Wat is een seniorenmakelaar en wat doet hij allemaal? Als het over de woningmarkt gaat dan spreekt men vaak van starters die moeite hebben om een huis te vinden en/of te betalen. Het gaat dan vaak over jongeren die niet of nauwelijks klaar zijn met hun studie. Van een persoon van 70+ die een eerste huis wil kopen hoor je niet vaak.

Toch is er onder ouderen zeker vraag naar passende woningen om te kopen. En daarvoor is er de seniorenmakelaar. Dit is geen specialist in oude huizen maar juist oudere bewoners die tegen of na hun AOW leeftijd een huis willen kopen. Wat is een seniorenmakelaar en wat is het verschil met een ‘normale’ makelaar?

Wat is een seniorenmakelaar?

Een seniorenmakelaar is een makelaar die zich richt op de begeleiding van senioren bij het verkopen of kopen van een woning. Deze makelaar heeft specifieke kennis en ervaring met betrekking tot de wensen en behoeften van senioren en kan hen helpen bij het vinden van een passende woning en de eventuele aanpassingen die nodig zijn.

Het zal je niet verbazen dat een seniorenmakelaar een makelaar is die zich richt op senioren. Tot zover nog niets bijzonders. Het is wel zo dat senioren op de koopmarkt minder aandacht krijgen dan de jongere generaties. Dit is wel te verklaren want vaak kopen mensen hun eerste huis op jongere leeftijd.

Dan kun je een hypotheek aangaan voor 30 jaar en daarna zie je weer verder. De uitdagingen van senioren zijn echter anders van aard en een standaard makelaar heeft niet altijd de expertise om een passende woning te vinden. De seniorenmakelaar kan je wel verder helpen … en soms ook uit je droom helpen…

Kun je op latere leeftijd een huis kopen?

Oud is een rekbaar begrip. Voor sommige mensen begint het leven na pensionering terwijl anderen het dan wel een beetje hebben gezien… Vanaf 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar. Hypotheekverstrekkers houden hier rekening mee en gaan vanaf 57 jaar anders rekenen als je een hypotheek aanvraag indient.

Als je namelijk binnen afzienbare tijd minder gaat verdienen, door met pensioen te gaan of minder uren te gaan werken, dan kun je de maandelijkse lasten voor een hypotheek wellicht niet meer dragen. Hoe wordt de berekening gemaakt?

De standaard normen om een lening aan te gaan zijn vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financiering of afgekort GHF. Deze norm wordt gebruikt door hypotheekverstrekkers om te berekenen wat je maximaal kunt lenen. Als de AOW-gerechtigde leeftijd nadert dan klopt deze berekening niet meer.

Want je gaat minder verdienen dus de toetsing op basis van inkomen gaat niet meer op. In plaats van de GHF is het mogelijk om te toetsen op basis van werkelijke lasten. Als je een aflossingsvrije hypotheek aangaat waarbij je naast de rente niet aflost op je schuld, dan kun je meer lenen. Maar een nieuwe hypotheek kan niet langer geheel aflossingsvrij worden afgesloten.

Seniorenmakelaar

Een aflossingsvrije hypotheek betekent dat je niet aflost tijdens de looptijd van de hypotheek. Je betaalt alleen hypotheekrente. Daarnaast heb je ook nog eens recht op hypotheekrenteaftrek op het volledige bedrag. Als je later de woning verkoopt dan betaal je uit de opbrengst de schuld in één keer af.

Het risico hierbij is dat de woning in waarde kan dalen. In dat geval kom je met een flinke schuld te zitten. Om het risico te beperken kun je sinds 2013 tot maximaal 50 procent aflossingsvrij afsluiten en voor het resterende deel neem je een hypotheek met aflossing. Bij een senioren hypotheek kan dit een mogelijke oplossing zijn.

Naast een aflossingsvrij deel is er een deel dat annuïtair of lineair afgelost wordt. Annuïtair ligt voor de hand bij senioren omdat je in de eerste periode meer aflost en later minder. Dit gaat hand in hand met het inkomen dat na je pensionering zal dalen. Als je reeds een huis bezit dan zijn er andere opties voor senioren.

Wat doet een seniorenmakelaar wat andere makelaars niet doen?

Hier zijn in de kort de voordelen van een seniorenmakelaar:

  • Ze weten waar senioren behoefte aan hebben.
  • Ze beschikken over een netwerk dat aansluit op de vraagstelling.
  • Ze werken niet exclusief online maar nemen de tijd voor persoonlijk contact.
  • Ze denken mee over de financieringsmogelijkheden op hogere leeftijd.
  • Ze zijn op de hoogte van juridische uitdagingen.
  • Denken mee in de zorg die wellicht nodig is.
  • Is op de hoogte van waar je de zorg kan aanvragen en welke vergoedingen mogelijk zijn.
  • Geeft uitleg hoe om te gaan met overwaarde.

Wist je dat een overlijdensrisicoverzekering standaard deel uitmaakt van een hypotheekovereenkomst? En dat de maximum leeftijd voor deze verzekering tussen 75 en 80 jaar ligt? Kennis van dat soort zaken is zeker een voordeel van een seniorenmakelaar.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Huis opeten of verzilveren

Een seniorenmakelaar kan je verschillende opties voorleggen. Als je nog niet de leeftijd van 57 jaar hebt bereikt dan heb je meer mogelijkheden en kansen, dat is zeker waar. Als je reeds een huis bezit en daar wilt blijven wonen dan kun je kiezen om je hypotheek te verzilveren of een opeethypotheek af te sluiten.

In dat geval neem je een voorschot op de overwaarde. In plaats van het bedrag van de geschatte overwaarde pas te incasseren na verkoop kun je nu al geld uit je woning halen.

Dit heeft voordelen en nadelen, laat de mogelijkheden eerst berekenen door een hypotheekadviseur voordat je een keuze maakt. Heb je een huis en wil je weten wat de waarde is? Dan kun je online een gratis en vrijblijvende waardebepaling aanvragen bij de lokale makelaar. Dan weet je direct wat de mogelijkheden zijn en je krijgt praktisch advies als je besluit om de woning te verkopen.

De seniorenmakelaar in Nederland

Een interessant voorbeeld van de seniorenmakelaar is een project in Rotterdam. Daar worden mensen in een sociale huurwoning begeleid in de stappen naar een eigen woning. In plaats van huur betalen voor een woning die je nooit zult bezitten kun je ook op latere leeftijd een huis kopen dat als ‘spaarpot’ dienst doet voor later.

De seniorenmakelaar zal je wijzen op de voordelen en nadelen van huren en kopen, het is geen zwart-wit kwestie.

Het doel van senioren helpen om op latere leeftijd nog een huis te kopen is onder andere het betrekken van een passende woning. Het is een voordeel als je direct in een huis kunt wonen dat afgestemd is op jouw behoeften, nu en in de toekomst.

Een bestaand huis aanpassen op bijvoorbeeld iemand die slecht ter been is kost vaak veel geld en de bewoner kan niet langer optimaal gebruik maken van de woning. Naast dit initiatief zijn er ook commerciële seniorenmakelaars door heel Nederland die de behoeften van deze doelgroep begrijpen en samen naar een passende oplossing zoeken.