Er zijn diverse vormen van vastgoed. Particulier of zakelijk, vrijstaande woningen of appartementen, winkels of kantoren. Wat betekent residentieel vastgoed? Is dit een specifiek soort vastgoed of is het gewoon een andere naam voor gebouwen die grondgebonden zijn? En wat is dan niet residentieel vastgoed, is dit alles wat niet onder de eerste categorie valt? Helaas is er niet een eenduidig antwoord te geven, waarom lees je op deze pagina. We gaan op zoek op het antwoord naar de vraag: Wat zijn de kenmerken van residentieel vastgoed?

Wat is residentieel vastgoed?

Voordat we naar de betekenis kijken zullen we beginnen met het eerste woord in de term; residentieel. Letterlijk heeft dit woord betrekking op de woonplaats van een staatshoofd. Ook in religieuze zin wordt het gebruikt om het bestuur van een aartsbisdom aan te duiden van een kardinaal binnen de katholieke kerk. Er zijn pakweg een dozijn betekenissen van dit woord die allemaal iets te maken hebben met de omgeving.

Een reden waarom de betekenis van residentieel vastgoed lastig te definiëren valt is de betekenis in andere talen. In de Engelse taal staat de term ‘residential area’ voor een wijk met woningen. Dit kan van belang bij het vestigen van een bedrijf op een specifieke locatie. Op basis van het bestemmingsplan en de infrastructuur wordt besloten of het mogelijk is een bedrijf te vestigen in een wijk waar voornamelijk woonhuizen staan.

In België wordt de term residentieel vastgoed vaak gebruikt om woonruimte aan te duiden, in Nederland wordt deze term minder vaak gebruikt. Er is ook niet-residentieel vastgoed, het tegenovergestelde dus. Dit zijn uiteraard alle gebouwen die niet onder deze noemer vallen. Maar welke gebouwen zijn dit precies? Hoewel bewoning het voornaamste kenmerk is kan deze lijn niet geheel zwart-wit worden getrokken.

Wat betekent residentieel vastgoed?

Een Vlaamse aanbieder van residentieel en niet residentieel vastgoed vastgoed maakt de volgende verdeling:

Residentieel vastgoed:

 • Particuliere woonruimte
 • Seizoensverhuur
 • Verhuur op basis van verhuurgarantie

Niet residentieel vastgoed:

 • Hotelkamers
 • Zakelijke appartementen
 • Parkeerplaatsen
 • Vakantiehuizen

Het voornaamste verschil is het eigenaarschap en het gebruik. Een pand dat als niet-residentieel wordt aangemerkt kan wel een woonfunctie bezitten. Denk aan hotelkamers of zakelijke appartementen. In dit geval is er geen sprake van eigendom of verhuur door de gebruiker maar een tijdelijke overeenkomst om op een locatie te mogen verblijven. Een huurwoning valt daarmee onder residentieel vastgoed, een vakantiehuisje valt hier niet onder omdat de bewoner hier niet permanent gevestigd is.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Investeren in vastgoed

De term residentieel vastgoed wordt vooral gebruikt als het gaat om beleggen in vastgoed. Geld investeren in woningen heeft andere kenmerken dan investeren in zakelijke panden. Als je een pand koopt dat niet bestemd is voor eigen gebruik dan kan dit object op meerdere manieren winst opleveren. In de eerste plaats marktwerking. Als vastgoedprijzen stijgen dan wordt het bezit meer waard. Daarnaast kan het vastgoed gebruikt worden door de ruimte te verhuren. Als het residentieel vastgoed betreft dan gaat het om panden met woonfunctie, bij niet residentieel vastgoed zal het voornamelijk voor zakelijke en recreatieve doeleinden gebruikt worden. Iedere vorm van verhuur gaat gepaard met unieke voorwaarden en verplichtingen.

Residentieel vastgoed verhuren

Als je een tweede huis hebt gekocht met als doel dit pand te verhuren dan ben je niet alleen vastgoedeigenaar maar ook een huisbaas. Je incasseert maandelijks de huursom, in ruil daarvoor moet de woonruimte voldoen aan wettelijke eisen en andere afspraken die in het huurcontract zijn gemaakt. Als je bijvoorbeeld schade niet repareert dan kun je door de huurder in gebreke worden gesteld. Omdat particuliere verhuur behoorlijk wat werk met zich kan meebrengen zullen particuliere huiseigenaren dit doorgaans uitbesteden aan een verhuurmakelaar. Dit is een intermediaire organisatie die de exploitatie van het huurobject verzorgt. Naast residentieel vastgoed kunnen deze makelaars ook zakelijke objecten verhuren in opdracht van de eigenaar.

Zijn alle gebouwen niet residentieel?

In het Energiebesluit zoals dit in Vlaanderen van kracht is worden alle gebouwen als niet-residentieel vastgoed beschouwd met uitzondering van:

 • Woongebouwen
 • Industriële gebouwen die bestemd zijn voor de productie, opslag, bewerking of manipulatie van goederen
 • Kleine, opzichzelfstaande gebouwen met een bruikbaar vloeroppervlak van minder dan 50 vierkante meter
 • Opslagplaatsen en werkplaatsen
 • Gebouwen die bij een landbouwbedrijf horen
 • Gebouwen met religieuze functie
 • Tijdelijk gebouwen met een gebruiksduur tot twee jaar

In het besluit wordt dus uitgegaan van het gegeven dat alle gebouwen in basis tot het niet residentieel vastgoed behoren. De lijst uitzonderingen lijkt echter groter te zijn! Het zijn met name de gebouwen die bestemd zijn voor zakelijk gebruik, zorg en overheid die tot het niet residentieel vastgoed behoren. Als er sprake is van een woonfunctie is het wel een residentiële ruimte. Als je te maken krijgt met wettelijke bepalingen zoals energiewetgeving of bestemmingsplannen controleer dan vooraf in welke categorie vastgoed het gebouw valt. Omdat per land de regels anders kunnen zijn moet je opletten met websites uit Nederland of België. Hoewel we de taal delen is de wetgeving op het gebied van vastgoed exploitatie niet hetzelfde.

Internationale toepassing van residential real estate

Als je internationaal handelt in vastgoed, of in het buitenland een pand wilt kopen, dan moet je op de hoogte zijn van de lokale wetgeving en terminologie. Schakel hiervoor een makelaar of adviseur in met kennis van de regels die in dat land van toepassing zijn. In het kort staat de Engelse term ‘real estate’ voor het land inclusief bebouwing en bronnen die hier bestaan. Real estate kan gebruikt worden voor commerciële doelstellingen zoals een winkel, kantoor, fabriek of een bedrijf dat grondstoffen delft. Residential real estate is de categorie voor woningen in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen rijtjeshuizen zijn maar ook woonboten.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de wettelijke term en de term zoals deze binnen de vastgoedsector wordt toegepast. Voor de wet staat real estate voor het eigendom dat een persoon of bedrijf bezit. Residential real estate staat voor een pand met woonfunctie dat door iemand is aangekocht en daarmee bezit wordt. Het mag duidelijk zijn dat er veel termen binnen vastgoed gebruikt worden waarbij er zowel unieke kenmerken als overlappingen zijn. Als je van plan bent om zelf te investeren in residentieel vastgoed dan is het verstandig om contact op te nemen met een adviseur die je hier meer informatie over kan geven.