Het kabinet Rutte IV kwam met het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Daarin worden een aantal kernpunten benoemd met betrekking tot wonen in de toekomst. De studieschuld en hypotheek wordt in dit akkoord terloops even genoemd. Bij starters wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend voor een hypotheekaanvraag. Veel starters stellen de vraag: “Kan ik met een studieschuld een hypotheek krijgen en welke banken vragen niet naar studieschuld?” Als jij een huis wilt kopen met een studieschuld dan moet je zeker deze pagina even lezen.

Studieschuld en hypotheek

Je bent klaar met je studie en je wilt als starter een huis kopen. De prijzen zijn torenhoog maar je verdient een aardig salaris met doorgroeimogelijkheden. Je hebt nu een mooie starterswoning gevonden en de onderhandelingen zijn ook soepel verlopen. Nu moet je met de bank om tafel gaan zitten voor de hypotheekaanvraag. Dan komt de vraag; heb je schulden of leningen? Je bent altijd zuinig geweest, netjes de rekeningen betaald dus dat mag geen probleem zijn. Maar dan is er jouw studieschuld. Dat is een flink bedrag waar je gelukkig nog vele jaren voor hebt om dit af te lossen. Geen probleem dus, dat schuif je gewoon even vooruit. Is het beter om je studieschuld te verzwijgen? Wat zijn de gevolgen als je niet aangeeft dat je schulden hebt?

Hoe zwaar telt een studieschuld?

Het is een feit dat jouw studieschuld meetelt voor een hypotheek. Toch telt niet iedere schuld even zwaar mee. Als je rood staat bij de bank, een persoonlijk krediet hebt of andere schulden hebt lopen dan tellen deze bedragen zwaarder dan je studieschuld. Dit neemt niet weg dat iedere lening een bedrag is dat je niet kunt gebruiken om je hypotheek mee af te lossen.

Het is mogelijk om snel jouw studieschuld af te lossen, je hebt dan nog wel geld nodig om zaken als overdrachtsbelasting en makelaarskosten te betalen. Als je gaat overbieden dan is dit een bedrag dat niet via de hypotheek te lenen valt. Van de bankrekening naar je studieschuld is dus niet zomaar een oplossing. Er zijn zeker mogelijkheden zoals je ouders de studieschuld af te laten lossen, de meest voordelige berekening kan per persoon heel anders uitpakken.

Verplicht om studieschuld op te geven?

Bij het aanvragen van een hypotheek zal de hypotheekverstrekker een toetsing uitvoeren bij de BKR. Als daar leningen en schulden geregistreerd zijn dan heeft dit invloed op jouw hypotheekaanvraag. Een lening bij DUO is een uitzondering, jouw studieschuld wordt daar namelijk niet geregistreerd. Dit betekent dat het niet mogelijk is voor een bank om na te gaan of je een studieschuld hebt. Nou ja, ze zullen het wel direct aan jou vragen. Je kunt die studieschuld verzwijgen maar wat zijn de gevolgen hiervan? Als je ermee wegkomt dan kun je later alsnog betalingsproblemen krijgen. Als in jouw hypotheek die schuld niet is meegeteld dan kom je wellicht geld tekort over een aantal jaren. Verzwijgen is dus op de lange termijn niet in jouw voordeel. Maar ben je verplicht om de studieschuld te noemen?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Studieschuld en hypotheek

Als er gevraagd wordt naar leningen en schulden dan moet je hier eerlijk antwoord op geven. Maar een leugentje om bestwil is snel gemaakt en niemand die het merkt als jij netjes de hypotheek afbetaald. Toch is het mogelijk voor geldverstrekkers om deze informatie op te vragen bij het DUO, er is echter wel een ‘catch’: Jij moet hier toestemming voor verlenen. In tegenstelling tot het BKR heeft een hypotheekverstrekker geen toegang tot de DUO administratie. Ze mogen geen informatie over personen opvragen tenzij de persoon in kwestie daar eerst toestemming voor geeft. Hier maakt de Hypotheker gebruik van door jou te verplichten toestemming te verlenen om navraag te kunnen doen bij het DUO. Als je geen toestemming geeft dan krijg je geen hypotheekadvies en sta je dus voor een gesloten deur. Dit is een vorm van dwang waar je vraagtekens bij kunt zetten. De regels zijn in 2021 aangepast en de juridische mogelijkheden zijn niet geheel duidelijk. De Hypotheker maakt dus al gebruik van deze optie, welke banken vragen niet naar studieschuld?

Vragen alle banken naar studieschuld?

Een bank die niet vraagt naar alle schulden en leningen die je hebt lopen is geen bank waar je een hypotheek wilt afsluiten. Dit zou namelijk betekenen dat ze hypotheken toekennen zonder volledige informatie. Vragen is dus standaard, je hebt zelf wel invloed op de antwoorden die je geeft. Maar pas op, want als later blijkt dat je schulden hebt verzwegen dan kom je niet langer in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. Als je dan een hypotheek met NHG hebt afgesloten, en je komt in de problemen met aflossen, dan zal de NHG niet bijspringen omdat je informatie hebt achtergehouden.

De Hypotheker heeft met de nieuwe wetgeving dus een stok achter de deur om informatie over jouw studieschuld op te vragen. Banken hebben hier nog geen beleid op gemaakt. Zowel de Rabobank als de ING en ABN-AMRO hebben aangeven dat ze nog geen verplichting hanteren om DUO gegevens te delen bij een hypotheekaanvraag. Dit beleid kan veranderen, zeker als blijkt dat kopers met hoge studieschulden veelvuldig in de problemen komen.

Wat zijn de gevolgen van studieschuld verzwijgen?

We hebben al genoemd dat de NHG komt te vervallen als blijkt dat je schulden hebt verzwegen. De bank kan zelfs tot de drastische beslissing komen om de lening direct op te eisen. Dit komt echter niet vaak voor omdat er bij overkreditering strenge regels zijn en hoge boetes opgelegd kunnen worden voor geldverstrekkers. Het is echter wel mogelijk dat je onder druk wordt gezet. Als jouw carrière niet zo voorspoedig verloopt als je gedacht had dan kan een langlopende studieschuld je later flink in de weg zitten. Verzwijgen pakt op het moment van hypotheekaanvraag wellicht voordelig uit, op de langere termijn hangt het als een blok aan je been.

Je kunt jouw studieschuld verlagen zodat je minder schuld hebt uitstaan of je kunt de hypotheeklening aanvragen met een hoge studieschuld. Welke optie het meest voordelig uitpakt kan per situatie verschillen. Een studieschuld verzwijgen bij aanvraag van een hypotheek is echter niet aan te raden omdat je hiermee later voor vervelende situaties kan komen te staan.