Een koopovereenkomst bij een huis is een bindend contract tussen koper en verkoper. Naast de wettelijke bedenktermijn en de ontbindende voorwaarden zijn er nog een aantal situaties waarin de koop geen doorgang kan vinden. Het registreren van het voorlopig koopcontract kan in dit geval meer zekerheid bieden. Hoe een koopovereenkomst registreren werkt en waarom dit van belang kan zijn kun je op deze pagina lezen.

Hoe werkt het registreren van een koopovereenkomst?

De koper en verkoper tekenen beide een voorlopig koopcontract. Hoewel dit een bindende overeenkomst is betekent dit niet per definitie dat de woning van eigenaar zal wisselen. Tussen de tijd van het koopcontract tekenen en de daadwerkelijke overdracht kan er namelijk veel gebeuren. Door de overeenkomst vast te laten leggen in het Kadaster, een openbaar register van alles wat met onroerend goed te maken heeft, ben je als koper zes maanden lang beschermd tegen verschillende zaken.

Niet alleen voor koper en verkoper

Normaal gesproken wordt een contract gesloten tussen twee partijen, na registratie van de koopovereenkomst wordt de koper ook beschermd wat betreft rechten van derden. De rechten uit de koopovereenkomst worden overdraagbaar op andere partijen. Neem bijvoorbeeld een faillissement. Een huiseigenaar mag niet langer de woning verkopen aan de koper wanneer deze persoon failliet wordt verklaard. De curator kan in dit geval andere keuzes maken. Na inschrijving is de curator verplicht om de woning te leveren aan de koper.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

De koper is ook beschermd wanneer de verkoper besluit om de woning aan een andere partij te verkopen in de zes maanden na afsluiten van de overeenkomst. Wanneer de overheid aanspraak wil maken op het onroerend goed dan heeft de koper voorrang op de overheid.

Heb je een makelaar en notaris nodig?

Zowel de koper als verkoper zijn niet verplicht om een makelaar in te schakelen bij het overeenkomen van een koopcontract. Dit wordt wel aanbevolen omdat anders de kans bestaat dat er voorwaarden in het contract worden opgenomen ten nadele van één partij, of juist ontbindende voorwaarden die ontbreken. Voor zowel het registreren van de koopovereenkomst als voor het inschrijven van de overdrachtsakte zul je een notaris moeten inschakelen. In het geval van de koopovereenkomst registeren in het Kadaster betreft het een optionele handeling, het vastleggen van de notariële aktes bij overdracht is altijd verplicht.

Wat doet de notaris?

Als eerste moet de drie dagen bedenktermijn verstreken zijn. Vanaf dat moment kan de koper niet langer onder de overeenkomst uit, zonder boete opgelegd te krijgen. Vervolgens zal de notaris controleren of de verkoper beschikkingsbevoegd is. Ook zal gecontroleerd worden of dezelfde twee partijen in de afgelopen zes maanden niet al eerder een koopcontract overeen zijn gekomen. De kosten voor inschrijving bestaan voor een deel uit een vast tarief bij het Kadaster en een tarief vanuit de notaris dat kan afwijken per aanbieder. Er zijn notariskantoren die deze kostenpost al standaard opnemen in de tariefstelling van de notariële akte. Informeer bij de notaris hoe dit werkt.

Informeer bij de makelaar of notaris wat de mogelijkheden en tarieven zijn.