Op het moment dat je besluit om met iemand anders samen te gaan wonen is er officieel gezien nog niet veel geregeld. In een samenlevingscontract kun je belangrijke onderwerpen vastleggen, je kunt dit contract laten opstellen of officieel laten maken door een notaris. Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap of trouwen. Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn zullen we op deze pagina uitleggen.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst die personen kunnen afsluiten op het moment dat ze met elkaar gaan samenwonen. In dit contract staan afspraken over een aantal zaken die van belang zijn zoals de verdeling van huishoudelijke kosten of de verdeling van financiën. Hier zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die vaak aan bod komen in een samenlevingscontract:

 • Welke bezittingen er aanwezig zijn en wie de eigenaar is.
 • De kosten van de huishouding en op welke wijze deze verdeeld worden.
 • Mogelijke schulden die er bestaan binnen het huishouden.
 • Wat de gevolgen zijn wanneer één of beide partners besluiten om het samenleven te beëindigen.
 • Wat de situatie van de achtergebleven partner is wanneer de ander komt te overlijden.

Er zijn voorwaarden gesteld aan het vastleggen van een notarieel samenlevingscontract. Zo moeten beide personen minimaal 18 jaar oud zijn, ook mogen de partners niet onder curatele staan. Het is overigens niet altijd noodzakelijk om het contract bij de notaris vast te laten leggen. Als het specifieke financiële voordelen betreft zoals een partnerpensioen dan is een notarieel samenlevingscontract wel een voorwaarde.

De kosten voor een samenlevingscontract zijn niet standaard, notarissen mogen zelf het tarief bepalen. Over het algemeen hoeft het opstellen van een samenlevingscontract niet zo ingewikkeld of duur te zijn. De notaris kan dit document opstellen en na ondertekening bewaren. Wanneer het een notarieel samenlevingscontract betreft dan zal deze voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt evenals pensioenfondsen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?

Er zijn verschillen tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap. Bij een samenlevingscontract is er bijvoorbeeld geen sprake van gemeenschap van goederen, erfrecht of een onderhoudsplicht. Het is wel mogelijk om deze afspraken in het contract op te nemen. Wanneer er sprake is van een samenlevingscontract en er is een kind op komst, dan zal de vader het kind moeten erkennen om hier wettelijk gezag over uit te oefenen. Anders zal de biologische vader niet als ouder worden gezien. Dit geldt niet voor een moeder, die zal automatisch als ouder van het kind worden gezien.

Geregistreerd partnerschap lijkt voor de wet veel op een huwelijk met als voornaamste verschil dat er geen jawoord wordt uitgesproken. Er gaan diverse rechten en plichten mee gemoeid waaronder:

 • De partners zijn wettelijke erfgenamen van elkaar. Dit kan overigens anders worden vastgelegd in een testament.
 • Wanneer een koppel samen een huis besluit te kopen is het mogelijk om de woning op één naam te zetten.
 • Bij het starten van een onderneming kan het voordeel bieden om de risico’s bij de bedrijfseigenaar te leggen en niet bij de partner.
 • Bij een scheiding is het niet nodig om deze voor de wet te ontbinden als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn is dit overigens wel nodig.

De kloof tussen geregistreerd partnerschap en trouwen is in een aantal opzichten groter dan bij een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap het geval is.

Samenlevingscontract voorbeeld

Hoewel het een belangrijk document is mag je zelf de inhoud van het samenlevingscontract bepalen. Omdat er vaak zaken in vastgelegd worden met juridische consequenties is het aan te bevelen om er een notaris bij te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een verblijvingsbeding, alle details moeten hierbij kloppen om later niet voor problemen te komen staan. Hier is een eenvoudig voorbeeld van een samenlevingscontract:

 • Namen van de partners.
 • Bevestiging dat er een relatie bestaat en dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding.
 • Dat de wens bestaat om de gevolgen hiervan vast te leggen.
 • Het eigen vermogen.
 • Gemeenschappelijk vermogen.
 • Gemeenschappelijke huishouding.
 • Aanvullende informatie over de eigen woning.
 • Levensverzekering en premies.
 • Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden.
 • Duur van de overeenkomst (samenleving) en handelswijze bij geschillen.

Voor de Belastingdienst en pensioenfondsen is het verplicht om een notarieel samenlevingscontract te overleggen. Vergelijk de kosten en mogelijkheden en schakel een notaris in die je verder helpt.

Samenlevingscontract wanneer?

Het is niet nodig om een samenlevingscontract op te laten stellen op het moment dat je gaat samenwonen. Zelfs als je een contract opstelt is het niet altijd nodig om dit via een notaris officieel te maken. Er zijn echter situaties waarin een notarieel samenlevingscontract voordelen biedt. Zo profiteren beide partners van belastingvoordeel. Het risico op onenigheid over bezittingen of de financiën ligt aanzienlijk lager. Er zal sprake zijn van partnerpensioen en er kunnen aanvullende clausules worden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot partneralimentatie.

Als je samen met iemand anders een huis koopt is een samenlevingscontract niet verplicht maar het zal wel voordelen bieden. Zo kun je met een verblijvingsbeding regelen dat de partner in een huis mag blijven wonen als de andere persoon mocht komen te overlijden. Een ander voordeel is dat de hypotheekrente op de meest voordelige wijze afgetrokken kan worden.

Het is mogelijk om een samenlevingscontract te ontbinden. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in het contract. Er zijn verschillende redenen mogelijk om hiertoe over te gaan zoals:

 • Een partner besluit om via een brief een verzoek tot ontbinding te sturen.
 • De partners wonen niet langer samen.
 • Er wordt een geregistreerd partnerschap aangegaan of de partners gaan trouwen. Het samenlevingscontract komt dan te vervallen.
 • Één van de partners komt te overlijden.

Een samenlevingscontract laten opstellen bij de notaris is aanzienlijk goedkoper dan een geregistreerd partnerschap. Bij grote aankopen zul je het contract wel steeds opnieuw moeten laten aanpassen.

Samenlevingscontract getuigen

Bij een samenlevingscontract zijn er geen getuigen nodig. Dit is met een geregistreerd partnerschap wel het geval, hoewel de rol van getuigen kleiner is dan bij een huwelijk. De partners en mogelijk de notaris zijn voldoende om een samenlevingscontract vast te leggen.

Wat zet ik een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is beperkt tot bezittingen en kosten. Als er ook andere zaken geregeld moeten worden dan kun je beter een geregistreerd partnerschap aangaan of gaan trouwen. Vraag bij de notaris na wat er mogelijk is en wat de mogelijke consequenties op termijn zijn.