Er zijn verschillende soorten zorg aan huis voor senioren. Van professionele zorgverleners met medische expertise tot aan familieleden die als mantelzorgers een handje helpen en aandacht schenken waar dit gewenst is. Saar aan Huis biedt een dienstverlening die in het midden ligt tussen medische zorg en sociale aandacht. Deze particuliere dienstverlener is actief door heel Nederland met tientallen kantoren en honderden “Saars” die senioren ondersteuning bieden in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Wat is Saaraanhuis.nl?

Saar aan Huis is een organisatie die senioren helpt om langer zelfstandig te blijven wonen. Cliënten worden in contact gebracht met een lokale ‘Saar’, dit zijn zorgverleners die begeleiding bieden, een bijdrage leveren aan sociaal contact en ook werkzaamheden in huis kunnen verzorgen. Dit helpt mensen in hun vertrouwde omgeving te wonen, leven en genieten.

De term ‘Saar’ komt uit de televisieserie Swiebertje uit de jaren zestig en zeventig, die weer gebaseerd is op een serie kinderboeken. Naast het titel karakter was er een rol weggelegd voor Saartje van Santen, de huishoudster van de burgemeester. Haar zorgzame karakter en vrolijke voorkomen is een symbool voor de dienstverlening die Saar aan Huis biedt. Regelmaat, reinheid en gezelligheid zijn kernwaarden waar deze organisatie naar streeft in hun dienstverlening.

Vestigingen Saar aan Huis

Er zijn ondertussen meer dan 45 vestigingen verspreid door heel Nederland. Na aanmelding wordt de aanvrager gekoppeld aan een vestigingsmanager in de regio die een intake gesprek zal uitvoeren om de behoeften in kaart te brengen. Op basis van de wensen en het klantprofiel zal er een passende Saar worden geselecteerd. Uiteraard is het mogelijk dat de toegewezen Saar geen match blijkt te zijn voor de cliënt, in dat geval zal er naar een passende oplossing worden gezocht.

Uurloon Saar aan Huis

Er zijn verschillende tarieven die bepaald worden op basis van de zorgvraag. Het standaard uurloon van Saar aan Huis start bij € 23,- per uur tot € 29,50 per uur en hoger wanneer er bijvoorbeeld specifieke medische ondersteuning vereist is. Er zijn drie standaard tariefschijven, bij aanvraag zal worden bepaald wat de kosten per uur zijn. Diverse verzekeraars waaronder Achmea, VGZ en Univé dekken een deel van de kosten, afhankelijk van de zorgverzekering. Zo is het mogelijk om een aantal uren zorg te declareren bij de verzekeraar.

Saar aan huis

De aanvullende mantelzorg die SaaraanHuis.nl verleent kan worden opgevoerd als aftrekpost binnen de categorie “extra gezinshulp” en worden afgetrokken op de belastingaangifte. Dit is een optie die mogelijk is wanneer er geen officiële indicatie is afgegeven maar er wel behoefte bestaat aan aanvullende mantelzorg aan huis om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Ook zijn er diverse thuiszorgorganisaties die samenwerken met Saar aan Huis en een korting verlenen op het standaard uurloon. Deze korting is niet van toepassing als de zorg (voor een deel) vergoed wordt via een PGB of de zorgverzekeraar. Er wordt iedere maand een overzicht verstrekt met daarop de gemaakte uren en kosten voor de aanvullende mantelzorg. Wanneer de cliënt een indicatie heeft voor een PGB (Persoonsgebonden Budget) wordt de factuur vanuit dit bedrag betaald, anders zal er zelf afgerekend moeten worden.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Naast mogelijke vergoeding op het uurloon van Saar aan Huis zal er altijd een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Als er dan iets mis zou gaan wat de persoonlijke verzekering niet dekt dan is het mogelijk om een beroep te doen op deze verzekering.

De uren die gemaakt zijn worden opgeslagen in een afgeschermd urenregistratiesysteem van de organisatie. De cliënt wordt toegang verleend tot dit systeem waar er altijd inzicht bestaat op het aantal uren. Hier kunnen ook facturen worden gedownload, ook worden documenten en nieuwsbrieven via dit portaal gedeeld. Dit is praktisch voor de cliënt en ook voor familieleden of andere mantelzorgers. De vestigingsmanagers kunnen advies geven over de opties voor betaling of vergoeding en kunnen desgewenst doorverwijzen naar een zorgmakelaar.

Mantelzorg aan huis

Saar aan Huis valt onder aanvullende mantelzorg. Er wordt ondersteuning geboden aan personen die met wat hulp zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast biedt deze dienst ook verlichting voor mantelzorgers die niet altijd in staat zijn hulp te bieden. Door gebrek aan tijd, expertise of locatie. Een Saar biedt gezelschap, voert huishoudelijke taken uit en kan begeleiden bij een wandeling of een uitstapje naar de winkel. Zo blijven senioren actief, zowel in lichamelijke als sociale zin. Het betreft een maatwerk service waarbij een uurtarief wordt gehanteerd.

Zo is het mogelijk om een Saar aan Huis voor enkele uurtjes in te schakelen om de grootste lasten te verlichten tot aan intensieve zorg aan huis voor personen met een meer complexe zorgvraag.

De oprichter van Saar aan Huis zocht ooit zelf ondersteuning voor een familielid. Het bleek lastig om een geschikte mantelzorger te vinden. Professionele hulpverlening biedt doorgaans zorg van medische aard of praktische hulp in huis. Mantelzorgers zijn personen in de omgeving die vaak ook een sociale rol vervullen. Als familieleden niet in de buurt wonen of de tijd niet kunnen vrijmaken om mantelzorg aan huis te verlenen biedt Saar aan Huis een oplossing. Professionele zorg op maat wordt betaalbaar geleverd aan cliënten met mogelijkheden voor vergoeding vanuit de verzekeraar.

De ‘Saars’ die binnen de organisatie actief zijn hebben expertise met zorgverlening, wanneer het cliënten betreft met een specifieke zorgvraag of bijvoorbeeld lijden aan Parkinson dan wordt een Saar gezocht die past bij dit profiel. Het betreft vrouwelijke medewerkers die zelf 50+ zijn. Er is bewust gekozen voor wat oudere begeleiders omdat hun kennis en referentiekader beter aansluit bij de cliënten die ze bijstaan dan wanneer het jongere hulpverleners zouden zijn. Naast expertise moet er ook een klik zijn tussen Saar en cliënt.

Ervaringen met Saar aan Huis

Uit onafhankelijke klantervaringen op het internet blijkt dat Saar aan Huis een zeer hoog gewaardeerde dienstverlener is. Er wordt snel gereageerd op een aanvraag en er wordt maatwerk geleverd. Houd er als cliënt wel rekening mee dat het een particuliere zorgverlener betreft en dat de vergoedingen afhankelijk zijn van de zorgverzekering of zorgindicatie.

Het is betreft aanvullende zorg die niet zonder meer gedekt wordt door de basisverzekering. Naast de senioren die worden bijgestaan biedt het ook voordeel voor familieleden die niet in staat zijn om deze hulp te verlenen. Zo kunnen ze dierbare familieleden via SaaraanHuis.nl helpen de kwaliteit van leven te verhogen.