De website Vastgoedbelang.nl dient als de online informatiebron van Vastgoed Belang, de Nederlandse branchevereniging die particuliere verhuurders van woningen, winkels, kantoren en ander vastgoed vertegenwoordigt. De organisatie biedt haar leden ondersteuning in de diverse aspecten van het beleggingsproces, inclusief juridische dienstverlening. Wat is Vastgoedbelang en wat doet deze organisatie voor haar leden?

Wat is Vastgoedbelang.nl?

Met een geschiedenis van bijna 130 jaar vertegenwoordigt Vastgoed Belang een diverse groep verhuurders en vastgoedbeleggers, variërend van kleine ondernemers met enkele panden tot grote spelers met uitgebreide vastgoedportefeuilles. De leden van Vastgoed Belang bestaan voornamelijk uit kleine ZZP’ers en MKB’ers die één of twee huizen verhuren.

Deze groep particuliere verhuurders bezit gezamenlijk meer dan 800.000 huurwoningen en biedt onderdak aan meer dan 2 miljoen Nederlanders. Samen zijn ze goed voor 25 procent van de Nederlandse huurwoningmarkt en hebben ze dus een aanzienlijk maatschappelijk belang. Zowel Vastgoedbelang als de leden streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in vastgoed.

Wat doet Vastgoedbelang?

Via kanalen als Vastgoedbelang.nl voorziet de organisatie leden van informatie en voorlichting over alle aspecten van het beleggingsproces, inclusief juridische dienstverlening. De juridische ledenservice van bestaat uit deskundige juristen op het gebied van vastgoed.

Denk bijvoorbeeld aan huurrecht, bestuursrecht, burenrecht, eigendomsrecht en bouwrecht. Naast individueel juridisch advies aan zowel leden als niet-leden, biedt de ledenservice ook advies aan de interne afdelingen Public Affairs, Communicatie en Ledenrelaties.

Het doel van de ledenservice is om verder uit te breiden tot een volwaardig nichekantoor met advocaten en juristen die gespecialiseerd zijn in huurrecht, eigendomsrecht, VvE-recht, bouwrecht en gerelateerde bestuursrechtelijke zaken. De standpunten van Vastgoed Belang kunnen als volgt worden opgesomd:

1. Verhuurders

Vastgoedbelang weet dat het imago van de particuliere huursector wordt beïnvloed door misstanden bij malafide verhuurders. Dit leidt tot een onterecht negatief beeld in de visie van Vastgoedbelang. Als verhuurderschap direct geassocieerd wordt met huisjesmelkerij, dan heeft dit contraproductieve wet- en regelgeving tot gevolg.

2. Duurzaamheid

Vastgoed Belang ondersteunt de ambitie van verduurzaming en heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving is essentieel om de klimaatdoelen te bereiken.

3. Woningsector

De Nederlandse woningmarkt wordt gekenmerkt door een hoge mate van regulering en subsidie, wat zorgt voor een relatief kleine particuliere huursector en een grote koop- en sociale huursector. Vooral de vrije huursector, bestaande uit woningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens, is zeer beperkt.

4. Winkels en horeca

Particuliere beleggers behoren tot de voornaamste investeerders in de Nederlandse winkelsector. De winkelmarkt ondergaat aanzienlijke veranderingen als gevolg van demografische, technologische en sociaaleconomische trends. Dit heeft onder andere geleid tot groeiende leegstand, waarbij regionale verschillen aanzienlijk zijn.

Missie en Visie van Vastgoedbelang

De missie van Vastgoedbelang is het verkrijgen van maatschappelijke erkenning voor de toegevoegde waarde van particuliere vastgoedbeleggers, met het oog op maatschappelijk rendement. De vereniging streeft naar een goede en betrouwbare verbinding tussen de sector en de samenleving. Dit wordt gerealiseerd door een proactieve dialoog met belangen- en brancheorganisaties, wet- en regelgevers, zowel op nationaal als internationaal niveau.

De vereniging vertegenwoordigt de belangen van de particuliere vastgoedsector in maatschappelijke discussies, biedt een platform voor kennisuitwisseling, informatievoorziening en collectieve belangenbehartiging, gericht op toekomstige thema’s die spelen in de sector. Met meer dan 5000 leden is Vastgoedbelang.nl een belangrijke stakeholder op het gebied van woningmarktbeleid en een betrouwbare gesprekspartner voor gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer en andere (politieke) organisaties.

vastgoedbelang

De visie van Vastgoed Belang ligt vanuit de oorsprong in het behartigen van collectieve belangen van zowel kleine als grote vastgoedbeleggers op Europees niveau in Brussel, op nationaal niveau in Den Haag en ook zeker op lokaal en regionaal niveau in de gemeenten en regio’s waar de leden actief zijn.

Door contact te onderhouden met beleidsmakers, bewindslieden, parlementsleden en de media, is de vereniging zichtbaar en betrokken. Zo treden ze op als vaste gesprekspartner voor relevante ministeries, lokale overheden en andere politieke belanghebbenden.

Op deze manier zet de vereniging zich dagelijks in voor een optimale behartiging van de belangen van haar leden. Door nauwe samenwerking met het Professioneel Platform Vastgoed.nl is Vastgoedbelang regelmatig zichtbaar in de media en de politiek, wat bijdraagt aan effectieve invloed op het beleid.

Juridische afdeling Vastgoedbelang.nl

De juridische dienst van Vastgoed Belang bestaat uit deskundige en ervaren juristen op het gebied van vastgoed, waaronder huurrecht, bestuursrecht, burenrecht en bouwrecht. Deze juristen zijn goed op de hoogte van recente wetsontwikkelingen en actualiteiten, en kunnen deze toepassen op specifieke vragen en situaties.

Leden kunnen op verschillende manieren profiteren van de juridische dienst, bijvoorbeeld via de juridische helpdesk. Vastgoed Belang biedt daarnaast ook juridische producten, zoals huurovereenkomsten, om goed verhuurderschap te faciliteren.

Voordelen van Vastgoedbelang lidmaatschap

Dit zijn 3 voordelen om lid te worden van Vastgoedbelang:

  1. Vastgoedbelang zorgt ervoor dat haar leden tijdig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, zodat ze deze kunnen meenemen in de exploitatie van hun vastgoed. Dit wordt onder andere bereikt door het organiseren van regionale en landelijke ledenbijeenkomsten. Daarnaast biedt de vereniging een uitgebreide website met een exclusief ledenportaal, maandelijkse digitale nieuwsbrieven die specifiek gericht zijn op leden, en het halfjaarlijkse huisblad ‘Steengoed’.
  1. Leden van Vastgoed Belang kunnen gratis gebruikmaken van handige tools, zoals de Credit Check van Huurcheck Nederland. Daarnaast biedt de vereniging via haar netwerkpartners een breed scala aan relevante producten en diensten, waarbij exclusieve kortingen voor leden beschikbaar zijn.
  1. Gedurende het jaar organiseert Vastgoed Belang verschillende informele en informatieve (online) bijeenkomsten, met als doel een platform te bieden voor kennisuitwisseling en informatievoorziening. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen leden ervaringen delen met gelijkgestemden, worden actuele onderwerpen uitgediept en is er ruimte voor het uitwisselen van ideeën.

Opleidingen door Vastgoedbelang

Met meer dan 20 jaar ervaring is FOI, de samenwerkingspartner van Vastgoed Belang, dé autoriteit op het gebied van opleidingen en cursussen voor particuliere vastgoedbeleggers en -beheerders. Het uitgebreide aanbod van opleidingen en cursussen sluit aan op de dagelijkse praktijk en biedt een brede blik op de vastgoedmarkt. Je kunt kiezen uit een introductiecursus, het totaalpakket of één van de verdiepingsmodules.

Als lid van Vastgoedbelang.nl profiteer je van aanzienlijke kortingen op het cursusaanbod. Niet-leden kunnen zich voorafgaand aan een cursus aanmelden als nieuw lid bij Vastgoed Belang om alsnog te profiteren van de ledenkorting en andere voordelen.

De opleidingen worden verzorgd door ervaren docenten. Daarnaast maakt FOI gebruik van innovatieve leermiddelen, zoals e-learningmodules, virtuele klaslokalen en online quizzen. De cursussen bieden praktische tools, materialen en voorbeelden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.