Gratis geld bestaat niet, ook niet als het een schenking betreft. Als er geld van eigenaar wisselt dan kijkt de Belastingdienst mee. Er zijn bedragen die vrijgesteld zijn van belasting. Wat bedoelen we met schenkingsvrijstelling, hoeveel geld mag je jaarlijks belastingvrij schenken aan je kind of bij aankoop van een huis? Dit en meer leggen we uit op deze pagina.

Wat is schenkingsvrijstelling?

Als iemand geld schenkt aan een familielid of een ander persoon dan moet over dit bedrag belasting worden betaald. Er is echter een bedrag waar geen belasting over verschuldigd is. Dit wordt de schenkingsvrijstelling genoemd. Voor ouders die hun kinderen geld schenken ligt deze grens hoger dan voor andere personen. Bij aankoop van een woning is er onder voorwaarden een verhoogde schenking mogelijk. Bij twee ouders worden schenkingen opgeteld, ook als de ouders gescheiden zijn. Per kind kan de maximale schenkingsvrijstelling worden toegepast.

In 2022 gelden de volgende bedragen:

  • 5677 euro belastingvrij schenken aan kind door ouders.
  • 2274 euro belastingvrij schenken aan kleinkind door grootouders.
  • 2274 euro belastingvrij schenken aan familielid.
  • 2274 euro belastingvrij schenken aan niet-familielid.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaar oud:

  • 27.231 euro vrij te besteden aan kind door ouders.
  • 56.724 euro voor een dure studie aan kind door ouders.
  • 106.671 euro voor een eigen woning aan kind door ouders.
  • 106.671 euro voor een eigen woning aan familielid.
  • 106.671 euro voor een eigen woning aan niet-familielid.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan je kind?

Je mag net zoveel geld schenken aan je kind als je wilt, dat is het korte antwoord. Maar het antwoord dat de meeste ouders willen weten is hoeveel van de schenking belastingvrij is. Dat is een ander verhaal. Het komt vaak voor dat ouders hun kinderen iets willen toesteken of willen helpen met een uitgave. Dat mag gewoon zolang je dit maar opgeeft aan de belastingen als schenking. Tot een bepaalde grens hoeft er geen schenkbelasting worden betaald, voor het bedrag daarboven wel. Daar gaat het vooral om bij de schenkingsvrijstelling.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Schenkingsvrijstelling

Wat gebeurt er als ik een schenking niet opgeef?

Jouw kind is net verhuisd en heeft niet voldoende contanten om de woning in te richten. Je wilt een handje toesteken en een nieuwe koelkast betalen, dat is beter dan een tweedehandsje die na korte tijd toch stuk gaat. Je geeft een paar honderd euro, moet je dit bedrag opgeven aan de Belasting? Je zult begrijpen dat de Belastingdienst geen tijd heeft om al deze bedragen bij te houden, zolang het onder de schenkingsvrijstelling valt maakt het ook niet zoveel uit of dit op het aangiftebiljet vermeld staat. Je zou een lijstje kunnen bijhouden waar je deze bedragen optelt, eenmaal per jaar geef je dit bedrag op als je over de grens komt. Houd er rekening mee dat je bedragen van je partner moet meetellen. Zolang er geen verdachte transacties plaatsvinden zal er niet direct een controleur voor de deur staan.

Waarom is er een schenkbelasting?

De schenkingsvrijstelling zou niet nodig hoeven te zijn als je gewoon geld aan je kinderen kunt geven. Je hebt er immers zelf al belasting over betaald, waarom moeten jouw kinderen nogmaals belasting betalen? Voor een deel is dit gekoppeld aan de erfbelasting. Als er na overlijden een groot bedrag naar de nabestaanden gaat dan moeten zij belasting betalen over de erfenis. Hier is dezelfde vraag of het terecht is van toepassing maar dit is nou eenmaal de regel. Als iemand op het sterfbed snel een groot bedrag overmaakt naar de kinderen dan zou hiermee de erfbelasting omzeilt worden en dat mag dus niet. Met de schenkbelasting wordt een rem gezet op bedragen die van één persoon naar een andere persoon gaan. De schenkingsvrijstelling maakt het wat eenvoudiger om belastingvrij een beperkt bedrag over te maken, zo kun je bijvoorbeeld ieder jaar wat geld aan je kinderen geven. Mocht je een hoger bedrag willen schenken dan is dit mogelijk, houd er dan wel rekening mee dat hier belasting over betaald moet worden.

Mag je geld schenken aan andere mensen?

Er zijn meerdere bronnen die informatie geven over hoeveel je een kind mag schenken bij aankoop van een huis maar hoe zit het met andere personen? Een tante of een vriend mag je ook geld schenken, hiervoor is ook een schenkingsvrijstelling van toepassing. Je mag ook geld aan je ouders schenken als juist zij krap bij kas zitten. Controleer op de website van de Belastingdienst welk bedrag dit is, ieder jaar zal het maximum namelijk aangepast worden. Net zoals met ouders en kinderen is er ook hier de mogelijkheid voor een verhoogde vrijstelling als het gaat om de verbouwing of verkoop van een eigen huis, de hypotheek of de restschuld op een woning.

Verhoogde schenkingsvrijstelling voor woning

Er mag eenmaal een hoger bedrag worden geschonken voor het kopen van een eigen woning of studie. De begunstigde of de partner moet op het moment van schenken tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Deze 100.000 euro (met inflatiecorrectie sinds de invoering) wordt ook wel ‘jubelton’ genoemd. Dit is een regeling die echter met ingang van 1 januari 2024 wordt afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag verlaagd tot 27.231 euro. Lees er meer over: Huis verkopen aan kind

Schenking op papier

Het is mogelijk om een schenking op papier te geven en zo gebruik te maken van de belastingvrijstelling. Deze schenking moet worden vastgelegd bij de notaris en er moet rente over worden betaald. Dit contract wordt namelijk gezien als een lening. Deze constructie kan positieve gevolgen hebben voor het bedrag van erfbelasting. Als de begunstigde echter verzuimt om de rente te betalen dan zal alsnog over het gehele bedrag erfbelasting verschuldigd zijn. Neem voor meer informatie over een schenking op papier contact op met de notaris.

Uitsluitingclausule

Voor echtparen die voor 2018 zijn getrouwd kan de uitsluitingsclausule van toepassing zijn. Daarin wordt bepaald dat alleen het eigen kind in aanmerking komt voor een schenking of erfenis maar de partner niet als het kind komt te overlijden. Voor echtparen die na 2018 zijn getrouwd is dit niet meer nodig omdat schenkingen en erfenissen niet langer onder gemeenschap van goederen vallen.