In de makelaardij werken makelaars en taxateurs. Dit zijn voor een groot deel ervaren professionals met expertise en kennis van de vastgoedmarkt. Maar hoe weet je dit zeker? Zowel makelaar als taxateur is geen beschermd beroep, iedereen mag een kantoor openen. De sector heeft zelf een aantal keurmerken en organisaties in het leven geroepen om duidelijkheid te brengen in de kwaliteit van makelaarskantoren en taxatiebureaus. Een bekende naam is VastgoedCert, een naam die je regelmatig zult tegenkomen op huizensites. Wat is VastgoedCert en wat doet VastgoedCert? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is VastgoedCert?

Sinds 2001 zijn makelaar en taxateur niet langer beschermde titels. Dit betekent dat iedereen zich een titel mag aanmeten ongeacht de kennis en ervaring op het gebied van woonruimte of zakelijke panden. Omdat vastgoed een sector is waarin grote bedragen gemoeid gaan is het van belang dat een klant weet waar ze zaken mee doen. De sector heeft daarom zelf keurmerken ontwikkeld om de kwaliteit van aanbieders te bewaken. Stichting VastgoedCert werd opgericht in 2004 en is naast SCVM een organisatie waar makelaars en taxateurs zich kunnen laten inschrijven. De grote belangenorganisaties stellen dit doorgaans verplicht aan hun leden. Om in aanmerking te komen voor registratie dient de aanmelder te voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Met het VastgoedCert keurmerk kan een makelaar-taxateur laten zien dat ze zijn opgeleid en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Er zijn ruim 6500 makelaars en taxateurs ingeschreven in het VastgoedCert kwaliteits register.

Wat is SCVM?

De Stichting Certificering voor Makelaars bestaat sinds 2001, het jaar dat beroepen in de makelaardij tot de vrije beroepen zouden gaan behoren. Net als de VastgoedCert is de SCVM een organisatie die zorgt draagt voor de certificering en registratie van professionele makelaars. Zo weten particuliere en zakelijke klanten dat ze in zee gaan met een kantoor met expertise en vakkennis. De SCVM wordt erkend door organisaties als Vereniging Eigen Huis, de Nationale Hypotheek Garantie, de Nederlandse Vereniging van Banken, NWWI, VBO en VastgoedPro. De Nederlandse Vereniging van Makelaars staat niet in dit rijtje, de leden van de NVM worden geregistreerd in het VastgoedCert kwaliteits register. Aangesloten organisaties zijn de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, VastgoedPro, de Rijksoverheid en MKB Nederland.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Is VastgoedCert hetzelfde als NVM?

De NVM is de grootste belangenorganisatie voor makelaars en taxateurs in Nederland. Ze komen niet alleen op voor de belangen van professionals in deze sector maar ook voor de belangen van klanten die makelaars en taxateurs bedienen. Daarnaast zijn VBO en VastgoedPro twee grote belangenorganisaties. Leden van de NVM kunnen zich weer laten registreren in het VastgoedCert kwaliteits register. Dit houdt in dat de makelaar of taxateur voldoet aan strenge eisen en de nodige opleidingen heeft gevolgd. Deze organisaties vullen elkaar dus aan. Je kunt organisaties als VastgoedCert en SCVM zien als overkoepelende toezichthouders op de kwaliteit, de belangenorganisaties zijn meer bezig met de feitelijke werkzaamheden van de aangesloten leden.

Waar staat RM en RMT voor?

RM betekent dat het een Register-Makelaar betreft en RMT staat voor Register-Makelaar-Taxateur. Alleen als een professional geregistreerd staat bij één van de overkoepelende organisaties mogen deze titels gebruikt worden. Niet alle geregistreerde makelaars zullen steeds de volledige term gebruiken. Je kunt op de website informatie vinden over de erkenning en registratie van het makelaarskantoor of de taxateur. Anders kun je het ook even navragen. RM en RMT wordt gezien als een onafhankelijk kwaliteits keurmerk voor deze beroepsgroep.

Daarnaast is er ook nog onderscheid te maken tussen ARMT en KRMT. ARMT staat voor Assistent Makelaar. Dit is een persoon die een gecertificeerde makelaar ondersteunt. KRMT staat voor Kandidaat Makelaar. Dit is een persoon die alle werkzaamheden mag uitvoeren die een AMRT uitvoert met daarnaast nog een aantal additionele bevoegdheden. Het uitvoeren van een waardebepaling bijvoorbeeld, het uitvoeren van bezichtigingen en onderhandelen over de koopsom. Dit zijn eisen die gesteld worden aan registratie. Een niet-geregistreerde makelaar mag al deze werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren maar dan kun je als klant geen beroep doen op bijvoorbeeld een onafhankelijke klachtencommissie als er onenigheid bestaat over de kwaliteit van dienstverlening.

Wat doet VastgoedCert?

Om te beginnen zijn er drie Kamers te onderscheiden; Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Een makelaar zal naast basiskennis voor één of meerdere specialisaties kiezen. De stichting heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars en andere vastgoed professionals te waarborgen en indien mogelijk verder te verbeteren. Gecertificeerde professionals in onroerende zaken worden op basis van hun expertise geregistreerd. Dit doen ze omdat de wettelijke beëdigingsplicht niet meer bestaat.

Kandidaten moeten bewijzen dat ze de theorie machtig zijn, daarnaast moeten ze hun vakbekwaamheid ook in de praktijk brengen. Naast diploma’s zal er ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd moeten worden. Na een succesvolle registratie mag de dienstverlener de letters “RMT” of “RT” achter de naam gebruiken. Ook zal het VastgoedCert keurmerk gevoerd worden. Geregistreerde makelaars zijn te vinden in het online register van VastgoedCert. Hier vind je ook makelaars en taxateurs van SMRT. Deze organisatie is vooral actief in Rotterdam en omgeving.

Hoe vindt certificering plaats?

Sinds 1 januari 2020 is de wijze waarop de hercertificering plaatsvindt aangepast. Voorheen bestond er de plicht om studiepunten te behalen. Nu krijgen makelaars twee niveaumetingen waarmee ze hun vakbekwaamheid aan moeten tonen. Deze nieuwe methode geldt voor makelaars die vanaf 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen. Hercertificering vindt iedere vijf jaar plaats, als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden dan zal er een (tijdelijke) uitschrijving plaatsvinden. De niveaumeting theorie begint al in het eerste jaar van de vijf jaren cyclus. In het derde jaar wordt een niveaumeting vakvaardigheden uitgevoerd. Als blijkt dat de makelaar voldaan heeft aan de niveau eisen dan zal de cyclus van vijf jaar opnieuw starten. Zo moeten makelaars zich altijd blijven bijspijkeren op het gebied van vastgoed.

Wat doe je met een klacht of geschil?

Als een klant van een gecertificeerde makelaar of taxateur een klacht heeft over, of een geschil heeft met de dienstverlener, dan is het mogelijk om dit in te dienen bij het College van Beroep. Dit biedt een stukje extra zekerheid. Daarnaast kan er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing zijn. Een makelaar kan namelijk aansprakelijk gesteld worden als bijvoorbeeld relevante informatie niet kenbaar wordt gemaakt.