De huizensite Vastgoedpro is de beroepsvereniging voor professionals in vastgoed. Ze staan als organisatie achter 100% ondernemen. Dit betekent dat makelaars en andere professionals op hun eigen wijze kunnen werken met de ondersteuning die je van een beroepsvereniging mag verwachten.

Wat is Vastgoedpro.nl?

Vastgoedpro is na NVM en VBO de derde vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van makelaars en taxateurs en heeft ongeveer 700 leden. Dat is bij lange na niet zo groot als NVM met ruim 4400 leden maar komt wel dichter in de buurt van VBO die pakweg 1100 leden telt. Vastgoedpro is voortgekomen uit onvrede van een aantal NVM leden. In 1987 werd de LMV opgericht, in 2009 zou deze organisatie fuseren met de RVT.

Het voornaamste verschil tussen Vastgoedpro en de andere twee organisaties is de wijze waarop de organisatie is ingericht. Het betreft hier geen brancheorganisatie maar een beroepsvereniging. Hier zul je als klant bij een makelaar niet zoveel van merken hoewel Vastgoed pro de enige aanbieder is met een onafhankelijk geschillen- en tuchtrecht.

Hoe werkt Vastgoedpro?

Leden krijgen toegang tot diverse tools om hun dienstverlening te verbeteren, er is ook een erecode waar alle leden zich aan moeten houden. Door aangesloten professionals te verplichten om opleidingen te volgen kun je als klant rekenen op een service met een berekenbare kwaliteit. Toch hebben leden de vrijheid om zelf hun eigen persoonlijke visie in hun werk te leggen.

De organisatie kent diverse afdelingen waaronder Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig Vastgoed en Particulier Vastgoed. Deze matrix-structuur laat de leden zich richten op meer deskundigheid en het bewaken van de kwaliteit.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

 Vastgoedpro aanbod?

Deze huizensite is niet zozeer ontworpen voor consumenten die op zoek zijn naar een lijst met woningen die in de verkoop staan, maar vooral om informatie te verschaffen over de organisatie, de dienstverlening en de mogelijkheid om als vastgoed professional contact te leggen met de leden. Je kunt wel direct doorklikken naar de onafhankelijke tuchtcommissie wanneer je als klant een geschil hebt met een lid van Vastgoed pro.

Vastgoedpro makelaars

De voordelen voor makelaars om zich aan te sluiten worden uitgelegd op vastgoedpro.nl. Het is mogelijk om als persoonlijk lid deel te nemen of als kantoor. In het laatste geval krijgen collega’s eveneens toegang tot de faciliteiten die Vastgoedpro te bieden heeft.

Vastgoedpro leden eisen

Niet alle makelaars en taxateurs zijn welkom bij Vastgoedpro. Er zal eerst een ballotage plaatsvinden waarbij er eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau, ook is er een verplicht educatie traject dat jaarlijks moet worden gevolgd. Zo wordt verzekerd dat de aanbieder op de hoogte is van de meest actuele ontwikkelingen in de markt.

Er wordt gewerkt met standaard voorwaarden voor consumenten binnen de branche die zijn goedgekeurd door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Naast makelaars en taxateurs maken bouwkundig keurders sinds 2018 ook deel uit van de Vastgoedpro leden. Daarmee is het een organisatie die zich richt op professionals die werkzaam zijn in vastgoed.

Op funda vind je het aanbod panden van Vastgoedpro leden naast de bestanden van NVM en VBO makelaars. Daarnaast publiceert Vastgoedpro huizen en kantoren ook via kanalen als Huislijn, JAAP, Pararius en Marktplaats. Voor het landelijk aanbod commercieel onroerend goed wordt er samengewerkt met funda in business, RealNext en Ventu.

In 2018 werd het keurmerk “Vakkundig gekeurd” geïntroduceerd door Vastgoedpro. Kort daarna zou ruim de helft van alle keuringen onder dit keurmerk plaatsvinden. Meer informatie over dit keurmerk is te vinden op vakkundiggekeurd.nl.

Hoe werkt een waardebepaling via Vastgoedpro?

In tegenstelling tot NVM en VBO biedt Vastgoedpro een manier om de waarde van je woning te bepalen. Toch is de Woning Index Calculator van Vastgoedpro in eerste instantie niet ontwikkeld voor consumenten. Het is een rekentool voor vastgoedprofessionals die ze bewust openbaar aanbieden met de kanttekening dat alleen een berekening niet voldoende is om conclusies uit te trekken. Dit klopt, er is namelijk meer informatie en kennis vereist zodat de berekening in context geplaatst kan worden, het is wel goed dat ze deze rekentool gratis beschikbaar stellen.

De informatie van deze waardebepaling is gebaseerd op informatie vanuit het CBS, de indexering kan alweer verouderd zijn en dient niet ter vervanging van een waardebepaling door een ervaren makelaar. Er zijn meerdere aanbieders die lokale de waarde kunnen berekenen, soms zelfs gratis.

Ervaringen Vastgoedpro?

Met zo’n 700 aangesloten professionals is Vastgoedpro klein in vergelijking met NVM, toch zijn er veel makelaars, taxateurs en bouwkundig keurders die zich blijkbaar beter thuis voelen bij deze jonge organisatie. De historie reikt veel verder terug dan de officiële oprichting in 2009. In 1987 zou de Landelijke Makelaars Vereniging opgericht worden, het Register van Vastgoed Taxateurs stamt uit 1998.

De informatie gericht op consumenten is vrij schaars op de website vastgoedpro.nl Als je huizen wilt zoeken, verhuren of verkopen dan kun je terecht op huizensites als funda, JAAP of Pararius, platformen waar makelaars van Vastgoedpro actief zijn. De meeste informatie is gericht op professionals in vastgoed. Hoewel de Woning Index Calculator een tool is die voor makelaars is ingericht, kunnen ook consumenten hier een berekening maken.

Het uitgangspunt van Vastgoedpro is “centraal waar het moet, decentraal waar het kan”. Dit houdt in dat niet alles vanuit de centrale organisatie wordt bepaald maar dat professionals de ruimte krijgen om hun eigen dienstverlening invulling te geven. Het is daarmee zeker een voordeel dat bij onvrede over de dienstverlening er een beroep gedaan kan worden op een onafhankelijke geschillencommissie die kan beoordelen of de makelaar, taxateur of bouwkundig keurder volgens de kernwaarden heeft gehandeld.

Dat ook bouwkundige keurders onderdeel uit kunnen maken van deze vereniging kan voordelig uitpakken voor consumenten. Met name in deze beroepsgroep wordt regelmatig geklaagd over het grote verschil tussen aanbieders. Waar sommige keurmeesters met een duimstok meten en het klusje snel klaren maken andere aanbieders er juist veel werk van en gebruiken ze professionele middelen. Standaardisering is daarmee zeker welkom.

De huizensite vastgoedpro.nl is vooral een pagina waar consumenten informatie kunnen vinden over deze vereniging en waar vastgoed professionals een ingang krijgen om zich aan te sluiten bij deze organisatie. Ook zijn er links naar verdiepende onderwerpen en websites zoals de Agrimeter en de pagina Vakkundig keuren, het nationaal keurmerk voor bouwkundig keurders.