Samenwonen is een grote stap vol spannende veranderingen. Een goed samenlevingscontract kan veel toekomstige problemen voorkomen. In dit artikel lees je welke zaken essentieel zijn om te regelen en hoe je dit kunt aanpakken.

Ontdek de sleutel tot een zorgeloze toekomst samen!

Samenvatting

 • Maak duidelijke afspraken over vermogensrechtelijke verhoudingen, zoals wie welke bezittingen en schulden heeft, en wat er met deze bezittingen gebeurt als de relatie eindigt of een van de partners overlijdt.
 • In een samenlevingscontract moet je erfrechtelijke aspecten regelen, zoals het opstellen van een verblijvingsbeding en eventueel een testament om de partner te beschermen en erfbelasting te beperken.
 • Bespreek en leg vast hoe jullie de kosten voor levensonderhoud en grotere uitgaven verdelen om financiële ongelijkheid te voorkomen.
 • Het opstellen van een samenlevingscontract kan zelf gedaan worden of met hulp van een notaris, afhankelijk van persoonlijke situaties, complexiteit en wettelijke vereisten.
 • Overweeg alternatieven zoals trouwen of geregistreerd partnerschap die verschillende rechten en beschermingen bieden, vooral ten aanzien van erfrecht en het delen van bezittingen bij scheiding.

Belangrijkste Afspraken in een Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is cruciaal voor stellen die hun gezamenlijk leven goed willen regelen; het omvat essentiële afspraken over bezittingen, financiën en wat er gebeurt bij overlijden.

Door deze zaken vast te leggen bescherm je elkaar voor de toekomst en vermijd je mogelijke conflicten.

Vermogensrechtelijke verhoudingen

Bij het regelen van vermogensrechtelijke verhoudingen in een samenlevingscontract bepaal je wie welke bezittingen en schulden bezit. Dit onderdeel is cruciaal omdat het duidelijkheid schept over het eigendom van bijvoorbeeld een koopwoning, spaargeld en persoonlijke spullen.

Je stelt vast of je alles samen deelt of juist apart houdt. Bespreek ook wat er met gezamenlijke bezittingen gebeurt als de relatie eindigt.

Het samenlevingscontract zet uiteen hoe je omgaat met toekomstige investeringen en aankopen. Zo voorkom je onaangename verrassingen bij een mogelijke breuk of overlijden van een partner.

Vergeet niet afspraken te maken over het aflossen van schulden en de verdeling van pensioenen. Deze regels gelden als de juridische basis voor jullie financiële leven samen en bieden bescherming aan beide partners.

Erfrechtelijke aspecten

Het samenlevingscontract kan bepalingen bevatten die regelen wat er met jullie bezittingen gebeurt als een van beide partners overlijdt. Zonder testament of samenlevingscontract geldt de wettelijke erfopvolging, en dat betekent vaak dat nabestaanden niet automatisch erven.

Daarom kiezen veel samenwoners ervoor om een verblijvingsbeding op te nemen. Dit beding zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke goederen naar de langstlevende partner gaan.

Naast het verblijvingsbeding is het slim om na te denken over een testament. Vooral als er kinderen in het spel zijn of als je specifieke wensen hebt voor jouw nalatenschap. Samenwoners zijn niet automatisch elkaars erfgenamen; daarom is een testament maken essentieel om de langstlevende partner te beschermen.

Daarmee voorkom je ook onverwachte erfbelasting, omdat partners vaak recht hebben op een vrijstelling. Regel deze zaken goed en leg ze vast bij een notaris, zodat je zeker weet dat alles juridisch klopt.

Kostenverdeling

Bij het opstellen van een samenlevingscontract is het essentieel om duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de kosten. Denk hierbij aan de maandelijkse lasten zoals huur of hypotheek, boodschappen en energierekeningen.

Bespreek ook hoe jullie omgaan met grotere uitgaven, zoals de aanschaf van meubels of een auto. Het is belangrijk dat alles eerlijk verdeeld wordt, zodat geen van beide partners financieel benadeeld wordt.

Maak ook afspraken over sparen en investeringen. Willen jullie een gezamenlijke spaarrekening openen? Hoe verdelen jullie eventuele toekomstige winsten of verliezen? Het vastleggen hiervan in een notarieel samenlevingscontract zorgt voor heldere regels en kan conflicten voorkomen.

Vergeet niet te bespreken wat er gebeurt met gemeenschappelijke bezittingen mocht één van de partners overlijden. Hierbij kunnen zaken rondom partnerpensioen en erfrecht een rol spelen, dus informeer goed en leg alles nauwkeurig vast.

Het Opstellen van een Samenlevingscontract

Bij het inrichten van jullie gezamenlijke toekomst is het cruciaal om een stevig fundament te leggen met een samenlevingscontract. Het kiezen tussen zelf opstellen of de hulp van een notaris inschakelen, is een beslissing die jullie bescherming en zekerheid kan bieden voor alles wat het leven samenbrengt.

Samenlevingscontract

Zelf maken of laten maken

Een samenlevingscontract kun je zelf maken of laten opstellen door een notaris. De keuze hangt af van je wensen en de complexiteit van jullie situatie.

 • Kies voor een zelfgemaakt contract als je budget beperkt is en jouw situatie vrij eenvoudig.
 • Ga naar een notaris voor een notariële samenlevingscontract als jouw situatie complexer is, bijvoorbeeld met eigendom of erfeniskwesties.
 • Bedenk dat een notarieel contract vereist kan zijn voor bijvoorbeeld pensioenfondsen of de Belastingdienst.
 • Een zelfgemaakt contract kan risico’s opleveren omdat het misschien niet alle belangrijke zaken dekt.
 • Onderzoek het verschil tussen zelfgemaakte afspraken en huwelijkse voorwaarden die een notaris biedt.
 • Bepaal samen met je partner welke afspraken jullie willen vastleggen over geldzaken en bezittingen.
 • Denk na over de gevolgen voor fiscaal partnerschap bij het kiezen tussen zelf maken of laten maken.
 • Bespreek wat er gebeurt als één van jullie overlijdt; soms is een apart testament nodig naast het samenlevingscontract.
 • Overweeg toekomstige situaties zoals kinderen krijgen of uit elkaar gaan in jullie beslissing.
 • Vergelijk kosten van een notaris met de mogelijke risico’s van een zelfgemaakt contract om te bepalen wat het beste past bij jullie situatie.

Voorwaarden voor een notarieel contract

Het besluit is genomen: jullie kiezen voor een samenlevingscontract via een notaris. Hierbij zijn er belangrijke voorwaarden om op te letten:

Belangrijke Overwegingen bij het Samenwonen

Als je gaat samenwonen, duiken er allerlei belangrijke vraagstukken op die je financieel en juridisch goed wilt regelen. Het is van essentieel belang om na te denken over de impact van jullie beslissingen op belastingen, de procedure bij een buitenlandse partner en hoe persoonlijke afspraken het best vastgelegd kunnen worden voor toekomstige zekerheid.

Fiscale gevolgen

Samenwonen kan flink wat veranderingen meebrengen voor je belastingen. In een samenlevingscontract leg je afspraken vast die de belasting die je betaalt beïnvloeden. Zo kun je in sommige gevallen samen aangifte doen, wat financieel voordelig kan zijn.

Denk hierbij aan het verdelen van hypotheekrenteaftrek of het aanmerken van elkaar als fiscaal partner.

Het hebben van een fiscaal partner heeft ook effect op toeslagen en erfbelasting. Hierdoor kun je mogelijk meer toeslag ontvangen of minder erfbelasting betalen als een partner overlijdt.

Belangrijk is om goed te checken welke regels voor jou gelden en hoe je deze optimaal kunt benutten binnen jullie samenlevingscontract. Regel dit zorgvuldig om verrassingen bij de belastingaangifte te voorkomen.

Samenwonen met een buitenlandse partner

Naast fiscale gevolgen brengt samenwonen met een buitenlandse partner ook specifieke uitdagingen met zich mee. Jullie moeten afspraken maken over de verblijfsstatus en wat er gebeurt als de ene partner overleden is.

Het is belangrijk dat beide partners duidelijk weten waar ze aan toe zijn, zeker als kinderen in het spel komen. Een samenlevingscontract kan helpen om deze zaken te regelen en geeft allebei de partners juridische zekerheid.

Denk ook na over de mogelijkheden voor geregistreerd partnerschap of trouwen, want deze status kan bijdragen aan een sterkere juridische positie van de buitenlandse partner. Het vastleggen van afspraken in een samenlevingscontract moet je zien als een investering in jullie toekomst samen.

Overleg met een specialist of notaris over de beste opties voor jullie situatie, zodat je na zes maanden of meer niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Persoonlijk overzicht van gemaakte afspraken

Het vastleggen van afspraken in een samenlevingscontract zorgt voor helderheid tussen partners. Deze lijst helpt je om niets over het hoofd te zien tijdens het maken van jullie persoonlijke overzicht.

 • Vermogensrechtelijke afspraken: Bepaal hoe jullie je bezittingen en schulden verdelen. Leg vast wie wat inbrengt en hoe jullie toekomstige aankopen gaan splitsen.
 • Bijdrage aan de kosten: Spreek af hoe jullie de huishoudkosten, zoals huur, boodschappen en energierekeningen, delen. Maak duidelijk of dit fifty-fifty is of op basis van inkomen.
 • Regelingen voor overlijden: Beslis wat er gebeurt als een partner komt te overlijden. Denk na over pensioenen en eventuele uitkeringen aan de achterblijvende partner.
 • Afspraken voor kinderen: Indien er kinderen in het spel zijn of komen, leg dan vast wie welke verantwoordelijkheden draagt en hoe de zorg geregeld wordt.
 • Situatie bij uit elkaar gaan: Bedenk van tevoren wat er moet gebeuren als de relatie eindigt. Maak duidelijke afspraken over eventuele alimentatie of het verdelen van spullen.
 • Wijzigingen doorvoeren: Overeenkom dat wijzigingen in het samenlevingscontract alleen geldig zijn als beide partners hiermee instemmen.
 • Gemaakte investeringen eerlijk delen: Besluit hoe je omgaat met investeringen die één partner doet, bijvoorbeeld in een gezamenlijk huis of bedrijf.

Extra Informatie en Opties voor Samenlevingscontracten

Ontdek in dit onderdeel de veelzijdige mogelijkheden en nuances van samenlevingscontracten die ervoor zorgen dat jullie unieke situatie optimaal geregeld is.

Kosten en beëindiging van een contract

Een samenlevingscontract kan financiële duidelijkheid geven als u gaat samenwonen. Het is belangrijk om de kosten en de regels voor het beëindigen van dit contract te begrijpen.

 • Kosten voor het opstellen: Het vastleggen van een samenlevingscontract brengt kosten met zich mee. Een notaris rekent hiervoor tarieven, die kunnen variëren.
 • Verschillende tarieven: Vergelijk de prijzen van verschillende notarissen. Dit kan je helpen besparen op de kosten voor het opstellen van jullie contract.
 • Extra clausules: Wensen jullie specifieke zaken extra vast te leggen, zoals afspraken over kinderen die komen? Extra clausules kunnen leiden tot hogere kosten.
 • Beëindiging door overlijden: Als een partner overleden is, eindigt het samenlevingscontract automatisch. De erfrechtelijke aspecten treden dan in werking.
 • Opzegging van het contract: Jullie kunnen ook zelf besluiten het contract te beëindigen. Dit dienen jullie beide schriftelijk overeen te komen.
 • Mogelijke geschillen: Bij meningsverschillen over de beëindiging kan juridische hulp nodig zijn. Houd rekening met eventuele advocaatkosten.
 • Verdeling bij einde relatie: Spreek goed af hoe bezittingen en vermogen verdeeld worden als jullie uit elkaar gaan. Dit voorkomt onduidelijkheid en extra kosten later.
 • Notaris bezoeken: Voor de officiële beëindiging moeten jullie samen naar de notaris. Hier zijn ook weer notariskosten aan verbonden.
 • Fiscale consequenties: Informeer naar mogelijke fiscale gevolgen bij het beëindigen van een samenlevingscontract, vooral als er sprake is van gezamenlijk eigendom.

Alternatieven zoals trouwen of geregistreerd partnerschap

Naast het vastleggen van afspraken in een samenlevingscontract zijn er ook andere manieren om jullie relatie officieel te maken. Trouwen en geregistreerd partnerschap zijn populaire alternatieven met elk unieke eigenschappen.

 • Trouwen biedt naast romantische waarde ook wettelijke bescherming. Gehuwden erven automatisch van elkaar en hebben recht op de helft van alle bezittingen bij een scheiding, tenzij anders afgesproken.
 • Geregistreerd partnerschap lijkt veel op trouwen, maar kan zonder ceremonie worden voltrokken. Hierbij gelden dezelfde regels voor erf- en vermogensrecht zoals bij het huwelijk.
 • Bij beide opties is het nodig dat je naar de notaris gaat om eventuele afwijkende afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld over pensioenen of schulden die je liever niet deelt met je partner.
 • Als je kinderen hebt of verwacht, kunnen trouwen en geregistreerd partnerschap zorgen voor duidelijkheid rondom ouderschap en voogdij.
 • Bij overlijden van een partner kun je als gehuwde of geregistreerde partner aanspraak maken op bepaalde nabestaandenpensioenen en uitkeringen.

Mogelijke onderwerpen en actualiteiten omtrent samenlevingscontracten.

In de wereld van samenlevingscontracten duiken regelmatig nieuwe trends en discussies op die belangrijk zijn om te volgen. Zo kan er bijvoorbeeld verandering komen in de wetgeving die invloed heeft op vermogensrechtelijke afspraken tussen partners.

Ook fiscale regels voor samenwonende stellen kunnen wijzigen, wat weer effect heeft op hoe jullie het beste jullie financiën kunnen regelen.

Ontwikkelingen rondom samenlevingscontracten en erfkwesties zijn ook actueel, vooral als het gaat om afspraken vastleggen voor als een partner overleden is. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat de achterblijvende partner goed verzorgd achterblijft.

Verder wordt er gesproken over de positie van kinderen binnen een samenlevingscontract en hoe om te gaan met eigendommen wanneer stellen uit elkaar gaan of als er een andere partner in het spel komt.

Het maken van duidelijke afspraken hierover kan veel problemen voorkomen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat moet ik regelen in een samenlevingscontract als ik ga samenwonen?

In een samenlevingscontract spreek je af wie wat betaalt als je met elkaar gaat samenwonen, en regel je zaken voor als jullie relatie eindigt of als een partner overlijdt.

2. Is het noodzakelijk om iets te regelen voor kinderen in een samenlevingscontract?

Ja, als er kinderen komen is het belangrijk om afspraken te maken over hun verzorging en opvoeding in het samenlevingscontract.

3. Wat gebeurt er met onze spullen als we uit elkaar gaan?

In het samenlevingscontract kun je afspreken hoe je de spullen verdeelt die jullie samen hebben gekocht als jullie ooit uit elkaar gaan.

4. Hoe bescherm ik mijn partner met een samenlevingscontract als ik overlijd?

Je kunt in het samenlevingscontract regelingen treffen voor het geval dat een partner overlijdt, zoals het recht op voortzetting van de woning.