In de recente verkiezingscampagnes staat de woningmarkt centraal, waarbij elke partij unieke oplossingen en benaderingen voorstelt. Deze verschillen in beleid weerspiegelen de diversiteit in politieke visies en benadrukken de complexiteit van de woningmarktproblematiek in Nederland.

NSC (Nieuw Sociaal Contract), onder leiding van Pieter Omtzigt, richt zich vooral op de betaalbaarheid van woningen voor lage en middeninkomens. De partij streeft ernaar om twee derde van de nieuw te bouwen woningen beschikbaar te stellen voor deze doelgroepen, waarbij de Rijksoverheid een cruciale rol speelt in het maken van afspraken met provincies en gemeenten. NSC pleit ook voor het behoud van de huidige regelingen omtrent de hypotheekrenteaftrek en stelt voor om de huurprijsbescherming te versterken, wat wijst op een evenwichtige benadering tussen koop- en huursectoren.

VVD, traditioneel gezien als een partij die de vrije markt benadrukt, ziet de woningnood als een uitdaging die voornamelijk kan worden opgelost door het bouwen van meer woningen in alle segmenten, inclusief koop-, middenhuur- en sociale huurwoningen. De VVD benadrukt het belang van het recht voor huurders van sociale huurwoningen om hun woning te kunnen kopen tegen een marktconforme prijs. De partij is ook tegen verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek, wat wijst op een beleid dat gericht is op het stimuleren van woningbezit.

GroenLinks/PvdA biedt een visie op volkshuisvesting als een publieke taak, met een nadruk op betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen. Deze partijen pleiten voor een sterke regulering van de koopmarkt, waarbij de grond onder koopwoningen eigendom blijft van een gemeenschappelijke partij. Dit idee van gedeeld eigendom is vrij uniek en weerspiegelt een streven naar een meer collectieve benadering van huisvesting.

De PVV richt zich op het geven van voorrang aan Nederlanders bij het toewijzen van sociale huurwoningen en wil de bouw van nieuwe woningen stimuleren door belemmerende regelgeving, zoals stikstofregels, te verminderen. Dit standpunt benadrukt de nationalistische inslag van de partij en de wens om de regelgeving te versoepelen om de bouw te versnellen.

BBB (BoerBurgerBeweging), geleid door Caroline van der Plas, benadrukt de noodzaak van meer betaalbare woningen en pleit voor een actievere rol van de overheid in de woningmarkt. De partij stelt voor om de overheid garant te laten staan voor een deel van de nieuwbouw om zo de productie van woningen te stimuleren.

D66 wil de belasting op het bezit van meerdere huizen verhogen en streeft naar de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Deze maatregelen zijn bedoeld om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters en minder aantrekkelijk voor vastgoedbeleggers.

De Partij voor de Dieren concentreert zich op duurzaamheid en betaalbaarheid, met een voorstel om de hypotheekrenteaftrek te beperken en de nadruk te leggen op bio-based bouwmaterialen.

Het CDA en de SP richten zich ook op betaalbaarheid en toegankelijkheid, maar met verschillende benaderingen. Het CDA benadrukt een spaarregeling voor jongeren, terwijl de SP pleit voor het verlagen van huren en het beperken van de hypotheek

Dit zijn de politieke partijen van plan met de woningmarkt

Samenvatting van Standpunten per Partij

 1. NSC (Nieuw Sociaal Contract):
  • Focus op betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.
  • Geen wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek.
  • Versterking huurprijsbescherming en uitbreiding van gereguleerde huur.
  • Afschaffing van de verhuurdersheffing.
 2. VVD:
  • Bouw van meer betaalbare woningen in alle segmenten.
  • Recht voor huurders van sociale huurwoningen om te kopen tegen marktconforme prijs.
  • Behoud van de hypotheekrenteaftrek.
  • Beperking lokale lastenstijging voor huiseigenaren.
 3. GroenLinks/PvdA:
  • Sterke regulering van de koopmarkt.
  • Bouw van betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen.
  • Beperking van de hypotheekrenteaftrek.
  • Grond onder koopwoningen blijft eigendom van een gemeenschappelijke partij.
 4. PVV:
  • Voorrang voor Nederlanders bij sociale huurwoningen.
  • Meer nieuwbouw en verlaging van de sociale huren.
  • Afschaffing van stikstofregels en stoppen met gasvrij maken van woningen.
 5. BBB (BoerBurgerBeweging):
  • Bouw van betaalbare woningen met minder controle.
  • Overheid moet garant staan voor deel nieuwbouw.
  • Versoepeling van milieuregels voor huisvesting van arbeidsmigranten.
 6. D66:
  • Zwaardere belasting op het bezit van meerdere huizen.
  • Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.
  • Gemakkelijker woningdeling en hypotheekverstrekking voor gepensioneerden.
 7. Partij voor de Dieren:
  • Beperking van de hypotheekrenteaftrek tot NHG-grens.
  • Meer betaalbare woningen en duurzaam bouwen.
  • Beperking van het aantal panden dat een particuliere verhuurder mag verhuren.
 8. CDA:
  • Bouw van een miljoen woningen tot 2030.
  • Spaarregeling voor jongeren bij aankoop huis.
  • Verbetering van energielabels van corporatiewoningen.
 9. SP (Socialistische Partij):
  • Verlaging van huren, ook in de vrije sector.
  • Beperking van de hypotheekrenteaftrek tot NHG-grens.
  • Invoering van een maximale huurprijs voor alle woningen.
 10. Volt:
 • Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek én eigenwoningforfait.
 • Uitbreiding van betaalbare koopwoningen voor starters.
 • Meer betrokkenheid van de overheid in de bouw van betaalbare woningen.

Vergelijkende Tabel: Woningmarktbeleid van Politieke Partijen

Partij Betaalbare Woningen Hypotheekrenteaftrek Huurmarkt Overige Punten
NSC Focus op lage/middeninkomens Onveranderd Versterkte bescherming Afschaffing verhuurdersheffing
VVD In alle segmenten Behouden Kooprecht huurders Beperking lokale lastenstijging
GroenLinks/PvdA Duurzaam en betaalbaar Beperken Sterk gereguleerd Gemeenschappelijk eigendom grond
PVV Voorrang Nederlanders Niet gespecificeerd Meer nieuwbouw Afschaffing stikstofregels
BBB Betaalbaar met minder controle Niet gespecificeerd Woonlasten leidend Versoepeling milieuregels
D66 Zwaarder belasten meerdere huizen Afschaffen Gemakkelijker delen Hypotheekverstrekking aan gepensioneerden
Partij voor de Dieren Beperken tot NHG-grens Beperken Bevroren huren Bio-based bouwen
CDA Twee derde betaalbaar Niet gespecificeerd Meer kans op koop Spaarregeling voor jongeren, duurzaam verbeteren
SP Verlaging huren Beperken tot NHG-grens Maximale huurprijs Verbod verkoop sociale huurwoningen
Volt Meer betaalbare koop Afschaffen Niet gespecificeerd Betere overheidsparticipatie in bouwprojecten