kaart het dan aan bij de verkoper en probeer afspraken te maken. Mocht je hier echt niet uitkomen dan kom je wellicht voor een juridisch traject te staan wat je natuurlijk liever wilt voorkomen.

Oud huis, meer problemen

Als je een oud huis wilt kopen, dan is het mogelijk dat er een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ in de voorwaarden is opgenomen. Dit houdt in dat de koper zich moet realiseren dat de kans op gebreken hoger ligt. Dit neemt de verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper niet helemaal weg, bij een gebrek achteraf is de kans groot dat de koper de kosten voor reparatie moet dragen.

Melden van verborgen gebreken

Hoewel de koper in principe vooraf gedegen onderzoek moet uitvoeren, is het mogelijk dat verborgen gebreken zich pas later openbaren. Als je een warme douche wilt nemen en er komt alleen koud, bruin water uit bijvoorbeeld. In wet staat dat je gebreken ‘binnen een redelijke termijn’ moet melden, in praktijk is een periode van twee maanden doorgaans redelijk. Als er eerst onderzoek uitgevoerd moet worden omtrent de aard van het probleem en de mogelijke kosten geef dan alvast door aan de verkoper dat er sprake is van een gebrek. De koper moet kunnen aantonen dat hier op tijd melding van gemaakt is.

Als de verkoper inderdaad de kosten moet betalen, dan is het aan de koper om het bedrag te beperken. Denk aan het aanvragen van meerdere offertes en een aannemer met een redelijke prijs kiezen. De koper moet dus rekening houden met de kosten voor de verkoper. Probeer er samen uit te komen, daar profiteert iedereen van.