Bent je op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief voor uw traditionele verwarmingssysteem? Bijna een half miljoen huishoudens in Nederland zijn al aangesloten op stadsverwarming.

Dit blog legt uit hoe stadsverwarming functioneert en welke voordelen het biedt, van duurzaamheid tot gemak. Ontdek de warmte van morgen!

Samenvatting

 • Stadsverwarming gebruikt warmte van verschillende duurzame bronnen, zoals restwarmte, biomassa en aardwarmte, om huizen en gebouwen te verwarmen.
 • Het systeem vermindert CO2 – uitstoot aanzienlijk omdat het gebruikmaakt van warmte die anders verloren zou gaan en verlaagt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Bewoners profiteren van minder onderhoud, veiligheid zonder gasaansluiting en gemak met een constante toevoer van warmte.
 • Overstappen op stadsverwarming kan financiële voordelen bieden, zoals inzichtelijke tarieven, eventuele kortingen en kostenbeheersing dankzij slimme meters.
 • Er zijn lopende initiatieven en samenwerkingsverbanden om stadsverwarming volledig te verduurzamen en uit te breiden voor een fossielvrije toekomst.

 

Wat is Stadsverwarming en Hoe Werkt het?

Stadsverwarming is een slim en duurzaam systeem dat warmte, opgewekt uit diverse bronnen, distribueert naar meerdere huishoudens en gebouwen. Door middel van ondergrondse leidingen wordt deze warmte geleverd voor verwarming en het verkrijgen van warm kraanwater, waardoor individuele cv-ketels overbodig worden.

Warmtenetten en hun werking

Warmtenetten vormen een netwerk van leidingen onder de stad door, waar heet water doorheen stroomt. Dit water wordt opgewarmd via een centrale plek, zoals een energiecentrale of een andere duurzame bron.

Vervolgens verspreidt de warmte zich via het netwerk naar gebouwen en huishoudens. Elk aangesloten huis krijgt zo verwarming en warm kraanwater zonder eigen cv-ketel.

In het systeem circuleert het water continu tussen de warmtebron en de huizen. Na gebruik koelt het water af en stroomt terug naar de centrale locatie om opnieuw opgewarmd te worden.

Op deze manier zorgt het warmtenet voor een efficiënte manier van verwarmen en draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot doordat minder aardgas nodig is voor de verwarming van woningen.

Verschillende soorten warmtebronnen (restwarmte, biomassa, aardwarmte, oppervlakte- en afvalwater)

Stadsverwarming maakt gebruik van diverse warmtebronnen om huizen te verwarmen. Deze bronnen zijn niet alleen efficiënt maar dragen ook bij aan een duurzamere samenleving.

 • Restwarmte: Dit is de warmte die vrijkomt bij industriële processen. Fabrieken en elektriciteitscentrales produceren veel warmte die normaal gesproken verloren gaat. Stadsverwarming vangt deze warmte op en leidt het naar aangesloten huishoudens.
 • Biomassa: Organisch materiaal zoals houtsnippers, GFT-afval of mest wordt verbrand of vergist. De energie die hierbij ontstaat, gebruikt men voor het verwarmd water dat door het warmtenet stroomt.
 • Aardwarmte: Diep in de grond zit van nature heet water of stoom. Door middel van geothermische pompen haalt men deze warmte naar boven om gebouwen en woningen te voorzien van verwarming.
 • Oppervlaktewater: Meren en rivieren kunnen als energiebron dienen. Met behulp van warmtepompen haalt men de warmte uit het water, die daarna verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur voor stadsverwarming.
 • Afvalwater: Het water dat we thuis gebruiken voor douchen of afwassen is nog relatief warm als het wegspoelt. Warmtewisselaars halen de restwarmte uit dit afvalwater om andere huizen mee te verwarmen.

Duurzaamheid van stadsverwarming

Stadsverwarming maakt gebruik van warmte die anders verloren zou gaan. Denk hierbij aan restwarmte van fabrieken of het opvangen van aardwarmte. Door deze bronnen in te zetten, besparen we veel energie die anders nodig zou zijn voor het verwarmen van water en woningen.

Zo draagt stadsverwarming bij aan een lagere CO2-uitstoot en helpt het klimaatverandering tegen te gaan.

Warmtenetten verbinden een groot aantal huishoudens met deze duurzame warmtebronnen. Huizen die zijn aangesloten krijgen hun warm water en centrale verwarming zonder een eigen gasaansluiting of cv ketel nodig te hebben.

Dit systeem is niet alleen zuiniger, maar ook veiliger omdat er minder risico op gaslekkages is. Een slimme thermostaat kan helpen om het warmteverbruik nog verder te optimaliseren.

stadsverwarming

De Voordelen van Stadsverwarming

Stadsverwarming biedt een scala aan pluspunten voor zowel het milieu als de stedelijke leefomgeving. Ontdek hoe deze innovatieve verwarmingsmethode bijdraagt aan een comfortabele, zuinige en toekomstbestendige manier van verwarmen.

Verminderde CO2-uitstoot

Stadsverwarming zorgt voor een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot. Dit komt omdat we warmte gebruiken die anders verloren zou gaan. Huishoudens op het net ontvangen restwarmte van fabrieken of andere industriële processen.

Zo voorkomen ze de emissie die normaal gesproken ontstaat bij individuele verwarmingssystemen.

Door duurzame bronnen als biomassa, aardwarmte en afvalwater te gebruiken, verminderen steden hun fossiele brandstofgebruik. Een gemiddeld huishouden aangesloten op stadsverwarming stoot jaarlijks minder koolstofdioxide uit.

Dit draagt bij aan de doelstellingen voor een schoner klimaat en helpt gemeenten hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Gemak en veiligheid in huis

Naast de positieve impact op het milieu door verlaagde CO2-uitstoot, biedt stadsverwarming ook persoonlijk comfort en veiligheid voor huishoudens. Bewoners genieten van een constante toevoer van warmte zonder dat er een gasaansluiting of een eigen ketel nodig is.

Dit betekent minder onderhoud in huis en geen zorgen over koolmonoxidevergiftiging, wat bijdraagt aan een veiliger woonsituatie.

De warmte wordt direct geleverd via radiatoren en is altijd beschikbaar wanneer nodig, waardoor bewoners niet hoeven te wachten op opwarming zoals bij elektrische verwarming soms het geval is.

Slimme thermostaten kunnen worden geïnstalleerd voor efficiënte temperatuurregeling, wat het gebruiksgemak vergroot en helpt bij het beheren van de energierekening. De overstap naar stadswarmte betekent ook dat er één aanbieder is voor verwarming, wat de meterkast overzichtelijk houdt en het aantal leveranciers waarmee men te maken heeft reduceert.

Stadswarmte in verschillende steden

Stadsverwarming is een slimme manier om huizen te verwarmen. Steeds meer steden zien de voordelen en passen het toe.

 • In Amsterdam gebruiken ze vaak restwarmte uit industriegebieden voor stadsverwarming. Dit zorgt ervoor dat veel wijken verduurzamen.
 • Rotterdam zet in op stadswarmte vanuit onder andere de haven. Hierdoor verminderen ze de CO2 – uitstoot aanzienlijk.
 • Utrecht heeft grote plannen om de hele stad aan te sluiten op een warmtenet. Het afgekoelde water uit dit net krijgt daarbij een tweede leven.
 • De gemeente Eindhoven kijkt naar biomassa als bron voor stadsverwarming. Op deze manier wordt energie uit natuurlijke restproducten gehaald.
 • In Almere ligt de focus op geothermie waarbij warmte uit diepe lagen van de aarde komt. Deze methode helpt om fossiele brandstoffen te verminderen.
 • Stadswarmte in Nijmegen komt deels van oppervlakte water, wat bijdraagt aan een lagere energierekening voor aangesloten huizen.
 • Groningen experimenteert met afvalwater om stadswarmte te leveren. Zo wordt er efficiënt gebruik gemaakt van anders ongebruikt water.
 • In Den Haag hebben sommige wijken blokverwarming waarbij meerdere panden van warmte worden voorzien door één collectieve ketel.

Overstappen op Stadsverwarming

Overwegen om over te stappen op stadsverwarming kan zowel een duurzame als economisch interessante keuze zijn; ontdek in onze blog hoe dit je dagelijks leven kan beïnvloeden.

Tarieven en kosten inzichtelijk maken

Stadsverwarming lijkt soms ingewikkeld, zeker als het om tarieven en kosten gaat. Toch is het belangrijk deze goed te begrijpen voordat je overstapt. De warmteleverancier stelt een factuur op met vaste kosten voor de aansluiting en variabele kosten voor het werkelijke verbruik.

Deze verbruikskosten zijn gebaseerd op hoeveel warmte jouw huishouden verbruikt, gemeten in gigajoules.

De Warmtewet reguleert de maximaal toegestane tarieven die warmteleveranciers in rekening mogen brengen. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast.

Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Je ontvangt daarnaast een warmtemeter die jouw verbruik nauwkeurig bijhoudt. Hierdoor kun je jouw energieverbruik goed monitoren en waar nodig aanpassen.

Het helder hebben van alle kosten helpt je bij het maken van een weloverwogen keuze voor stadsverwarming.

Voorwaarden en eventuele kortingen

Naast de tarieven zijn ook de voorwaarden belangrijk om te weten voordat je overstapt op stadsverwarming. Normaal gesproken gaat men een warmteovereenkomst aan met een energieleverancier.

In deze overeenkomst staan alle afspraken vastgelegd, zoals de levering van warmte via het warmtenet en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Zorg dat je de kleine lettertjes leest zodat je goed begrijpt waar je aan begint.

Soms bieden leveranciers kortingen aan nieuwe klanten of tijdens speciale actieperiodes. Kijk of er acties zijn die jouw overstap voordeliger kunnen maken. Denk hierbij aan een welkomstkorting of een gereduceerd tarief gedurende een bepaalde periode.

Ook kan het lonen om te onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn voor huishoudens die kiezen voor een duurzaam alternatief zoals stadsverwarming. Dit kan de overstap aantrekkelijker maken en helpt bij het beperken van hogere kosten op lange termijn.

Slimme temperatuurregeling en meters

Overstappen op stadsverwarming betekent ook profiteren van geavanceerde technologie voor huisbesturing. Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat je woning altijd de ideale temperatuur heeft zonder dat je daar zelf veel voor hoeft te doen.

Deze systemen leren van jouw dagelijkse routine en passen de verwarming automatisch aan wanneer je thuis bent of juist niet. Dankzij slimme meters krijg je bovendien inzicht in jouw verbruik van warmte en warm water.

Zo kun je precies zien hoeveel energie je bespaart met jouw stadsverwarmingsaansluiting.

De installatie van slimme thermostaten en meters draagt ook bij aan het efficiënt omgaan met energie binnen stadsverwarmingsnetwerken. Zo regel je de temperatuur in huis eenvoudig via een app op je telefoon, zelfs als je niet thuis bent.

Dit levert niet alleen comfort op, maar helpt ook om energie te besparen en dus kosten te verlagen. Met deze technologieën wordt stadsverwarming nog slimmer en gebruiksvriendelijker, terwijl je bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Nieuws en Ontwikkelingen in Stadsverwarming

Ontdek de laatste trends en toekomstplannen binnen de wereld van stadsverwarming, van baanbrekende technologieën die de efficiëntie verhogen tot overheidsmaatregelen die een fossielvrije toekomst dichterbij brengen.

Blijf op de hoogte van hoe actuele gebeurtenissen en innovaties bijdragen aan de evolutie van deze essentiële dienst.

Samenwerkingen en initiatieven voor een fossielvrije toekomst

Veel steden zetten grote stappen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen door samen te werken aan innovatieve oplossingen voor stadsverwarming. Overheden, ondernemingen en onderzoeksinstellingen bundelen hun krachten om zo’n warmtenet te ontwikkelen dat volledig draait op duurzame energiebronnen.

Door samen te investeren in technologieën zoals geothermie en het hergebruiken van restwarmte, maken zij de weg vrij voor een schoon en efficiënt verwarmingssysteem voor meeste huishoudens.

Initiatieven zoals het sluiten van warmteovereenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten stimuleren de transitie naar stadsverwarming systemen die geen gasaansluiting nodig hebben.

Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat zowel de levering als de prijs van de warmte transparant zijn, waardoor huishoudens makkelijker kunnen overstappen. Steden werken ook aan het uitbreiden van hun warmtenetten, waarmee ze meer huishoudens kunnen aansluiten op duurzame stadsverwarming en zo bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Storingen en onderhoud van het warmtenet

Naast de inzet op een fossielvrije toekomst is het van belang dat het warmtenet betrouwbaar blijft. Daarom zijn storingen en onderhoud een essentieel onderdeel van stadsverwarming.

 • Storingen aan het warmtenet worden meestal snel opgemerkt door het centrale systeem.
 • Onderhoudswerkzaamheden plannen we zorgvuldig om overlast te beperken.
 • Het oplossen van storingen krijgt prioriteit om huishoudens niet in de kou te laten zitten.
 • Regelmatige inspecties helpen om potentiële problemen vroegtijdig te ontdekken.
 • Bij gepland onderhoud informeren wij bewoners tijdig via verschillende kanalen.
 • Hulpdiensten staan paraat om bij grote storingen direct in actie te komen.
 • Moderne technologieën worden ingezet voor snelle diagnose en reparatie.
 • Bewoners kunnen storingen ook zelf melden via apps of de website van hun energieleverancier.
 • Transparantie over werkzaamheden bevordert het vertrouwen in stadsverwarmingssystemen.
 • Duurzame materialen en technieken gebruiken we om toekomstige defecten te verminderen.

Conclusie

Stadsverwarming verspreidt warmte vanuit één centraal punt naar huizen en gebouwen. Het systeem maakt gebruik van ondergrondse leidingen om dit te bereiken. Bewoners genieten van een comfortabele warmte en dragen bij aan een schoner milieu.

Zo wordt verwarming eenvoudiger én groener. Stadsverwarming biedt dus zowel milieuvriendelijke als praktische voordelen voor stedelijke gebieden.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is stadsverwarming en hoe werkt het?

Stadsverwarming verwarmt huishoudens door warm water te leveren via een netwerk van leidingen, dat vaak een warmteovereenkomst gesloten heeft met de gemeente of een energieleverancier.

2. Wat zijn de voordelen van stadsverwarming?

De voordelen van stadsverwarming zijn dat het efficiënter kan zijn dan individuele verwarmingssystemen, minder kubieke meters ruimte inneemt in huizen en het kan bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

3. Kan ik mijn eigen energieleverancier kiezen met stadsverwarming?

Nee, bij stadsverwarming krijg je warmte geleverd door een vaste energieleverancier en is er geen keuze voor een eigen energieleverancier.

4. Zit koeling ook inbegrepen in stadsverwarming?

Dat hangt af van je contract en of het netwerk van de stadsverwarming ook koeling levert aan andere gebruikers.

5. Gaat er iets veranderen in de manier waarop stadsverwarming werkt door het nieuwe wetsvoorstel?

Het nieuwe wetsvoorstel kan veranderingen brengen in hoe stadsverwarming genoemd wordt, hoe kosten in rekening worden gebracht en regels rondom de economische zaken die met opwekken en levering te maken hebben.